Dr hab. inż. Zygmunt Mariusz Gusiatin, prof. UWM

Telefon: 
+48 89 523 41 86
Profil badawczy: 

Mobilizacja i immobilizacja metali w glebach. Zastosowanie biosurfaktantów komercyjnych oraz ze źródeł alternatywnych w remediacji gleb. Wykorzystanie kompostów i biowęgli w remediacji gleb.

Dydaktyka: 

Gleboznawstwo i rekultywacja gleb, Systemy remediacji gleb, Zanieczyszczenia i remediacja gleb, Bioremediacja, Analytical training, Biotechnology in environmental protection, Design of processes in environmental biotechnology.

Publikacje: 
 • Gusiatin, Z.M., Kulikowska, D., Klik, B. , New-generation washing agents in remediation of metal-polluted soils and methods for washing effluent treatment: A review, International Journal of Environmental Research and Public Health 17(17): 6220, 2020
 • Gusiatin, Z.M., Kumpiene, J., Janiszewska, S., Kasiński, S., Pecio, M., Piec, R., Radziemska, M., A Mineral By-Product from Gasification of Poultry Feathers for Removing Cd from Highly Contaminated Synthetic Wastewater, Minerals 10(12): 1048, 2020
 • Klik, B.K., Gusiatin, Z.M., Kulikowska, D., Suitability of environmental indices in assessment of soil remediation with conventional and next generation washing agents, Scientific Reports 10(1): 1-14, 2020
 • Radziemska, M., Bęś, A., Gusiatin, Z. M., Cerdà, A., Jeznach, J., Mazur, Z., Brtnický, M., Assisted phytostabilization of soil from a former military area with mineral amendments, Ecotoxicology and Environmental Safety 188: 109934, 2020
 • Radziemska, M., Bęś, A., Gusiatin, Z. M., Jeznach, J., Mazur, Z., Brtnický, M., Novel combined amendments for sustainable remediation of the Pb-contaminated soil, AIMS Environmental Science 7(1): 1-12, 2020
 • Radziemska, M., Bęś, A., Gusiatin, Z. M., Majewski, G., Mazur, Z., Bilgin, A., Jaskulska, I. Brtnický, M., Immobilization of potentially toxic elements (PTE) by mineral-based amendments: Remediation of contaminated soils in post-industrial sites, Minerals 10(2): 87, 2020
 • Radziemska, M., Bęś, A., Gusiatin, Z. M., Sikorski, Ł., Brtnicky, M., Majewski, G., Liniauskienė, E., Pecina, V., Datta, R., Bilgin, A., Mazur, Z., Successful Outcome of Phytostabilization in Cr (VI) Contaminated Soils Amended with Alkalizing Additives, International Journal of Environmental Research and Public Health 17(17): 6073, 2020
 • Vaverková, M. D., Elbl, J., Voběrková, S., Koda, E., Adamcová, D., Gusiatin, Z. M., Al Rahman, A., Radziemska, M., Mazur, Z., Composting versus mechanical–biological treatment: Does it really make a difference in the final product parameters and maturity, Waste Management 106: 173-183, 2020
 • Gusiatin Z. M., Kulikowska D., Behaviors of heavy metals (Cd, Cu, Ni, Pb and Zn) in soil amended with composts, Environmental Technology 37: 2337-2347, 2016
 • Gusiatin Z. M., Kulikowska D., Influence of soil aging and stabilization with compost on Zn and Cu fractionation, stability, and mobility, CLEAN–Soil, Air, Water 44: 272-283, 2016
 • Cojocaru P., Gusiatin Z. M., Cretescu I., Phytoextraction of Cd and Zn as single or mixed pollutants from soil by rape (Brassica napus), Environmental Science and Pollution Research 23: 10693-10701, 2016
 • Dunalska J. A., Gusiatin Z. M., Zieliński R., Szymański D., Sieńska J., Comparison of selected methods used in the assessment of contamination with heavy metals in littoral sediments of lakes, Oceanological and Hydrobiological Studies 45: 493-504, 2016
 • Gusiatin Z. M., Kurkowski R., Brym S., Wiśniewski D., Properties of biochars from conventional and alternative feedstocks and their suitability for metal immobilization in industrial soil, Environmental Science and Pollution Research 23: 21249-21261, 2016
 • Pokój T., Bułkowska K., Gusiatin Z.M., Klimiuk E., Jankowski K.J., Semi-continuous anaerobic digestion of different silage crops: VFAs formation, methane yield from fiber and non-fiber components and digestate composition, Bioresource Technology 190: 201-210, 2015
 • Kulikowska D., Gusiatin Z.M., Bułkowska K., Klik K., Feasibility of using humic substances from compost to remove heavy metal (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) from contaminated soil aged for different periods of time, Journal of Hazardous Materials 300: 882-891, 2015
 • Kulikowska D., Gusiatin Z.M., Bułkowska K., Kierklo K., Humic substances from sewage sludge compost as washing agents effectively remove Cu and Cd from soil, Chemosphere 136: 42-49, 2015
 • Kulikowska D., Gusiatin Z.M., Sewage sludge composting in a two-stage system: carbon and nitrogen transformations and potential ecological risk assessment, Waste Management 38(1): 312-320, 2015
 • Klimiuk E., Gusiatin Z.M., Bułkowska K., Pokój T., Rynkowska S., ADM1-based modeling of anaerobic codigestion of maize silage and cattle manure - A feedstock characterisation for model implementation (part I), Archives of Environmental Protection 41(3): 11-19, 2015
 • Gusiatin Z.M., Kulikowska D., Influence of compost maturation time on Cu and Zn mobility (M F) and redistribution (I R) in highly contaminated soil, Environmental Earth Sciences 74(7): 6233-6246, 2015
 • Gusiatin Z.M., Fe-modified Clinoptilolite is Effective to Recover Plant Biosurfactants Used for Removing Arsenic From Soil, Clean - Soil, Air, Water 43(8): 1224-1231, 2015
 • Bułkowska K., Białobrzewski I., Gusiatin Z.M., Klimiuk E., Pokój T., ADM1-based modeling of anaerobic codigestion of maize silage and cattle manure - Calibration of parameters and model verification (part II), Archives of Environmental Protection 41(3): 20-27, 2015
 • Białowiec A., Janczukowicz W., Gusiatin Z.M., Thornton A., Rodziewicz J., Zielińska M., Recycling potential of air pollution control residue from sewage sludge thermal treatment as artificial lightweight aggregates, Waste Management & Research 32: 221-227, 2014
 • Gusiatin Z.M., Tannic acid and saponin for removing arsenic from brownfield soils: Mobilization, distribution and speciation, Journal of Environmental Sciences (China) 26(4): 855-864, 2014
 • Gusiatin Z.M., Kulikowska D., The usability of the IR, RAC and MRI indices of heavy metal distribution to assess the environmental quality of sewage sludge composts, Waste Management 34: 1227-1236, 2014
 • Pokój T., Gusiatin Z.M., Bułkowska K., Dubis B., Production of biogas using maize silage supplemented with residual glycerine rom biodiesel manufacturing, Archives of Environmental Protection 40: 17-29, 2014
 • Woźny M., Obremski K., Jakimiuk E., Gusiatin M., Brzuzan P., Zearalenone contamination in rainbow trout farms in north-eastern Poland, Aquaculture 416-417: 209-211, 2013
Kursy, szkolenia, staże: 

