Uchwała nr 8/2016 w sprawie ostatecznego ustalenia terminu wyborów Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku

  

Uchwała nr 8/2016

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Środowisku z dnia 05.04.2016 r.

w sprawie ostatecznego ustalenia terminu wyborów Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku