Łuczyński Mirosław

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
Stanowisko: 
profesor zwyczajny
E-mail: 
Telefon: 
89 523-41-19
Konsultacje: 
ul. Słoneczna 45G p. 302 poniedziałek 11.00 – 13.00