Operaty rybackie

Informacje

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że jedynym właściwym adresem, pod który można wysyłać do recenzji operaty rybackie jest:

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Katedra Biologii i Hodowli Ryb
ul. M. Oczapowskiego 5
10 -719 Olsztyn

Operaty przesyłane na prywatne adresy członków Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie nie będą rozpatrywane na posiedzeniach Zespołu.

Dr hab. inż. Paweł Poczyczyński, prof. UWM
Przewodniczący Zespołu Opiniującego Operaty
Rybackie w Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie

 


Informujemy o zmianie terminu posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie z 13.04.2018 r. na 11.04.2018 r.


 

Informujemy, że posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie w II i III kwartale 2018 roku odbędą się w dniach:

 • 13.04.2018 r.
 • 18.05.2018 r.
 • 25.06.2018 r.

 

Planowana godzina rozpoczęcia posiedzeń: 9.00, sala nr 342, budynek Wydziału Nauk o Środowisku przy ul. Oczapowskiego 5.


Ważne dokumenty do pobrania:


Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 11 kwietnia 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Aszyrynis (Aszyryn) w zlewni rzeki Marycha nr 22. Zleceniodawca: Cz. Wołągiewicz
 2. Obwód rybacki jeziora Stawek na cieku Dopływ z jeziora Słupno w zlewni rzeki Drwęca. Zleceniodawca: PZW Toruń
 3. Obwód rybacki jeziora Wielki Wełcz na cieku bez nazwy w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła. Zleceniodawca: PZW Toruń
 4. Obwód rybacki jeziora Skąpe na rzece Parzenica w zlewni rzeki Wda. Zleceniodawca: Łukasik L. 

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 marca 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo – Grzybno  - Nr 1 (VI.40 – PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 2. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Ostroroga  - Nr 1 (VIII.153 – PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 3. Obwód rybacki jeziora Sucha na cieku Rów Trutnowski (Sucha). Zleceniodawca: PUP „Syrenka”
 4. Obwód rybacki jeziora Pieszkowo (Prośno) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: P. Bojanowski 
 5. Obwód rybacki jeziora Ardung w zlewni rzeki Łyna nr 25. Zleceniodawca: Pryzmat S. Sawka
 6. Obwód rybacki jeziora Ardung w zlewni rzeki Łyna nr 25. Zleceniodawca: Michalski K.
 7. Obwód rybacki jeziora Długie Wielkie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica). Zleceniodawca: Prabucka J.
 8. Obwód rybacki jeziora Długie Wielkie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica). Zleceniodawca: GRR „Złota Rybka”.
 9. Obwód rybacki jeziora Długie Wielkie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica). Zleceniodawca: PZW Gdańsk
 10. Obwód rybacki jeziora Mielnik na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka . Zleceniodawca GR Lok-Fish
 11. Obwód rybacki jeziora Lubstowskie na cieku Rów Lubstowski nr 2. Zleceniodawca GR Gosławice Sp. Zo.o.
 12. Obwód rybacki jeziora Tryd w zlewni rzeki Węgorapa - nr 2. Zleceniodawca: P. Kołosiński
 13. Obwód rybacki kanału Wielki Kanał Brdy nr 1a. Zleceniodawca Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o.
 14. Obwód rybacki zbiornik wodny Mielimąka na rzece Margoninka nr 6 (poz. 331*). Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW (aneks)
 15. Obwód rybacki jeziora Falmierowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobzonka nr 1 (poz. 317*). Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW (aneks)
 16. Obwód rybacki jeziora Sarcze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Trzcianka nr 1 (poz. 426*). Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW (aneks)
 17. Obwód rybacki jeziora Duże (Lubasz) na cieku Struga Lubaska nr 1 (poz. 427*). Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW  (aneks)
 18. Obwód rybacki jeziora Dzierżążno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Bukówka nr 1 (poz. 435*). Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW (aneks)
 19. Obwód rybacki jeziora Długie Wielkie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica). Zleceniodawca: R. Gliński

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 lutego 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1. Zleceniodawca: Figlarz M.
 2. Obwód rybacki jeziora Bielskie na cieku Struga Kamionka – Nr 1. Zleceniodawca: Figlarz M.
 3. Obwód rybacki jeziora Śremskie na cieku Struga Śremska – Nr 3. Zleceniodawca: Figlarz M.
 4. Obwód rybacki jeziora Ławickie na cieku Struga Bielina – Nr 1. Zleceniodawca: Figlarz M.
 5. Obwód rybacki jeziora Biała Giżycka w zlewni rzeki Pisa nr 16. Zleceniodawca: Thomas D.
 6. Obwód rybacki jeziora Pieszkowo (Prośno) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: Thomas D.
 7. Obwód rybacki jeziora Merynos – bez obwodu rybackiego. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 8. Obwód rybacki jeziora Łukszty – bez obwodu rybackiego. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 9. Obwód rybacki jeziora Mareza w l w zlewni rzeki Liwa . Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 10. Obwód rybacki rzeki Hołnianki nr 1. Zleceniodawca: Falkowski A.

 


 

12 styczeń 2017 r.

 1. Obwód rybacki jeziora Jamno – nr 1. Zleceniodawca: GR Mielno
 2. Obwód rybacki jeziora Kłosowskie na cieku Struga Kłosowska nr 1. Zleceniodawca: GR Sieraków
 3. Obwód rybacki jeziora Radgoskie na cieku Struga Radgoska nr 1.  Zleceniodawca: GR Sieraków
 4. Obwód rybacki jeziora Lichwińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – nr 1.  Zleceniodawca: GR Sieraków
 5. Obwód rybacki jeziora Kubek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – nr 1.  Zleceniodawca: GR Sieraków
 6. Obwód rybacki jeziora Bucharzewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – nr 1.  Zleceniodawca: GR Sieraków
 7. Obwód rybacki jeziora Dąbrowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia. Zleceniodawca: GR Jacek Łukasik
 8. Obwód rybacki jeziora Brzeżonko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gościna. Zleceniodawca: GR Jacek Łukasik
 9. Obwód rybacki jeziora Czarownica (Borzymińskie) na dopływie z jeziora Trąbińskiego w zlewni rzeki Rypienica. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 10. Obwód rybacki jeziora Dąbrowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia. Zleceniodawca: RADBUR Sp. zo.o.
 11. Obwód rybacki jeziora Burgale (Bronowskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Liwa. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 12. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 10 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 13. Obwód rybacki jezioro Brzeżonko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gościna. Zleceniodawca: Pomorski Klub Karpiowy
 14. Obwód rybacki jezioro Miodówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka nr 2. Zleceniodawca: L. Muraszko

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 15 grudnia 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Jamno – nr 1. Zleceniodawca: GR Mielno
 2. Obwód rybacki jeziora Bialskie w zlewni rzeki Piwonia nr 9. Zleceniodawca: PZW Lublin
 3. Obwód rybacki jeziora Białe Uścimowskie w zlewni rzeki Tyśmienica nr 6. Zleceniodawca: PZW Lublin
 4. Obwód rybacki jeziora Bikcze w zlewni rzeki Piwonia nr 2. Zleceniodawca: PZW Lublin
 5. Obwód rybacki jeziora Uściwierz w zlewni rzeki Piwonia nr 3. Zleceniodawca: PZW Lublin
 6. Obwód rybacki jeziora Szałstry na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: P. Bojanowski
 7. Obwód rybacki jeziora Miodówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 8. Obwód rybacki jeziora Szałstry na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 9. Obwód rybacki jeziora Miejskie w miejscowości Kisielice (bez obwodu rybackiego). Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 10. Obwód rybacki zbiornika Krynice. Zleceniodawca: Okręg PZW Zamość
 11. Obwód rybacki rzeki Błędzianka nr 2. Zleceniodawca: PZW Białystok
 12. Obwód rybacki jeziora Marwickie (Marwicko) na Kanale Myślańskim – nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp.
 13. Obwód rybacki jeziora Czaple (Smolnica) na rzece Kosa – nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp
 14. Obwód rybacki jeziora Rzepsko na rzece Rzepia – nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp
 15. Obwód rybacki jeziora Dolsk (Dolskie) na Kanale Dolsk – nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp
 16. Obwód rybacki jeziora Żeliszewo (Cedynia) na Kanale Żeliszewo (dopływ spod Jarostowa) – nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp
 17. Obwód rybacki jeziora Celno (Mały Chłop) na Kanele Czółnów (dopływ z jezior Chłop) uchodzącym do rzeki Myśla nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp
 18. Obwód rybacki jeziora Brzeżonko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gościnna. Zleceniodawca: PZW Gdańsk
 19. Obwód rybacki jeziora Dąbrowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia. Zleceniodawca: T. Zwara 

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 17 listopada 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 2. Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 3. Obwód rybacki jeziora Białe Błota (Helgut) w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 4. Obwód rybacki jeziora Łomy na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 5. Obwód rybacki rzeki Jemiołówka nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 6. Obwód rybacki jeziora Kiersickie (Kirszniter, Kierszyty) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 7. Obwód rybacki jeziora Dreńskie Duże w zlewni rzeki Taborzanka. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 8. Obwód rybacki jeziora Gajerek Duży w zlewni rzeki Iławka. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 9. Obwód rybacki jeziora Kostrzynek (Koszczynek) i bez nazwy. Zleceniodawca: M. Figlarz
 10. Obwód rybacki jeziora Długochorzele w zlewni rzeki Ełk nr 41. Zleceniodawca: T. Safiejko
 11. Obwód rybacki jeziora Czarne Południowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 12. Obwód rybacki jeziora Kapliczne na rzece Dopływ z Kościerzyny nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 13. Obwód rybacki jeziora Księże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Trzebiocha. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 14. Obwód rybacki jeziora Piasutno w zlewni rzeki Szkwa nr 4. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 15. Obwód rybacki rzeki Parsęta nr 1 (aneks). Zleceniodawca: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 16. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Szczanica – Nr 2. Zleceniodawca: GR Sieraków
 17. Obwód rybacki jeziora Barlińskie na cieku struga Barlińska. Zleceniodawca: GR Sieraków

