Profil dydaktyczny

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń badawczych i dydaktycznych, KBOŚ zaoferowała kształcenie na specjalności biotechnologia środowiskowa w ramach studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku biotechnologia. Współdziałając z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu, poczynając od roku akademickiego 2008/2009, KBOŚ uczestniczy w realizacji anglojęzycznego programu studiów magisterskie (II stopnia) z zakresu inżynierii procesowej i biotechnologii środowiskowej.


Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Technologia wody i ścieków.


Międzynarodowa grupa studentów podczas ćwiczeń przedmiotu Toxicology.


Wycieczka edukacyjna do spalarni odpadów.


Pani prof. dr hab. Irena Wojnowska-Baryła egzaminuje studentów.

 
Studenci w trakcie ćwiczeń przedmiotu Genetyka molekularna (przygotowanie PCR).


Zajęcia terenowe w ramach przedmiotu Technologia wody i ścieków (wizyta w stacji uzdatniania wody).


Międzynarodowa grupa studentów inżynierii procesowej i biotechnologii środowiskowej.


Ćwiczenia z przedmiotu Elementy diagnostyki molekularnej (pobieranie wymazu jamy ustnej).