- ITRC Training Course “An Improved Understanding of LNAPL Behavior in the Subsurface - State of Science vs. State of Practice - Part 1” (kurs online), 8.01.2015, USA.
- ITRC Training Course “LNAPL Characterization and Recoverability -Improved Analysis - Part 2” (kurs online), 15.01.2015, USA.
- ITRC Training Course “Evaluating LNAPL Remedial Technologies for Achieving Project Goals - Part 3” (kurs online), 22.01.2015, USA.
- Badania środowiska gruntowo-wodnego. Praktyczne aspekty wykonywania raportu początkowego. Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń, 12.12.2014.
- Kurs „Analytical Sampling and Sample Preparation”, 1.03.2014. Pittcon Conference & Expo, McCormick Place, Chicago, USA.
- Kurs “Green Analytical Chemistry” 3.03.2014. Pittcon Conference & Expo, McCormick Place, Chicago, USA.
- Kurs “Physical Chemistry of Macromolecules Part I - Basic Principles” 2.03.2014. Pittcon Conference & Expo, McCormick Place, Chicago, USA.
- Kurs “Technical Writing at Work” 4.03.2014. Pittcon Conference & Expo, McCormick Place, Chicago, USA.
- Kurs “Optimizing Sample Preparation” 5.03.2014. Pittcon Conference & Expo, McCormick Place, Chicago, USA.
- Kurs “Selection and Preparation of Buffers for Aqueous and Partially Aqueous Solvents, for Example LC Mobile Phases” 6.03.2014. Pittcon Conference & Expo, McCormick Place, Chicago, USA.
- Staż w University of Applied Sciences, Offenburg, Niemcy,w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”5-26.10.2013.
- Udział w seminarium z zakresu analityki spektroskopowej w ramach „Dni Variana” organizowanych przez firmę Candela Sp. z o.o. w Warszawie, 11-12.04.2012.
- Polska, Olsztyn, UWM, szkolenie firmy Candela „Oznaczanie arsenu techniką generowania wodorków” w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.04.01.01-00-095/10-00), 2-5.10.2012.
- Polska, Olsztyn, Staż w przedsiębiorstwie "Zakład Techniki Sanitarnej TECHSAN" w ramach projektu” Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej", 15.03.-11.06.2010, jednostka delegująca: UWM Olsztyn (staż dotyczył określenia przydatności osadów ściekowych do kompostowania na podstawie analiz całkowitego stężenia metali oraz ich form chemicznych).
- Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Analizy Wody i Gruntów, Szkolenie w zakresie zagadnień związanych z analizą specjacyjną oraz technikami łączonymi wykorzystywanymi w oznaczeniach pierwiastków, 10-12.03.2009, jednostka delegująca: UWM Olsztyn.
- Hiszpania, Barcelona, Expoquimia and the European Federation of Biotechnology, Warsztaty z zakresu biotechnologii biopaliw i biopolimerów, 20-21.10.2008, jednostka delegująca: UWM Olsztyn.
- Polska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Kurs II stopnia z dziedziny Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej, 09-11.10.2006, jednostka delegująca: UWM Olsztyn.
- Polska, Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego w Olsztynie, Kurs pedagogiczny, 2006-2007, jednostka delegująca: UWM Olsztyn.
- Polska, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Studium Podyplomowe Analityka zanieczyszczeń środowiska i żywności, 05-31.07.2004, jednostka delegująca: UWM Olsztyn.