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 13 października 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Karolinek w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 37. Zleceniodawca: Z. Gobczyński
 2. Obwód rybacki rzeki Wołczenica – nr 1. Zleceniodawca: PZW Szczecin
 3. Obwód rybacki jeziora Dąbie Północne na rzece Dąbrówka – nr 1.  Zleceniodawca: PZW Szczecin
 4. Obwód rybacki jeziora Dobre (Tuczno)  na rzece Dobrzenica – nr 1. Zleceniodawca: PZW Szczecin
 5. Obwód rybacki jeziora Kurczątko w zlewni rzeki Ełk - nr 39. Zleceniodawca: S. Kleczkowski
 6. Obwód rybacki jeziora Młyńskie na cieku Struga Młyńska - nr 1. Zleceniodawca: M. Aleksandrowicz
 7. Obwód rybacki jeziora Dgał Wielki w zlewni rzeki Węgorapa - nr 3. Zleceniodawca: IRS Olsztyn
 8. Obwód rybacki jeziora Przybyszewko na rzece Strużka nr 1. Zleceniodawca: S. Połomski
 9. Obwód rybacki zbiornik wodny Stołuńsko na rzece na rzece Stołunia – nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW 

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 18 września 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Krzna nr 1 (aneks). Zleceniodawca: PZW Biała Podlaska
 2. Obwód rybacki jeziora Poledno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda (aneks). Zleceniodawca: S. Madeński
 3. Obwód jeziora Żarnowieckie na rzece Piaśnica nr 2 (aneks). Zleceniodawca: Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.
 4. Obwód rybacki jeziora Prusim – Kuchenne na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Prusimska nr 1. Zleceniodawca: M. Figlarz
 5. Obwód rybacki jeziora Klecewskie na cieku dopływ z jeziora Klasztornego nr 2 w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja). Zleceniodawca: Okręg PZW w Elblągu
 6. Obwód rybacki rzeki Liwa nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Elblągu
 7. Obwód rybacki rzeki Czarna Hańcza nr 2. Zleceniodawca: S. Jagłowski
 8. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 9. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 10. Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu 

 

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie z 22 czerwca 2017 r., na 21 czerwca 2017 r.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 21 czerwca 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Mierzyńskie na cieku Struga Mierzyńska – Nr 1. Zleceniodawca: Figlarz M.
 2. Obwód rybacki jeziora Konarzewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Samica Stęszewska – nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 3. Obwód rybacki rzeki Moszczenica nr 1. Zleceniodawca: Stowarzyszenie Ekologiczno – wędkarskie „Zalew” w Strykowie
 4. Obwód rybacki rzeki Bzura – nr 1. Zleceniodawca: Fundacja Batorówka
 5. Obwód rybacki rzeki Ner – nr 1. Zleceniodawca: Fundacja Batorówka
 6. Obwód rybacki jeziora Obłęże (Obłęskie) na Strudze Obłęża (Dopływ z jeziora Obłęskiego) – nr 1. Zleceniodawca: Zarząd PZW w Słupsku
 7. Obwód rybacki jeziora Słupowskie na rzece Krówka nr 1 (aneks). Zleceniodawca: J. Kaczmarek
 8. Obwód rybacki jeziora Marianka w zlewni rzeki Szeszupa nr 23. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 9. Obwód rybacki jeziora Ostrówek w zlewni rzeki Jarka nr 8. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 10. Obwód rybacki rzeki Czarna Hańcza nr 1. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 11. Obwód rybacki jeziora Bierzwnik na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga – Nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 12. Obwód rybacki jeziora kanału Pełcz nr 4. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 13. Obwód rybacki jeziora Białe na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Myśla nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 14. Obwód rybacki jeziora Czyste (Głębokie) na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Brudne (Krzęcińskie) – nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 15. Obwód rybacki jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1. Zleceniodawca: Figlarz M.
 16. Obwód rybacki jeziora Zapadłe (Czarne Duże) na cieku Dopływ z Komorowa nr 1 w zlewni rzeki Morąg.  Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 17. Obwód rybacki jeziora Ględy w zlewni rzeki Pasłęka.  Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 18. Obwód rybacki jeziora Trackie w zlewni rzeki Łyna – nr 41 A.  Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 19. Obwód rybacki jeziora Mzdowo na rzece Podgórna (Grabówka) – nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu PZW Słupsk
 20. Obwód rybacki rzeki Piaskowa - nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 21. Obwód rybacki rzeki Łarpia - nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 22. Obwód rybacki Kanału Gąsierzyński - nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 23. Obwód rybacki rzeki Płonia - nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 24. Obwód rybacki rzeki Stobnica - nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 25. Obwód rybacki rzeki Niemica - nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 26. Obwód rybacki Jeziora Stolsko (Stolskie) na rzece Gunica - nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 27. Obwód rybacki Jeziora Małe Klasztorne na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Rurzyca - nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 28. Obwód rybacki Jeziora Jasne (Derczewskie) na cieku uchodzącym do Jeziora Derczewskie (Park) - nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 29. Obwód rybacki rzeki Bzura – nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 30. Obwód rybacki rzeki Moszczenica nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 31. Obwód rybacki rzeki Ner – nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 32. Obwód rybacki jeziora Koziń w zlewni rzeki Szelmentka nr 3. Zleceniodawca: M. Rudziewicz
 33. Obwód rybacki jeziora Rominty w zlewni rzeki Węgorapa nr 20. Zleceniodawca: J. Otterska
 34. Obwód rybacki jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica nr 1. Zleceniodawca: S. Połomski
 35. Obwód rybacki jeziora Track w zlewni rzeki Łyna nr 41A. Eko Stowarzyszenie Wędkarzy Jeziora Trackiego w Olsztynie
 36. Obwód rybacki jeziora Ciche (Majątkowskie, Pegeerowskie) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łagowa nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 37. Obwód rybacki jeziora Krzesińskie na Kanale Konotop (Kanale Krzesińskim) nr 2. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 38. Obwód rybacki jeziora Wersminia w zlewni rzeki Pisa nr 4. Zleceniodawca: J. Jaroch
 39. Obwód rybacki jeziora Trackie w zlewni rzeki Łyna nr 41A. Zleceniodawca: GR Bartołty Wielkie

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 19 maja 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki Jeziora Lgińsko na rzece Kanał Kaszczorski – nr 1. Zleceniodawca: PZW Poznań
 2. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 (aneks do operatu). Zleceniodawca: Okręg PZW w Krakowie
 3. Obwód rybacki jeziora Staw Chyciński. Zleceniodawca: D. Naumowicz
 4. Obwód rybacki jeziora Pajtuńskie w zlewni rzeki Łyna nr 24. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 5. Obwód rybacki jeziora Mażańskie w zlewni rzeki Węgorapa nr 6. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 6. Obwód rybacki jeziora Orzyc Mały w zlewni rzeki Łyna nr 27. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 7. Obwód rybacki rzeki Łyna nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 8. Obwód rybacki jeziora Perty w zlewni rzeki Szeszupa nr 11. Zleceniodawca: Dembowski H.

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 07 kwietnia 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Nicponek w zlewni rzeki Pisy nr 92. Zleceniodawca GR PZW Suwałki
 2. Obwód rybacki Jeziora Żarnowieckie na rzece Piaśnica nr 2 (aneks). Zleceniodawca: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne
 3. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Witniczanka – nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Obwód rybacki jeziora Krzywe na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Sławno nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 5. Obwód rybacki jeziora Rajsko I na cieku bez nazwy uchodzącym do Kanału Żeliszewo (Dopływ spod Jarostowa). Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 6. Obwód rybacki jeziora Busko na cieku Dopływ z jeziora Busko uchodzącym do rzeki Ilianka nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 7. Obwód rybacki jeziora Stawne na Strudze Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) – nr 2. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 8. Obwód rybacki jeziora Lutowo na cieku Dopływ spod Lutówka uchodzącym do rzeki Płonia – nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 9. Obwód rybacki jeziora Lipowo na rzece Kosa  – nr 2. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 10. Obwód rybacki jeziora Pawełek w zlewni rzeki Pisa nr – 39 A. Zleceniodawca: Okręg PZW Olsztyn
 11. Obwód rybacki jeziora Jegliniszki w zlewni rzeki Hańcza nr 5. Zleceniodawca: Boksz H.
 12. Obwód rybacki Jeziora Graniczne na Kanale Konotop (Kanale Krzesiński) - nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 13. Obwód rybacki Jeziora Wielicko (Gądkowskie Duże, Wielkie) na rzece Pliszka - nr 5. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 14. Obwód rybacki Jeziora Trześniowskie (Ciecz) na rzece Łagowa - nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 15. Obwód rybacki Jeziora Ilno (Torzymskie, Ilanka) na rzece Ilanka - nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 16. Obwód rybacki Jeziora Gardno na kanale Pełcz Nr 1. Zleceniodawca: J. Tonak

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 10 marca 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1. Zleceniodawca: M. Figlarz
 2. Obwód rybacki jeziora Jegocin w zlewni rzeki Pisa nr 91. Zleceniodawca: PZW Suwałki
 3. Obwód rybacki jeziora Jasień na rzece Łupawa (Obrówka) nr 2. Zleceniodawca: Gospodarstwo Jeziorowe „Jasień”
 4. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 (aneks do operatu). Zleceniodawca: Okręg PZW Toruń
 5. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW Toruń
 6. Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW Toruń
 7. Obwód rybacki rzeki Krzycki rów nr 1 (I.17 – RZGW we Wrocławiu) Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 8. Obwód rybacki jeziora Biskupiec na rzece Wełna – Nr 3 (VII.91. – RZGW w Poznaniu) Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 9. Obwód rybacki na rzece Obrzański Kanał Południowy nr 1 (VIII.6 – RZGW we Wrocławiu) Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 10. Obwód rybacki jeziora Rogi na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Postomia nr 1. Zleceniodawca: J. Tonak
 11. Obwód rybacki rzeki Chrząstawa nr 2. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu PZW Słupsk
 12. Obwód rybacki jeziora Bobrze (Poźrzadło) na rzece Pliszka - nr 3. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 13. Obwód rybacki jeziora Karasienko (Ciemne) na rzece Ilanka nr 3. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 14. Obwód rybacki jeziora Lubińskie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Rzepia nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 15. Obwód rybacki jeziora Rzepinko (Boczowskie) na rzece Rzepia nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 16. Obwód rybacki jeziora Wielicko (Wielkie, Garbicz) w zlewni rzeki Rzepia nr 3. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 17. Obwód rybacki jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca nr 1. Zleceniodawca: Naturalne Surowce Polskie Sp.z o.o. Poznań
 18. Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1. Zleceniodawca: Korn – Garden S. Kałużny
 19. Obwód rybacki zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki na rzece Piława – Nr 3 (aneks do operatu). Zleceniodawca: ICHTIOPS S. Połomski

