Studia podyplomowe

Oferta kształcenia w roku akademickim 2017/2018

 

STUDIA PODYPLOMOWE - ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA
Studia dokształcające niestacjonarne2 sem.

Kierownik Studiów: dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. UWM
e-mail: mawoz@uwm.edu.pl, tel. 89 524 51 25

Sekretarz Studiów: Katarzyna Stańczak
e-mail: kasia.stanczak@poczta.onet.pl, tel. 89 523 47 90

 

Formularze dla kandydatów na Studia Podyplomowe:

 Rejestracja na studia podyplomowe: irk.uwm.edu.pl/studiapodyplomowe

Program studiów podyplomowych "Ichtiologia i akwakultura"

Zasady funkcjonowania studiów podyplomowych określa Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony przez Senat Uczelni Uchwałą Nr 80 z dnia 25 maja 2006 roku.