Ziomek Elżbieta

Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Ichtiologii
Stanowisko: 
starszy specjalista
Telefon: 
89 523-39-81