Kucharczyk Dariusz

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab. inż.
Jednostka: 
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny
E-mail: 
Telefon: 
89 523-42-15
Konsultacje: 
ul. Warszawska 117A p. 132 poniedziałek 10.00 - 12.00