Stańczak Katarzyna

Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Biologii i Hodowli Ryb
Stanowisko: 
technolog
E-mail: 
Telefon: 
89 523-47-90