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 10 lutego 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Bludzia nr 3. Zleceniodawca: PZW Okręg w Białymstoku
 2. Obwód rybacki jeziora Trepkowskiego (Trepki) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica. Zleceniodawca: Kowarski M.
 3. Obwód rybacki rzeki Grażynka nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 4. Obwód rybacki Jezioro Jańsko na rzece Kurka nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 5. Obwód rybacki jezioro Zerbuńskie w zlewni rzeki Łyna nr 31 A. Zleceniodawca: J. Matulko
 6. Obwód rybacki rzeki Prądzona nr 2 w zlewni rzeki Chocina. Zleceniodawca: GR B. Adamczyk
 7. Obwód rybacki jeziora Sępólno Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała nr 1. Zleceniodawca: S. Połomski
 8. Obwód rybacki rzeki Skrwa Lewa - nr 1 (aneks). Zleceniodawca: PZW Warszawa

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 13 stycznia 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Rospuda nr 3. Zleceniodawca: PZW GR Suwałki
 2. Obwód rybacki jeziora Kruklin w zlewni rzeki Węgorapa nr 7. Zleceniodawca: PZW GR Suwałki
 3. Obwód rybacki jeziora Rakowiec. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 4. Obwód rybacki jeziora Kiersyty (Kiersity). Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 5. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Rospuda nr 3. Zleceniodawca: A. Kijewska
 6. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Rospuda nr 3. Zleceniodawca: M. Podbielski
 7. Obwód rybacki jezioro Dąbie Duże na rzece Dopływ z jeziora Dąbie Duże nr1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 8. Obwód rybacki rzeki Zaborski Potok nr1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 grudnia 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Wandowo w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja). Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 2. Obwód rybacki rzeki Guber w zlewni rzeki Łyna – nr 68 – aneks do operatu. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 3. Obwód rybacki zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3. Zleceniodawca: RZGW Kraków
 4. Obwód rybacki zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2. Zleceniodawca: RZGW Kraków
 5. Obwód rybacki jeziora Choczewo na cieku Bychowska Struga nr 1. Zleceniodawca: Nadleśnictwo Choczewo.

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 18 listopada 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Martwa Wisła. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 2. Obwód rybacki jeziora Balewskiego na Kanale Kanał Juranda nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 3. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 4. Obwód rybacki jeziora Sajno w zlewni rzeki Pisa nr 80. Zleceniodawca: PZW GR w Suwałkach
 5. Obwód rybacki jeziora Wiartel w zlewni rzeki Pisa nr 94. Zleceniodawca: PZW GR w Suwałkach
 6. Obwód rybacki jezioro Złoty Potok na rzece Odpływ z jeziora Złoty Potok nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 7. Obwód rybacki jezioro Brodzkie na rzece Wodra nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 8. Obwód rybacki jezioro Dzierzgoń (Malborskie) na rzece Liwa nr 5 w zlewni rzeki Liwa. Zleceniodawca: D. Umiński
 9. Obwód rybacki jezioro Zerbuńskie w zlewni rzeki Łyna nr 31 A. Zleceniodawca: J. Matulko

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 14 października 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Raduń Duży w zlewni rzeki Żydówka nr 2. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 2. Obwód rybacki jeziora Leśne I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda nr 2. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 3. Obwód rybacki jeziora Wielki Staw na rzece Cieszynka nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 4. Obwód rybacki jeziora Miejskie I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Cieszynka nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 5. Obwód rybacki jeziora Żarnowieckie na rzece Piaśnica (aneks). Zleceniodawca: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne
 6. Obwód rybacki zbiornika Kuźnica Warężyńska nr 1. Zleceniodawca: PZW Katowice
 7. Obwód rybacki jeziora Skulskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć nr 1. Zleceniodawca: A. Łakomiak
 8. Obwód rybacki jeziora Gosławickie na cieku bez nazwy w zlewni Kanału Ślesińskiego nr 1. Zleceniodawca: A. Łakomiak
 9. Obwód rybacki jeziora Brodawskie na rzece Noteć nr 4. Zleceniodawca: A. Łakomiak
 10. Obwód rybacki jeziora Mąkolno na cieku Rów Lubstowski nr 1. Zleceniodawca: A. Łakomiak
 11. Obwód rybacki jeziora Lubotyń na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć nr 1. Zleceniodawca: A. Łakomiak
 12. Obwód rybacki jeziora Kuksy w zlewni Kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 13. Obwód rybacki jeziora Sztumskie na cieku Rów Biały nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 14. Obwód rybacki jeziora Dzierzgoń (Malborskie) na rzece Liwa nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 15. Obwód rybacki jeziora Harcerskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca. Zleceniodawca: M. Łukaszewski
 16. Obwód rybacki jeziora Wymój na rzece Pasłęka nr 3. Zleceniodawca: K. Kozłowski
 17. Obwód rybacki jeziora Kępka Szlachecka w zlewni rzeki Lubieńka nr 3 (aneks). Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 16 września 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki Jeziora Strzeszyńskie na rzece Bogdanka – nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 2. Obwód rybacki Jeziora Rusałka na rzece Bogdanka – nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 3. Obwód rybacki jeziora Stręgiel w zlewni rzeki Węgorapa nr 9. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 4. Obwód rybacki jeziora bez nazwy w miejscowości Piłaki Wielkie w zlewni rzeki Węgorapa nr 16. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 5. Obwód rybacki jeziora Pogubie Wielkie w zlewni rzeki Pisa nr 61. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 6. Obwód rybacki rzeki Łeba nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 7. Obwód rybacki rzeki Pustynka (Klukówka) w zlewni rzeki Łeba. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 8. Obwód rybacki rzeki Łupawa nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 9. Obwód rybacki rzeki Bagienica w zlewni rzeki Łupawa. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 10. Obwód rybacki rzeki Grabownica w zlewni rzeki Łupawa. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 11. Obwód rybacki jeziora Gomolskie Wielkie na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Gomolskie Małe nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 12. Obwód rybacki jeziora Gomolskie Małe na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Gomolskie Małe nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 13. Obwód rybacki jeziora Szelment Wielki w zlewni rz. Szelmentka nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Białymstoku
 14. Obwód rybacki Kanał Agustowski nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Białymstoku
 15. Obwód rybacki jeziora Pisz w zlewni rzeki Łyny nr 26. Zleceniodawca: GR Bartołty
 16. Obwód rybacki jeziora Kiermas w zlewni rzeki Łyny nr 42. Zleceniodawca: GR Bartołty
 17. Obwód rybacki jeziora Kinkajmskie w zlewni rzeki Łyny nr 56. Zleceniodawca: GR Bartołty
 18. Obwód rybacki jeziora Kielarskie w zlewni rzeki Łyny nr 10. Zleceniodawca: GR Bartołty
 19. Obwód rybacki rzeki Bug nr 2 (aneks). Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Chełm
 20. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 4 (aneks do operatu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim
 21. Obwód rybacki jeziora Strzepcz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba. Zleceniodawca: A. Osika
 22. Obwód rybacki jeziora Łapalickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rolno – Rybackie „Złota Rybka”
 23. Obwód rybacki jeziora Brzozolasek w zlewni rzeki Pisa nr 60. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 24. Obwód rybacki jeziora Baba na cieku bez nazwy w zlewni cieku Krzywa – Nr 1. Zleceniodawca: M. Szczerba
 25. Obwód rybacki jeziora Kacko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Długa nr 2. Zleceniodawca: P. Klatt
 26. Obwód rybacki jeziora Jeziorno na rzece Odpływ z jeziora Jeziorno nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 27. Obwód rybacki jeziora Księżno na rzece Odpływ z jeziora Księżno nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 28. Obwód rybacki jeziora Kochanowo na rzece Odpływ z Lubięcina nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 29. Obwód rybacki jeziora Tylne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Obra nr 3. Zleceniodawca: J. Tonak
 30. Obwód rybacki jeziora Żarnowieckie na rzece Piaśnica (aneks). Zleceniodawca: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne
 31. Obwód rybacki zbiornika Kuźnica Warężyńska nr 1. Zleceniodawca: PZW Katowice
 32. Obwód rybacki jeziora Rybackie na cieku bez nazwy uchodzący do rzeki Parsęty nr 1. Zleceniodawca: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 33. Obwód rybacki jeziora Chłop na cieku Struga Wrońska nr 1. Zleceniodawca: M. Ferlin
 34. Obwód rybacki nr 224 jeziora Wielkie na rzece Obra nr 5. Zleceniodawca: M. Ferlin
 35. Obwód rybacki jeziora Trzebień Wielki w zlewni rzeki Chociel nr 3. Zleceniodawca: S. Połomski

 


 

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie w Olsztynie. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 27 czerwca 2016 r. w Sali 315 o godz. 9.00

