Uchwała nr 9/2016 - ogłoszenie kandydatów na prodziekanów

 

 

Uchwała nr 9/2016

 

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Środowisku z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Prodziekanów Wydziału Nauk o Środowisku

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Środowisku,

  zaprasza Pracowników Wydziału

na spotkanie z Kandydatkami do pełnienia funkcji Dziekana

 

Panią dr hab. inż. Julita Dunalską, prof. UWM oraz Panią dr hab. inż. Ewą Paturej, prof. UWM.

oraz z Kandydatami do pełnienia funkcji Prodziekanów

 

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia (piątek)

w Sali 021 (sala posiedzeń Rady Wydziału).

Początek spotkania o godzinie 9:00

 

 

 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej 
dr inż. Anna M. Wiśniewska