Ogłoszenie nr 3/2016 wyniku wyborów uzupełniających

Dotyczy: Zebrania wyborczego mającego na celu wyłonienie członka Rady Wydziału bieżącej kadencji z grupy nie nauczycieli akademickich (wybory uzupełniające).

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Środowisku ogłasza,
że w wyniku przeprowadzonych w dniu 24.03.2016 wyborów, członkiem Rady Wydziału, została

mgr inż. Marta Wasiak

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WNoŚ
Dr inż. Anna M. Wiśniewska