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, w dniu 27 czerwca 2016 roku, będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki Kuźnica Wążyńska nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 2. Obwód rybacki jeziora Dadaj w zlewni rzeki Łyna nr 31. Zleceniodawca: B. Wyszyński
 3. Obwód rybacki jeziora Blanki w zlewni rzeki Łyna nr 62. Zleceniodawca: B. Wyszyński
 4. Obwód rybacki jeziora Luterskie w zlewni rzeki Łyna nr 48.  Zleceniodawca: B. Wyszyński
 5. Obwód rybacki jeziora Dejguny w zlewni rzeki Pisa nr 6.  Zleceniodawca: B. Wyszyński
 6. Obwód rybacki jeziora Limajno w zlewni rzeki Łyna nr 47.  Zleceniodawca: B. Wyszyński
 7. Obwód rybacki jeziora Wadąg w zlewni rzeki Łyna nr 41.  Zleceniodawca: B. Wyszyński
 8. Obwód rybacki jeziora Mosąg w zlewni rzeki Łyna nr 47.  Zleceniodawca: B. Wyszyński
 9. Obwód rybacki rzeki Łyna nr 5. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 10. Obwód rybacki jeziora Bartosz w zlewni rzeki Łyna nr 32. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 11. Obwód rybacki jeziora Dźwierzuty w zlewni rzeki Omulew nr 6A. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 12. Obwód rybacki jeziora Linówko w zlewni rzeki Łyna nr 17A. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 13. Obwód rybacki jeziora Brejdyńskie w zlewni rzeki Łyna nr 62A. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 14. Obwód rybacki jeziora Linowskie w zlewni rzeki Omulew nr 5. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 15. Obwód rybacki rzeki Szkarpawa. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 16. Obwód rybacki jeziora Kukowo w zlewni rzeki Jegrznia nr 6. Zleceniodawca: M. Godula
 17. Obwód rybacki jeziora Skazdubek w zlewni rzeki Rospuda nr 9. Zleceniodawca: M. Godula
 18. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Szeszupa nr 20. Zleceniodawca: M. Godula
 19. Obwód rybacki jeziora Niskie w zlewni rzeki Rospuda nr 2. Zleceniodawca: M. Godula
 20. Obwód rybacki jeziora Poźrzadło na rzece Głęboka nr 1. Zleceniodawca: L. Kotowicz
 21. Obwód rybacki jeziora Żólwińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głęboka nr 1. Zleceniodawca: L. Kotowicz
 22. Obwód rybacki rzeki Łupawa nr 3. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 23. Obwód rybacki jeziora Łapalickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba. Zleceniodawca: PZW Gdańsk
 24. Obwód rybacki jeziora Roś w zlewni rzeki Pisa nr 54. Zleceniodawca: PZW GR Suwałki

 


 

20.05.2016 r.

 1. Obwód rybacki jezioro Sobowidzkie na rzece Styna nr 2 w zlewni rzeki Kłodawa. Zleceniodawca: ASTACUS Hodowla Raków Polskich s.c.
 2. Obwód rybacki jeziora Linie I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Czarna Woda – nr 2. Zleceniodawca: Kapłon J.
 3. Obwód rybacki jeziora Bocznel w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 9. Zleceniodawca: PZW Suwałki
 4. Obwód rybacki jeziora Gremzdy w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 32. Zleceniodawca: PZW Suwałki
 5. Obwód rybacki jeziora Baba na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Krzywa - Nr 1.  Zleceniodawca:  Szczerba M.
 6. Obwód rybacki rzeki Wieprza nr 4. Zleceniodawca: K. Łabęcki
 7. Obwód rybacki jeziora Sobowidzkie na rzece Styna nr 2 w zlewni rzeki Kłodawa. Zleceniodawca: Janczewski M.
 8. Obwód rybacki Jezioro Miejskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 2 (VIII.199 – RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Poznań
 9. Obwód rybacki Jezioro Gackie na Kanale Dzwonkowskim – Nr 1 (VII.139 – RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Poznań
 10. Obwód rybacki jeziora Ukiel w zlewni rzeki Łyna 12. Zleceniodawca: GR Bartołty Wielkie
 11. Obwód rybacki jeziora Kozy (Kozińskie) w zlewni rzeki Pogorzelica (Pogorzeliczanka) nr 1. Zleceniodawca: Lublewski A.
 12. Obwód rybacki rzeki Parsęta nr 1. Zleceniodawca: PZW Poznań
 13. Obwód rybacki rzeki Wieprza nr 4. Zleceniodawca: PZW Poznań
 14. Obwód rybacki rzeki Parsęta nr 1. Zleceniodawca: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 15. Obwód rybacki jeziora Sztuczno (Sztuczne) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brda. Zleceniodawca: E. Rogowski
 16. Obwód rybacki jeziora Jałowo w zlewni rzeki Rospuda nr 10. Zleceniodawca: M. Godula

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 08 kwietnia 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jezioro Dominickie na rzece Kanał Przemęcki nr 1 (VIII.7 – RZGW we Wrocławiu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 2. Obwód rybacki jeziora Lubosz Wielki na rzece Mogilnica Górna – Nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 3. Obwód rybacki rzeki Szelmentki nr 5. Zleceniodawca: PZW Suwałki
 4. Obwód rybacki jeziora Blizno w zlewni rzeki Rospuda nr 11. Zleceniodawca: PZW Suwałki
 5. Obwód rybacki jeziora Plauszynek w zlewni rzeki Szeszupa nr 25. Zleceniodawca: P. Szczęsny
 6. Obwód rybacki rzeki Rawki nr 1 – zbiornik w Rognowie (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach.

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 11 marca 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Gaudy (Kamieniec) na rzece Liwa nr 3 (aneks do operatu). Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie Iława Sp. Zo.o.
 2. Obwód rybacki jeziora Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4 (VIII.10 – RZGW we Wrocławiu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 3. Obwód rybacki jeziora Upałtek (Opiltek, Ełpotek) w zlewni rzeki Łyny i Pregoły. Zleceniodawca: R. Borowski
 4. Obwód rybacki jeziora Firlej w zlewni rzeki Wieprz – nr 7. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu w Lublinie
 5. Obwód rybacki jeziora Rogóźno w zlewni rzeki Tyśmienica nr 2. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu w Lublinie

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,

w dniu 12 lutego 2016 roku,

będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki jeziora Mikorowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pogorzelica (Pogorzeliczanka). Zleceniodawca: PZW Słupsk

 2. Obwód rybacki rzeki Radomka nr 2 (Aneks do operatu). Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu

 3. Obwód rybacki jeziora Kacko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Długa nr 2. Zleceniodawca: Klatt P.

 4. Obwód rybacki jeziora Gardzko (Grodzko) na cieku bez nazwy uchodzącym do strumienia Smardzyński (Dopływ z Ziemomyśla) – nr 1. Zleceniodawca: Strzelczyk A.

 5. Obwód rybacki jeziora Krzywe Duże na cieku bez nazwy w zlewnni rzeki Lubna nr 2. Zleceniodawca: Tonak J.

 6. Obwód rybacki jeziora Dolskie Wielkie na cieku Rów Wyskoć – nr 1 (VI.48 – RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Poznań

 7. Obwód rybacki jeziora Białe Miałkie na rzece Kanał Kaszczorski nr 2 (VIII.12 – RZGW we Wrocławiu). Zleceniodawca: PZW Poznań

 8. Obwód rybacki jeziora Miłogoszcz Wielka w zlewni rzeki Runica nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 9. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Żydówka nr 2. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 10. Obwód rybacki rzeki Słopica nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 11. Obwód rybacki jeziora Kolędy Królewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 12. Obwód rybacki jeziora Wierzchowo na rzece Gwda – nr 1a. Zleceniodawca: S. Połomski
 13. Obwód rybacki jeziora Mikorowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pogorzelica. Zleceniodawca: Z. Król

 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
w dniu 15 stycznia 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Dusajek Mały w zlewni rzeki Hołnianka nr 3. Zleceniodawca: Witold Janczulewicz
 2. Obwód rybacki jeziora Górzno na cieku Mierzęcka Struga nr 1. Zleceniodawca: Opracowywanie operatów wodno prawnych Marek Figlarz
 3. Obwód rybacki jeziora Tupadły (Grabowo) w zlewni rzeki Dobrzyca nr 2. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
 4. Obwód rybacki jeziora Żubrowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 30. Zleceniodawca: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
 5. Obwód rybacki jeziora Wielimie na rzece Gwda nr 1c. Zleceniodawca: Salar sp. z o. o.
 6. Obwód rybacki jeziora Studnica na rzece Bielec (Bielska Struga) nr 1. Zleceniodawca: Salar sp. z o. o.
 7. Obwód rybacki jeziora Spore na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda nr 2. Zleceniodawca: Salar sp. z o. o.
 8. Obwód rybacki jeziora Wierzchowo na rzece Gwda nr 1a. Zleceniodawca: Salar sp. z o. o.
 9. Obwód rybacki jeziora Smolesko (Smoleńsko) na rzece Gwda nr 1b. Zleceniodawca: Ryszard Konarski.
 10. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Kanał Przemęcki nr 2. Zleceniodawca: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
 11. Obwód rybacki jeziora Boszkowskie na rzece Kanał Przemęcki nr 3. Zleceniodawca: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
 12. Obwód rybacki jeziora Płociczno na cieku Struga Płociczna w zlewni rzeki Gwda nr 1. Zleceniodawca: Damian Górka
 13. Obwód rybacki jeziora Złotowskie na rzece Głomia nr 2. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
 14. Obwód rybacki jeziora Leśne II (Małe) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda nr 1. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
 15. Obwód rybacki jeziora Studnica na rzece Bielec (Bielska Struga) nr 1. Zleceniodawca: Wałeckie Ryby na Fali Sp. z o.o.
 16. Obwód rybacki jeziora Spore na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda nr 2. Zleceniodawca: Wałeckie Ryby na Fali Sp. z o.o.
 17. Obwód rybacki jeziora Wielimie na rzece Gwda nr 1c. Zleceniodawca: Grupa Wędkarsko-Rybacka "Wielim"

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 04 grudnia 2015 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Dunajewo w zlewni rzeki Ingiel nr 5. Zleceniodawca: P. Uchan
 2. Obwód rybacki rzeki Obra nr 2. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 3. Obwód rybacki rzeki Guber w zlewni rzeki Łyna nr - 68. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 4. Obwód rybacki jeziora Wronowo na rzece Wkra nr 3. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 5. Obwód rybacki jeziora Kisielice na cieku dopływ w Kisielicach nr 2 w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja). Zleceniodawca: PZW Elbląg
 6. Obwód rybacki kanału Kanał Brajteryna w zlewni rzeki Nogat. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 7. Obwód rybacki jeziora Drużno na kanale Kanał Elbląski nr 5. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 8. Obwód rybacki jeziora bez nazwy przy miejscowości Kisielice (Piekne, Bakutil) na cieku dopływ w Kisielicach nr 1 w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja). Zleceniodawca: PZW Elbląg
 9. Obwód rybacki rzeki Odra - Nr 1a (w wykazie obwód figuruje pod numerem IX.220a - RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu

 


