Historia katedry

Senat UWM w Olsztynie powołał Katedrę Biotechnologii w Ochronie Środowiska (KBOŚ) uchwałą z dnia 26 września 2003 roku. Główną przesłanką powołania KBOŚ było stworzenie materialnych i organizacyjnych podstaw rozwoju nowoczesnej dyscypliny naukowej oraz dydaktycznej biotechnologii w ochronie środowiska. Wcześniejsza uchwała Senatu UWM w Olsztynie, z dnia 6 grudnia 2002 roku, dotyczyła powołania specjalności biotechnologia w ochronie środowiska na kierunku ochrona środowiska.

Powołanie specjalności i katedry poprzedziło przyznanie przez Ministra Nauki Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (decyzja 4244/IB/2871/2003 z dnia 20 marca 2003 roku) dotacji celowej w wysokości 10 163 800 zł na realizację projektu Centrum Biotechnologii Środowiska (CBŚ). W lutym 2005 roku budowa i wyposażenie CBŚ zostały zakończone, a 14 kwietnia 2005 roku Minister Michał Kleiber oraz Rektor Ryszard Górecki, w obecności członków Senatu, przecięli uroczyście wstęgę do budynku CBŚ.


Zdjęcie z budowy KBOŚ.


Świeżo wybudowany budynek naszej Katedry.


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej podczas uroczystości otwarcia.