Jaroszewska Barbara

Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii
Stanowisko: 
specjalista
E-mail: 
Telefon: 
89 523-34-19