Informujemy, że posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu 06.11.2015 r. o godzinie 12.30, w sali nr 368, budynek Wydziału Nauk o Środowisku przy ul. Oczapowskiego 5.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 06 listopada 2015 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Długie w zlewni rzeki Omulew nr 14. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 2. Obwód rybacki jeziora Duś w zlewni rzeki Pisa nr 45. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 3. Obwód rybacki jeziora Skok w zlewni rzeki Pisa nr 46. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 4. Obwód rybacki jeziora Arklickie na rzece Omet (Zach.) nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 5. Obwód rybacki jeziora Komin (Kajmino) w zlewni rzeki Łyna nr 43. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 6. Obwód rybacki jeziora Długie (Siniec Wielki) w zlewni rzeki Omet nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 7. Obwód rybacki jeziora Węgorzyno na rzece Słupia nr 4. Zleceniodawca: Z. Cieślewicz;
 8. Obwód rybacki jeziora Poledno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda. Zleceniodawca: G. Rolne Poledno;
 9. Obwód rybacki jeziora Kuchnia na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2 a. Zleceniodawca: PZW Toruń;
 10. Obwód rybacki rzeki Reda nr 3. Zleceniodawca: PZW Gdańsk;
 11. Obwód rybacki rzeki Reda nr 1. Zleceniodawca: PZW Gdańsk;
 12. Obwód rybacki jeziora Wieckie na rzece Wda nr 1. Zleceniodawca: PZW Gdańsk;
 13. Obwód rybacki jeziora Sumińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piesienica. Zleceniodawca: PZW Gdańsk;
 14. Obwód rybacki jeziora Małe Sarnowicze na rzece Zbrzyca nr 1. Zleceniodawca: PZW Gdańsk;
 15. Obwód rybacki jeziora Unichowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skotawa. Zleceniodawca: E. Zieliński;

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 października 2015 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Jezierskie (Jeziorki) Kanału Augustowskiego nr 6. Zleceniodawca: M. Jasionek
 2. Obwód rybacki jeziora Bełdany w zlewni rzeki Pisa nr 48. Zleceniodawca: GR Mikołajki
 3. Obwód rybacki rzeki Mała Wełna - nr 1. Zleceniodawca: G. Lipiński
 4. Obwód rybacki jeziora Karasiowe w zlewni rzeki Dobrzyca nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 5. Obwód rybacki jeziora Sumowo w zlewni rzeki Szeszupa nr 18. Zleceniodawca: R. Banaszewski
 6. Obwód rybacki jeziora Czarne na rzece Salinka nr 1. Zleceniodawca Osika A.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 18 września 2014 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Niesłysz na rzece Ołobok nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 2. Obwód rybacki jeziora Wilkowskie na rzece Borowianka nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 3. Obwód rybacki jeziora Niedźwiedno na rzece Dopływ z jeziora Niedźwiedno nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 4. Obwód rybacki jeziora Lubinickie na rzece Lubinica nr 3. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 5. Obwód rybacki jeziora Zbąszyńskie na rzece Obra nr 3. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 6. Obwód rybacki Kanał Ołobok nr 2. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 7. Obwód rybacki jeziora Berzyńskie na rzece Dojca - nr 2. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 8. Obwód rybacki jeziora Śniardwy w zlewni rzeki Pisy - nr 50. Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy" Sp. z o.o.
 9. Obwód rybacki jeziora Dubelis w zlewni rzeki Marycha nr 18. Zleceniodawca: K. Przeborowski
 10. Obwód rybacki jeziora Jurkowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 35. Zleceniodawca: B. Semborska
 11. Obwód rybacki jeziora Borek na rzece Steklnik nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 12. Obwód rybacki jeziora Dziarg (Duże) na rzece Konotop - nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 13. Obwód rybacki jeziora Orło w zlewni rzeki Pisa nr 21. Zleceniodawca: GR Mikołajki
 14. Obwód rybacki jeziora Inulec w zlewni rzeki Pisa nr 29. Zleceniodawca: GR Mikołajki
 15. Obwód rybacki jeziora Ryńskie - Tałty w zlewni rzeki Pisa nr 26. Zleceniodawca: GR Mikołajki
 16. Obwód rybacki jeziora Harcerskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica nr 1a. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW w Pile
 17. Obwód rybacki jeziora Jelonek w zlewni rzeki Lubcza nr 1. Zleceniodawca: L. Sosiński
 18. Obwód rybacki jeziora Dumbel w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 43. Zleceniodawca: Z. Gobczyński

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 26.06.2015 r.
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki Jezioro Słupino w dorzeczu rzeki Wdy. Zleceniodawca: R. Olter
 2. Obwód rybacki rzeki Stradyk nr 1. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 3. Obwód rybacki jeziora Jerzewo (Brachlewo) w zlewni rzeki Liwa. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 4. Obwód rybacki jeziora Pirtys (Pyre) w zlewni rzeki Marycha nr 17. Zleceniodawca: M. Bednarski
 5. Obwód rybacki jeziora Niesłysz na rzece Ołobok nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn” sp. z o.o.
 6. Obwód rybacki jeziora Wilkowskie na rzece Borowianka nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn” sp. z o.o.
 7. Obwód rybacki jeziora Niedźwiedno na rzece Dopływ z jeziora Niedźwiedno nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn” sp. z o.o.
 8. Obwód rybacki jeziora Lubinickie na rzece Lubinica nr 3. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn” sp. z o.o.
 9. Obwód rybacki jeziora Zbąszyńskie na rzece Obra nr 3. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn” sp. z o.o.
 10. Obwód rybacki jeziora Rybiec na rzece Rybiec nr 1. Zleceniodawca: T. Kruza

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 29.05.2015 r.
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Łeby nr 4. Zleceniodawca: S. Klich
 2. Obwód rybacki rzeki Pełcz – Nr 3. Zleceniodawca: M. Figlarz
 3. Obwód rybacki jeziora Spągi (Szpangen) w zlewni rzeki Łyna nr 55. Zleceniodawca: B. Romanowski
 4. Obwód rybacki jeziora Wójtówko w zlewni rzeki Łyna nr 53. Zleceniodawca: B. Romanowski
 5. Obwód rybacki Jezioro Słupino w dorzeczu rzeki Wdy. Zleceniodawca: R. Olter
 6. Obwód rybacki jeziora Mała Cerkwica na rzece Brzuchówka w zlewni rzeki Kamionka. Zleceniodawca: A. Donarski

 


Informujemy, że posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
odbędzie się 08.05.2015 r. o godz. 12.00 w Sali 368
(ul. Oczapowskiego 5, Budynek Nowej Zootechniki)

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 08 maja 2015 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Busznica w zlewni rzeki Rospuda - nr 13. Zleceniodawca: M. Zyskowski
 2. Obwód rybacki jeziora Chojnica Duża na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Wardzynko - nr 1. Zleceniodawca:
 3. Obwód rybacki jeziora Licze w zlewni rzeki Liwa. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 4. Obwód rybacki jeziora Plińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wardęga (Gardeja). Zleceniodawca: PZW Elbląg
 5. Obwód rybacki jeziora Orneta na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęcy Warmińskiej. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 6. Obwód rybacki jeziora Zdrężno w zlewni rzeki Pisa nr 88. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 7. Obwód rybacki jeziora Wądołek Duży w zlewni rzeki Pisa nr 64. Zleceniodawca: E. Łachacz
 8. Obwód rybacki jeziora Mała Cerkwica na rzece Brzuchówka nr 2 w zlewni rzeki Kamionka. Zleceniodawca: A. Dominiak
 9. Obwód rybacki jeziora Wiejskie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Drężnianka – nr 1. Zleceniodawca: A. Kaczmarzyński
 10. Obwód rybacki jeziora Bukowińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łupawa. Zleceniodawca: S. Szyca

 


 

Informujemy, że posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędą się w dniach:
10.04.2015 r., 08.05.2015 r., 26.06.2015 r.

Planowane rozpoczęcie posiedzeń: godz. 9.00, sala nr 368, budynek Wydziału Nauk o Środowisku przy ul. Oczapowskiego 5.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, w dniu 10 kwietnia 2015 roku, będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Błędzianka nr 1. Zleceniodawca: Gorlo F.
 2. Obwód rybacki rzeki Marycha nr 15. Zleceniodawca: PZW Białystok
 3. Obwód rybacki jeziora Ugoszcz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec. Zleceniodawca GR Włocławek
 4. Obwód rybacki jeziora Trąbińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rypienica. Zleceniodawca: GR Włocławek
 5. Obwód rybacki jeziora Sicińskie (Sitno) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec. Zleceniodawca: GR Włocławek
 6. Obwód rybacki jeziora Rudusk (Wojnowo) na rzece Ruziec Nr 4. Zleceniodawca: GR Włocławek
 7. Obwód rybacki jeziora Sumin (Sumińskie) na cieku struga Lubianka nr 1. Zleceniodawca: GR Włocławek
 8. Obwód rybacki jeziora Godnik na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda. Zleceniodawca: K. Gniedziejko
 9. Obwód rybacki jeziora Szlamy w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 50. Zleceniodawca: E. Symonowicz
 10. Obwód rybacki jeziora Sowica na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Liwa. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 11. Obwód rybacki jeziora Orneta na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęcy Warmińskiej. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 12. Obwód rybacki rzeki Kumiela w zlewni rzeki Elbląg. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 13. Obwód rybacki jeziora Lubiwiec na cieku Struga Prusimska - Nr 2. Zleceniodawca: PZW Poznań
 14. Obwód rybacki jeziora Lubiąż na rzece Lubna nr 2. Zleceniodawca: UM w Lubniewicach

 


 

Wykaz operatów 06.03.2015

 1. Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 7 (aneks do operatu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 2. Obwód rybacki jeziora Dubeczyńskie (Hańskie) w zlewni rzeki Włodawka Nr 3. Zleceniodawca: PZW Chełm
 3. Obwód rybacki jeziora Lipieniec (Lipinie, Lipinki, Lipiec) w zlewni rzeki Tarasienka Nr 5. Zleceniodawca: PZW Chełm
 4. Obwód rybacki jeziora Rotcze w obwodzie nr 4. Zleceniodawca: PZW Chełm
 5. Obwód rybacki jeziora Płotycze w obwodzie nr 2. Zleceniodawca: PZW Chełm
 6. Obwód rybacki jeziora Sumin w obwodzie nr 1. Zleceniodawca: PZW Chełm
 7. Obwód rybacki jeziora Ruda Duża w zlewni rzeki Pisa nr 11. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 8. Obwód rybacki rzeki Pliszka nr 4. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 9. Obwód rybacki rzeki Pliszka nr 6. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 10. Obwód rybacki jeziora Dzicze na rzece Płytnica – Nr 3. Zleceniodawca: Jaroszewicz S.
 11. Obwód rybacki jeziora Białe Sosnowickie (Libiszowskie) w zlewni rzeki Piwonia nr 8. Zleceniodawca: GR „Polesie”

 


 

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Zespołu Opiniującego operaty Rybackie.

Posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się
w dniu 05 lutego 2015 roku, o godz. 9.00, w sali 368.
 
Na posiedzeniu będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Wieprza nr 3. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 2. Obwód rybacki jeziora Durąg na rzece Grabiczek nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 3. Obwód rybacki jeziora Srebrne Duże (Straszek) w zlewni rzeki Drwęca. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 4. Obwód rybacki jeziora Pasłęk na rzece Pasłęka nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 5. Obwód rybacki jeziora Włodowo (Włodowskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 6. Obwód rybacki jeziora Platyny na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 7. Obwód rybacki jeziora Ględy (Brzeźne) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 8. Obwód rybacki jeziora Wielkie na cieku Duża Bacha (Bacha, Kanał Bacha) w zlewni rzeki Lutryna. Zleceniodawca: PZW Toruń
 9. Obwód rybacki rzeki Nurzec nr 1. Zleceniodawca: PZW Warszawa
 10. Obwód rybacki jeziora Dłużec (Dłużek). Zleceniodawca: A. Mierzejewski
 11. Obwód rybacki jeziora Zelwa w zlewni rzeki Marycha nr 27. Zleceniodawca: M. Bednarski
 12. Obwód rybacki jeziora Dowcień w zlewni rzeki Marycha nr 25. Zleceniodawca: M. Bednarski
 13. Obwód rybacki jeziora Bolcie Małe w zlewni rzeki Ingiel - nr 2. Zleceniodawca: J. Zieliński
 14. Obwód rybacki jeziora Kałek na rzece Odpływ z jeziora Kałek nr 1 w regionie wodnym Środkowej Odry. Zleceniodawca: B. G. Stasiszyn
 15. Obwód rybacki jeziora Błeszno na rzece Jeziornica nr 1 w regionie wodnym Środkowej Odry. Zleceniodawca: R. Maćkowiak
 16. Obwód rybacki rzeki Lubsza nr 1 w regionie wodnym środkowej Odry. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 17. Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 7 (aneks do operatu) .  Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 18. Obwód rybacki Kanału Mosińskiego - Nr 1 (aneks do operatu) .  Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 19. Obwód rybacki rzeki Wda nr 4. Zleceniodawca: M. Gostomski
 20. Obwód rybacki jeziora Siekierowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza - nr 4. Zleceniodawca: F. Osiński.
 21. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Węgorapa nr 12. Zleceniodawca: Z. Karasek.
 22. Obwód rybacki jeziora Ruda Duża w zlewni rzeki Pisa nr 11. Zleceniodawca:  H. Wiszowaty.
 23. Obwód rybacki zbiornika Sosnówka na rzece Czerwonka nr 1. Zleceniodawca: PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 stycznia 2015 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Drawica - Nr 2 (Nr obwodu 479). Zleceniodawca B. Kotowicz
 2. Obwód rybacki rzeki Brzeźnica w zlewni Kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca PZW Elbląg
 3. Obwód rybacki rzeki Bauda. Zleceniodawca PZW Elbląg
 4. Obwód rybacki jeziora Fila (Bolity, Balwiąg, Bema) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Miłakówka. Zleceniodawca: PZW Osztyn;
 5. Obwód rybacki jeziora Siemiańskie (Urowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka. Zleceniodawca: PZW Osztyn;
 6. Obwód rybacki jeziora Łąckie (Łąka, Lonker) na cieku Struga nr 1 w zlewni rzeki Drwęca. Zleceniodawca: PZW Osztyn;
 7. Obwód rybacki jeziora Skolickie (Skolity) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: PZW Osztyn;
 8. Obwód rybacki jeziora Guzowy Piec na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Jemiołówka (Amling). Zleceniodawca: PZW Osztyn;
 9. Obwód rybacki jeziora Długie (Lanke) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka nr 1. Zleceniodawca: Szczęsny M.;
 10. Obwód rybacki jeziora Trzebońskie Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubcza - Nr 1 poz. 310. Zleceniodawca PPPU-H „LEŚNIK";
 11. Obwód rybacki jeziora Łąkie na rzece Kamienna - Nr 1 poz. 363. Zleceniodawca PPPU-H „LEŚNIK";
 12. Obwód rybacki jeziora Dobre na rzece Zdbica - Nr 1 poz. 405. Zleceniodawca PPPU-H „LEŚNIK";
 13. Obwód rybacki jeziora Kamionka w zlewni rzeki Pisa nr 33 A. Zleceniodawca: J. Klik - Kaczmarczyk
 14. Obwód rybacki jeziora Borzymowskie (Choceń) w zlewni rzeki Chodeczka nr 6. Zleceniodawca GR Włocławek
 15. Obwód rybacki jeziora Lubieńskie w zlewni rzeki Lubieńka nr 2. Zleceniodawca GR Włocławek
 16. Obwód rybacki jeziora Lubienieckie w zlewni rzeki Chodeczka nr 4. Zleceniodawca GR Włocławek
 17. Obwód rybacki jeziora Kamienieckie w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 7; Zleceniodawca GR Włocławek
 18. Obwód rybacki jeziora Kromszewickie w zlewni rzeki Chodeczka nr 2;
 19. Obwód rybacki jeziora Dobre na rzece Zdbica - nr 1.
 20. Obwód rybacki jeziora Chlewienko w zlewni rzeki Chociel- nr 2.
 21. Obwód rybacki jeziora Dobre na rzece Zdbica nr 1. Zleceniodawca: M. Czajkowski
 22. Obwód rybacki jeziora Stary Wersk na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka nr 1. Zleceniodawca: D. Pepliński

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 05 grudnia 2014 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki rzeki Pisa nr 1 w zlewni rzeki Łyna. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 2. Obwód rybacki rzeki Gołdapa nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 3. Obwód rybacki rzeki Węgorapa nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 4. Obwód rybacki rzeki Łyna nr 3. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 5. Obwód rybacki kanału Brożajskiego nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 6. Obwód rybacki kanału Mazurskiego nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 7. Obwód rybacki kanału Mazurskiego nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 8. Obwód rybacki rzeki Utrata Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 9. Obwód rybacki jeziora Babięty Wielkie w zlewni rzeki Pisa nr 34. Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 10. Obwód rybacki jeziora Łęsk w zlewni rzeki Omulew nr 15. Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 11. Obwód rybacki jeziora Marksoby w zlewni rzeki Rozoga nr 2. Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 12. Obwód rybacki jeziora Kalwa w zlewni rzeki Łyna nr 19. Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 13. Obwód rybacki jeziora Sąpłaty w zlewni rzeki Omulew nr 4.  Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 14. Obwód rybacki jeziora Serwent w zlewni rzeki Omulew nr 20.  Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 15. Obwód rybacki cieku Zielona Struga w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 16. Obwód rybacki kanału Kanał Górny w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 17. Obwód rybacki rzeki Wel nr 10. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 18. Obwód rybacki rzeki Brynica nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 19. Obwód rybacki rzeki Pissa nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 20. Obwód rybacki rzeki Rypienica. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 21. Obwód rybacki rzeki Ruziec nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 22. Obwód rybacki cieku Struga Lubianka nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 23. Obwód rybacki cieku Struga Toruńska nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 24. Obwód rybacki cieku Struga Toruńska nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 25. Obwód rybacki rzeki Fryba (Browina). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 26. Obwód rybacki rzeki Osa nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 27. Obwód rybacki rzeki Osa nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 28. Obwód rybacki rzeki Osa nr 7. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 29. Obwód rybacki rzeki Osa nr 8. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 30. Obwód rybacki rzeki Lutryna nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 31. Obwód rybacki rzeki Gardęga (Gardeja) nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 32. Obwód rybacki cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 33. Obwód rybacki rzeki Mątawa nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 34. Obwód rybacki rzeki Bzura nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 35. Obwód rybacki rzeki Bzura nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 36. Obwód rybacki rzeki Mroga nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 37. Obwód rybacki rzeki Pisia nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 38. Obwód rybacki rzeki Skierniewka nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 39. Obwód rybacki rzeki Rawka nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 40. Obwód rybacki rzeki Bug nr 4 ( Aneks). Zleceniodawca: PZW Siedlce
 41. Obwód rybacki rzeki Okrzejka nr 1 ( Aneks). Zleceniodawca: PZW Siedlce
 42. Obwód rybacki rzeki Centara nr 2. Zleceniodawca: PZW Katowice.
 43. Obwód rybacki rzeki Wardęga (Gardeja) nr 1. Zleceniodawca: GR Iława
 44. Obwód rybacki rzeki Liswarta nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Częstochowie
 45. Obwód rybacki rzeki Warta nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Częstochowie

 


Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 07 listopada 2014 roku (godz. 12.00, sala 368),
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki jeziora Lubowidz Duży na rzece Węgorza nr 2. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 2. Obwód rybacki jeziora Kopane w zlewni rzeki Szeszupa nr 11. Zleceniodawca: D. Gawiński
 3. Obwód rybacki jeziora Białe w zlewni rzeki Szeszupa- nr 20 A. Zleceniodawca: P. Dąbrowski
 4. Obwód rybacki rzeki Bukowa Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 5. Obwód rybacki rzeki Czarna Staszowska Nr 2. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 6. Obwód rybacki Koprzywianka Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 7. Obwód rybacki rzeki Łęg Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 8. Obwód rybacki rzeki San Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 9. Obwód rybacki rzeki Sanna Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 10. Obwód rybacki rzeki Trześniówka Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 11. Obwód rybacki rzeki Wisła Nr 6. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 12. Obwód rybacki rzeki Wisła Nr 7. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 13. Obwód rybacki rzeki Rozoga Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 14. Obwód rybacki rzeki Szkwa Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 15. Obwód rybacki rzeki Omulew Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 16. Obwód rybacki rzeki Orzyc Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 17. Obwód rybacki rzeki Orz Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 18. Obwód rybacki rzeki Biebrza Nr 3 – Rzeka Wissa. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 19. Obwód rybacki Kanału Kanał Elbląski nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 20. Obwód rybacki jeziora Wipsowo w zlewni rzeki Łyna nr 38. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 21. Obwód rybacki jeziora Gąsiorowskie w zlewni rzeki Łyna nr 22 A. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 22. Obwód rybacki rzeki Banówka - nr 1. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 23. Obwód rybacki rzeki Dzierzgoń w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca:  PZW Elbląg
 24. Obwód rybacki jeziora Drzonowskie na rzece Gnilec w zlewni rzeki Czernica – Nr 1 (poz.355). Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o.o. Szczecinek
 25. Obwód rybacki rzeki Wardęga (Gardeja) nr 1. Zleceniodawca: GR Iława
 26. Obwód rybacki jeziora Tynwałdzkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka. Zleceniodawca: GR Iława
 27. Obwód rybacki jeziora Kopane nr 11 w zlewni rzeki Szeszupa nr 11. Zleceniodawca: M. Gondek
 28. Obwód rybacki jeziora Resko Przymorskie (Resko) – nr 1. Zleceniodawca J. Kaczmarek
 29. Obwód rybacki jeziora Krzywe Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubna. Aneks do operatu. Zleceniodawca: J. Tonak
 30. Obwód rybacki jeziora Dzicze na rzece Płytnica – Nr 3. Zleceniodawca: Jaroszewicz S.
 31. Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 4. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 32. Obwód rybacki rzeki Morąg nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 33. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Częstochowie
 34. Obwód rybacki zbiornika wodnego Poraj na rz. Warta 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Częstochowie
 35. Obwód rybacki jeziora Resko Przymorskie (Resko) – nr 1. Zleceniodawca: M. Wiatr

 


 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 10.10.2014 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Białe na cieku Czarna Struga nr 1 w zlewni rzeki Mała Supina (Klasztorna Struga). Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 54,56 ha
 2. Obwód rybacki jeziora Czarnoleskie na rzece Węgiermuca. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 47 ha
 3. Obwód rybacki jeziora Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 4. Obwód rybacki jeziora Jelonek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 21,41 ha
 5. Obwód rybacki jeziora Klasztorne na rzece Mała Supina (Klasztorna Struga) nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 76,07 ha
 6. Obwód rybacki jeziora Łapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 41,68 ha
 7. Obwód rybacki jeziora Marchowo Wschodnie na cieku Zagórska Struga (Zagórzanka) nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 23,4 ha
 8. Obwód rybacki jeziora Orle na rzece Reda nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 98,75 ha
 9. Obwód rybacki jeziora Zduńskie na rzece Motława (Szpęgawa) nr 4. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 115,36 ha
 10. Obwód rybacki rzeki Czarna Woda (Czysta woda) w zlewni rzeki Trzebiocha (Borowa). Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 28,8 ha
 11. Obwód rybacki jeziora Płaczewo w zlewni rzeki Piesienica. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 44,8 ha
 12. Obwód rybacki jeziora Moczydło (Żakowo) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 15,5 ha
 13. Obwód rybacki jeziora Półwieś na cieku Struga Młyńska nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 63,94 ha
 14. Obwód rybacki jeziora Staroleskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piesienica. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 15,27 ha
 15. Obwód rybacki jeziora Wysockie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Strzelenka. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 32,64 ha
 16. Obwód rybacki rzeki Radunia nr 4. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 72,4 ha
 17. Obwód rybacki jeziora Watrleńskie (Warlińskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 31,46 ha
 18. Obwód rybacki jeziora Wysoka (Wycztok) na rzece Goscinna nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 101,57 ha
 19. Obwód rybacki jeziora Kazubskie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 1 w zlewni rzeki Wierzyca. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 17,17 ha
 20. Obwód rybacki Zbiornika Dobromierz na rzece Strzegomka nr 1. Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach (JK)
 21. Obwód rybacki rzeki Ruda nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 22. Obwód rybacki rzeki Ruda nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 23. Obwód rybacki rzeki Olza nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 24. Obwód rybacki rzeki Odra nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 25. Obwód rybacki rzeki Przemsza nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 26. Obwód rybacki rzeki Pszczynka nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 27. Obwód rybacki jeziora Gil Wielki. Zleceniodawca: GR Ostróda
 28. Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 5. Zleceniodawca PZW Konin
 29. Obwód rybacki rzeki Włoszczowska nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 30. Obwód rybacki rzeki Czarna Konecka nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 31. Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 4. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 32. Obwód rybacki rzeki Miłakówka nr 3. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 33. Obwód rybacki rzeki Morąg nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 34. Obwód rybacki jeziora Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca. Zleceniodawca: A. Osika AS 95 ha
 35. Obwód rybacki jeziora Trzebuń na rzece Głęboka - Nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp.
 36. Obwód rybacki jeziora Busino na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Płytnica - Nr 1. Zleceniodawca: PPPU-H „Leśnik"
 37. Obwód rybacki jeziora zbiornika Goczałkowice nr 2. Zleceniodawca: PPPU-H „Leśnik"
 38. Obwód rybacki jeziora Danków Duży na kanale Pełcz - nr 2. Zleceniodawca: A. Strzelczyk
 39. Obwód rybacki jeziora Kopane w zlewni rzeki Szeszupa nr 11. Zleceniodawca: Z. Jasielon
 40. Obwód rybacki zbiornika Zaporowego (jeziora) Krzynia na rzece Słupia nr 8. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 41. Obwód rybacki rzeki Skotawa nr 2. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 42. Obwód rybacki rzeki Słupia nr 9. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 43. Obwód rybacki rzeki Łupawa (Obrówka) nr 1. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 44. Obwód rybacki rzeki Brda nr 2. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 45. Obwód rybacki rzeki Boruja. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 46. Obwód rybacki rzeki Bytowa (Bytówka) nr 3. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 47. Obwód rybacki rzeki Kamienica nr 1 w zlewni rzeki Słupia. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 48. Obwód rybacki rzeki Węgorza nr 1. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 49. Obwód rybacki rzeki Czernica nr 1. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 50. Obwód rybacki rzeki Bukowina nr 2 w zlewni rzeki Łupawa. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 51. Obwód rybacki jeziora Wielkie Zielone na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Chocina. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 52. Obwód rybacki jeziora Konradowo na rzece Słupia nr 7. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 53. Obwód rybacki rzeki Brda 4. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 54. Obwód rybacki rzeki Pogorzelica nr 2. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 55. Obwód rybacki rzeki Kurówka nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 56. Obwód rybacki rzeki Wyżnica nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 57. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 58. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2. Zleceniodawca: PZW Lublin
 59. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 3. Zleceniodawca: PZW Lublin
 60. Obwód rybacki rzeki Chodelka nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 61. Obwód rybacki rzeki Wardęga (Gardeja) nr 1. Zleceniodawca: GR Iława
 62. Obwód rybacki jeziora Tynwałdzkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka. Zleceniodawca: GR Iława
 63. Obwód rybacki Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilica nr 3. Zleceniodawca: PZW Piotrków Trybunalski
 64. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 2. Zleceniodawca: PZW Piotrków Trybunalski
 65. Obwód rybacki jeziora Łomno na kanale Łomno - Nr 1. Zleceniodawca: PZW Poznań
 66. Obwód rybacki jeziora Falmierowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka - Nr 1. Zleceniodawca.: J. Kaczmarek
 67. Obwód rybacki rzeki Warta nr 3. Zleceniodawca PZW Sieradz
 68. Obwód rybacki Zbiornika Czchów na rzece Dunajec nr 6. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 69. Obwód rybacki rzeki Dunajec nr 7. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 70. Obwód rybacki rzeki Dunajec nr 8. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 71. Obwód rybacki rzeki Dunajec nr 9. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 72. Obwód rybacki rzeki Raby nr 5. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 73. Obwód rybacki rzeki Breń nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 74. Obwód rybacki rzeki Uszwicy nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 75. Obwód rybacki rzeki Biała Tarnowska nr 2. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 76. Obwód rybacki rzeki Wisły nr 4. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 77. Obwód rybacki rzeki Wisły nr 5. Zleceniodawca: PZW Tarnów

 


Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 18 września 2014 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 2. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 6. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 3. Obwód rybacki Nr 28 Zbiornika wodnego Słupca na rzece Meszna - Nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Koninie;
 4. Obwód rybacki jeziora Krzyna na rzece Słupia nr 8, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 5. Obwód rybacki rzeki Słupia nr 9, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 6. Obwód rybacki rzeki Skotawa nr 2, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 7. Obwód rybacki rzeki Mierzawa nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 8. Obwód rybacki rzeki Nidzica nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 9. Obwód rybacki rzeki Czarna Nida nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 10. Obwód rybacki rzeki Nida nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 11. Obwód rybacki rzeki Nida nr 2. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 12. Obwód rybacki rzeki Nida nr 3. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 13. Obwód rybacki Zbiornika Chańcza na rzece Czarna Staszowska nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 14. Obwód rybacki Zbiornika Brody Iłżeckie na rzece Kamienna nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 15. Obwód rybacki Zbiornika Wióry na rzece Świślina nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 16. Obwód rybacki rzeki Kamienna nr 2. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 17. Obwód rybacki jeziora Dębno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Samica Stęszewska - Nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 18. Obwód rybacki rzeki Raba nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW w Krakowie 38 ha
 19. Obwód rybacki jeziora Łękińskie w zlewni rzeki Ruda (Kuśnia). Zleceniodawca: Zarząd Okręgu PZW w Słupsku
 20. Obwód rybacki jeziora Grabieńszczyzna w zlewni rzeki Szczeberka - Nr 2. Zleceniodawca: Cz. Staniszewski
 21. Obwód rybacki jeziora Wodziłki w zlewni rzeki Szeszupa - Nr 8. Zleceniodawca: J. Nowikow
 22. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 9. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 23. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 10. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 24. Obwód rybacki rzeki Liwa nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 25. Obwód rybacki rzeki Liwa nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 26. Obwód rybacki rzeki Drwęca Warmińska. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 27. Obwód rybacki rzeki Wałsza. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 28. Obwód rybacki rzeki Radunia nr 5. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 29. Obwód rybacki rzeki Skawa - Nr 1. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 30. Obwód rybacki rzeki Skawa - Nr 3. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 31. Obwód rybacki rzeki Soła - Nr 1. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 32. Obwód rybacki Zbiornika Tresna na rzece Soła - Nr 2. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 33. Obwód rybacki Zbiornika Porąbka na rzece Soła - Nr 3. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 34. Obwód rybacki Zbiornika Czaniec na rzece Soła - Nr 4. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 35. Obwód rybacki rzeki Soła - Nr 5. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 36. Obwód rybacki jeziora Busino na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Płytnica - Nr 1.
 37. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 6. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 38. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 8. Zleceniodawca: PZW Olsztyn 62,4 ha
 39. Obwód rybacki jeziora Trzebuń na rzece Głęboka - Nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp.
 40. Obwód rybacki rzeki Mała Panew nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Częstochowie
 41. Obwód rybacki rzeki Mała Wisła nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW w Katowicach
 42. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Katowicach
 43. Obwód rybacki rzeki Chechło nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Katowicach
 44. Obwód rybacki rzeki Biała Przemsza nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 45. Obwód rybacki rzeki Pogoria nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 46. Obwód rybacki rzeki Piotrówka nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 47. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 48. Obwód rybacki rzeki Drama nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 49. Obwód rybacki rzeki Bierawka nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 50. Obwód rybacki Zbiornik Rybnik nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 51. Obwód rybacki Potok Toszecki nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 52. Obwód rybacki rzeki Brynica nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 53. Obwód rybacki rzeki Przemsza nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 54. Obwód rybacki rzeki Drzewiczka nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Piotrkowie Tryb.;
 55. Obwód rybacki rzeki Luciąża nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim;
 56. Obwód rybacki jeziora Gil Wielki. Zleceniodawca: GR Ostróda

