Rekultywacja jezior w praktyce

W ramach seminariów dyplomowych kierunku Ochrona środowiska odbywających się w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska pod kierunkiem dr hab. inż. Julity Dunalskiej, prof. UWM mieliśmy możliwość zapoznania się z technicznym aspektem rekultywacji jezior metodą inaktywacji fosforu.

W tym celu 30 kwietnia udaliśmy się do Szczytna, gdzie pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa (obecnie Wydział Nauk o Środowisku) prowadzili taki zabieg na Jeziorach Domowym Dużym i Małym.


Było to dla nas niesamowite doświadczenie i przeżycie, gdyż oprócz „suchej teorii" mogliśmy zaczerpnąć również wiedzę praktyczną. Pracownicy wykonujący rekultywację pokazali nam cały sprzęt, wytłumaczyli przebieg procesu oraz zaprezentowali sposób prowadzenia rekultywacji. Czuliśmy się tak, jakbyśmy sami uczestniczyli w projekcie „naprawy" jezior. Tego typu zajęcia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną.

Organizowanie zajęć terenowych to bardzo ciekawy, pełen wrażeń i niezapomniany przez Studentów etap nauki. Jeden wyjazd terenowy może przynieść więcej korzyści niż godziny spędzone na wykładach. Pod tym względem Wydział Nauk o Środowisku jest wyjątkowy, bowiem stąd wywodzą się pierwsze na świecie metody rekultywacji jezior, a MY MOŻEMY UCZYĆ SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

Ewelina Nowosad