ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski, prof. zw.

Telefon: 
89 523 41 67; 602 627 022
Profil badawczy: 
  • Badania porównawcze nad niemiecką i polską pedagogiką religii
  • Zagadnienie pluralizmu kulturowego z perspektywy pedagogicznoreligijnej
  • Nauczanie interreligijne
  • Korelatywna dydaktyka symbolu
  • Zagadnienia społeczne (socjologia i socjologia religii)
  • Pedagogika religii w dialogu z psychologią religii
  • Kwestie multikulturowe i interkulturowe (fenomen spotkania z różnorodnością kultur)
  • Problematyka związana z teorią i kształceniem transkulturowym (edukacja transkulturowa

Publikacje (z ostatnich pięciu lat – 2011, 2012, 2013, 2014, 2015):

Rogowski C. i in. (red.) 2011. KERYKS, Forum Pedagogicznoreligijne: Międzynarodowe – Miedzukulturowe - Międzydyscyplinarne(Religionspädagogisches Forum: intenational – interkulturell - interdisziplinär), Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń

Rogowski C., Spiegel E., Stross A. M., Śliwerski B., (red.), 2011. KERYKS. Forum Pedagogicznoreligijne (Religionspädagogisches Forum), Aktualne problemy badawcze polskiej i niemieckiej pedagogiki religii. Aktuelle Forschungsschwerpunkte der deutsch-polnischen Religionspädagogik (wersja w języku polskim i niemieckim), Numer specjalny

Rogowski C., 2011. Pedagogika Religii. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Rogowski C. i in. (red.) 2012. KERYKS, Forum Pedagogicznoreligijne: Międzynarodowe – Miedzukulturowe - Międzydyscyplinarne(Religionspädagogisches Forum: intenational – interkulturell - interdisziplinär), Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń

Rogowski C., 2012. Integracyjna Pedagogika Religii wobec nowych wyzwań, w: Czekalski R. (red.), Kerygma Biblia Katecheza, t. 8, Warszawa, s. 360-377

Rogowski C., 2012. Chrześcijanie i muzułmanie w Polsce. Christen und Muslime in Polen. Christians and Muslims in Poland, w: KERYKS. Forum Pedagogicznoreligijne (Religionspädagogisches Forum),  s. 57-76

Rogowski C. i in. (red.) 2013. KERYKS, Forum Pedagogicznoreligijne: Międzynarodowe – Miedzukulturowe - Międzydyscyplinarne(Religionspädagogisches Forum: intenational – interkulturell - interdisziplinär), Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń

Rogowski C., 2013. Religiöse Bildung an Schulen in Polen, w: Jӓggle M., Rothgangel M., Schlag Th (Hrsg.), Religiöse Bildung an Schulen in Europa,  Göttigen, s. 95-118

Rogowski C., i in., (red.) 2014. KERYKS, Forum Pedagogicznoreligijne: Międzynarodowe – Miedzukulturowe - Międzydyscyplinarne(Religionspädagogisches Forum: intenational – interkulturell - interdisziplinär), Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń

Rogowski C., 2014. Iucundum est meminisse laborum actorum, w: Parzych-Blakiewicz i. in. (red.), Veritas Christi liberat. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa, Olsztyn, s. 21

Rogowski C., 2014. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z perspektywy polskiej. Die Vorschul- und Frühschulbildung aus polnischer Perspektive, w: KERYKS. Forum Pedagogicznoreligijne. (Religionspaedagogisches Forum), Toruń

Rogowski C., 2014. Religious education in Polish schools, w: Jӓggle M., Rothgangel M., Schlag Th (Hrsg.), Religious education at Schools Europe, Universitӓt Wien (w druku wersja anglojęzyczna uzupełniona i poszerzona)

Rogowski C., 2014. Religionsunterricht in Polen nach 1989, w: Guido Meyer, Harald Schwillus (Hrsg), Katholischer Religionsunterricht in Europa, Berlin, s. 123-134

Rogowski C., 2014. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z perspektywy polskiej. Die Vorschul- und Frühschulbildung aus polnischer Perspektive, w: KERYKS. Forum Pedagogicznoreligijne. (Religionspaedagogisches Forum), Toruń

Rogowski C., 2015. Pedagogika moralności, w: Mariański J (red.), Leksykon socjologii moralności, Verbinum, Warszawa (w druku)

Dydaktyka: 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

nazwa przedmiotu

kierunek

rok i semestr studiów

Wiejska turystyka kulturowa

Turystyka i Rekreacja

III° rok VI       

Enoturystyka

Turystyka i Rekreacja

III° rok VI            

Seminarium dyplomowe

Turystyka i Rekreacja

III° rok VI              

Publikacje: 
Kursy, szkolenia, staże: 

- Międzynarodowa promocja książki w Olsztynie (styczeń 2012) ks. prof. Cypriana Rogowskiego pt. Pedagogika religii - Podręcznik Akademicki. Promocja upamiętniła jednocześnie 10.letnią współpracę polsko-niemiecką na polu pedagogiki religii

- Seminarium doktoranckie: Transkulturelle Bildung, Universität – Vechta, Instytut Teologii Katolickiej, 16.01.2014

 

- Blok wykładów w ramach seminarium naukowego razem z prof. E. Spiegel: Friedenswissenschat aus religionspädagogischer Perspektive, Universität – Vechta, Instytut Teologii Katolickiej, 14.01.2015