 

Informujemy, że posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu
30.06.2014 r.  o godzinie 11.15,  w sali nr 368, budynek Wydziału Nauk o Środowisku przy ul. Oczapowskiego 5.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
w dniu 30 czerwca 2014 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Krzyna na rzece Słupia nr 8, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 2. Obwód rybacki rzeki Słupia nr 9, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 3.  Obwód rybacki rzeki Skotawa nr 2, aneks do opinii.  Zleceniodawca: PZW Słupsk
 4. Obwód rybacki Zbiornika Domaniów na rzece Radomka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 5. Obwód rybacki rzeki Zagożdżonka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 6. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 6. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 7. Obwód rybacki rzeki Radomka Nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 8. Obwód rybacki rzeki Iłżanka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 9. Obwód rybacki rzeki Krępianka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 10. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 11. Obwód rybacki rzeki Skawinka nr 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 12. Obwód rybacki rzeki Szreniawa 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 13. Obwód rybacki rzeki Szreniawa nr 2. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 14. Obwód rybacki jeziora Karwik w zlewni rzeki Łyna – nr 61. Zleceniodawca: A. Siegmund
 15. Obwód rybacki rzeki Mała Wisła 1 – aneks rozszerzający. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne AP
 16. Obwód rybacki rzeki Omulna (Wełtyńska Struga) Nr 2.  Zleceniodawca: M. Siwek
 17. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 18. Obwód rybacki rzeki Wieprz nr 4. Zleceniodawca: PZW Lublin
 19. Obwód rybacki rzeki Wieprz nr 5. Zleceniodawca: PZW Lublin
 20. Obwód rybacki rzeki Tyśmienica nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 21. Obwód rybacki rzeki Zgłowiączka nr 1. Zleceniodawca: GR Włocławek
 22. Obwód rybacki jeziora Modzerowskie na rzece Noteć – Nr 3.  Zleceniodawca: GR Włocławek
 23. Obwód rybacki Jezioro Falmierowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka Nr 1. Zleceniodawca:  Okręg Nadnotecki PZW w Pile
 24. Obwód rybacki Jezioro Wapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW w Pile

 Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 05.06.2014 r. zostały zaopiniowane operaty na następujące obwody:

 1. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca:  Ł. Krzywoszyński – Pozytywnie;
 2. Obwód rybacki Rzeki Drwęca nr 3. Zleceniodawca: PZW Olsztyn – Pozytywnie;
 3. Obwód rybacki nr 26 Jeziora Głodowskie na cieku Struga Kawnicka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie – Pozytywnie;
 4. Obwód rybacki Jeziora Pobojno na Kanale Augustowskim nr 3. Zleceniodawca: P. Włodarczyk– Pozytywnie;
 5. Obwód rybacki rzeki Wąska nr 2 w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – Pozytywnie;
 6. Obwód rybacki Jeziora Kolno w zlewni Kanału Augustowskiego nr 7.  Zleceniodawca: Usługi Rybackie Marek Bednarski– Pozytywnie;
 7. Obwód rybacki rzeki Grabia nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim– Pozytywnie;
 8. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie– Pozytywnie;
 9. Obwód rybacki rzeki Rudawa nr 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie– Pozytywnie;
 10. Obwód rybacki rzeki Dłubnia nr 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie– Pozytywnie;
 11. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie– Pozytywnie;
 12. Obwód rybacki rzeki Zwolenka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu– Pozytywnie;
 13. Obwód rybacki rzeki Bug Nr 4; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach– Pozytywnie;
 14. Obwód rybacki rzeki Liwiec Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach– Pozytywnie;
 15. Obwód rybacki rzeki Okrzejka Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach– Pozytywnie;
 16. Obwód rybacki rzeki Wilga Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach– Pozytywnie;
 17. Obwód rybacki jeziora Krzyna na rzece Słupia nr 8, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk – Wstrzymany;
 18. Obwód rybacki rzeki Słupia nr 9, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk– Wstrzymany;
 19. Obwód rybacki rzeki Skotawa nr 2, aneks do opinii.  Zleceniodawca: PZW Słupsk– Wstrzymany;

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

 • dr hab. inż. Paweł Poczyczyński, prof. UWM – Przewodniczący Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie;
 • dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego;
 • prof. dr hab. inż. Roman Kujawa - Członek Zespołu;
 • dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM – Członek Zespołu;
 • dr inż. Joanna Szymanowicz – Sekretarz Zespołu;
 • dr Łukasz Rejt – Przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 • Agnieszka Karczmarz-Ignatowicz - Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie;
 • Rafał Kaszubowski – Autor operatu;
 • Dominik Krzywoszyński – Autor operatu;

 Informujemy, że na prośbę na użytkownika rybackiego następujące operaty na obwody rybackie :

 • 12. Obwód rybacki Zbiornika Domaniów na rzece Radomka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 • 13. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 • 14. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 • 15. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 6. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 • 16. Obwód rybacki rzeki Radomka Nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;

Zostały wycofane i będą poddane głosowaniu na następnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie (30.06.2014 r.).

 Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, w dniu 05 czerwca 2014 roku, będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca: Ł. Krzywoszyński;
 2. Obwód rybacki Rzeki Drwęca nr 3. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 3. Obwód rybacki nr 26 Jeziora Głodowskie na cieku Struga Kawnicka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie;
 4. Obwód rybacki Jeziora Pobojno na Kanale Augustowskim nr 3. Zleceniodawca: P. Włodarczyk;
 5. Obwód rybacki rzeki Wąska nr 2 w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu;
 6. Obwód rybacki Jeziora Kolno w zlewni Kanału Augustowskiego nr 7. Zleceniodawca: Usługi Rybackie Marek Bednarski;
 7. Obwód rybacki rzeki Grabia nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim;
 8. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 9. Obwód rybacki rzeki Rudawa nr 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 10. Obwód rybacki rzeki Dłubnia nr 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 11. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 12. Obwód rybacki Zbiornika Domaniów na rzece Radomka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 13. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 14. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 15. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 6. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 16. Obwód rybacki rzeki Radomka Nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 17. Obwód rybacki rzeki Zwolenka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 18. Obwód rybacki rzeki Bug Nr 4; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach;
 19. Obwód rybacki rzeki Liwiec Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach;
 20. Obwód rybacki rzeki Okrzejka Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach;
 21. Obwód rybacki rzeki Wilga Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach;
 22. Obwód rybacki jeziora Krzyna na rzece Słupia nr 8, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 23. Obwód rybacki rzeki Słupia nr 9, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 24. Obwód rybacki rzeki Skotawa nr 2, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk

 Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.05.2014 r. zostały zaopiniowane operaty na następujące obwody:

 1. Obwód rybacki Jeziora Chodzieskie na rzece Bolemka - Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW w Pile: Pozytywnie
 2. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca: Łukasz Krzywoszyński: Wstrzymany
 3. Obwód rybacki Rzeki Drwęca nr 3. Zleceniodawca: mgr inż. Rafał Kaszubowski: Wstrzymany
 4. Obwód rybacki rzeki Skrwa Lewa Nr 1. Zleceniodawca: „Wędkarskie Wody": Pozytywnie
 5. Obwód rybacki rzeki Skrwa Prawa Nr 1. Zleceniodawca: „Wędkarskie Wody": Pozytywnie
 6. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca: „Wędkarskie Wody": Pozytywnie
 7. Obwód rybacki jeziora Kolno na Kanale Augustowskim Nr 7. Zleceniodawca: Power Management sp. z o.o.: Pozytywnie
 8. Obwód rybacki jeziora Kolno na Kanale Augustowskim Nr 7. Zleceniodawca: Wojciech Kulbacki: Pozytywnie
 9. Obwód rybacki jeziora Kolno na Kanale Augustowskim Nr 7. Zleceniodawca: Beata Barbara Cebeterewicz: Pozytywnie
 10. Obwód rybacki rzeki Zimnica nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 11. Obwód rybacki rzeki Cicha Woda nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 12. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 2. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 13. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 14. Obwód rybacki rzeki Odra nr 7. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 15. Obwód rybacki rzeki Odra nr 8. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 16. Obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 17. Obwód rybacki Rzeki Rudna nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 18. Obwód rybacki Rzeki Szprotawa nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 19. Obwód rybacki Rzeki Skrwa Lewa nr 1. Zleceniodawca: mgr inż. Jacek Kaczmarek: Pozytywnie
 20. Obwód rybacki Rzeki Zgłowiączka nr 2. Zleceniodawca: mgr inż. Jacek Kaczmarek: Pozytywnie
 21. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 22. Obwód rybacki Jeziora Rybnica na rzece Rybniczanka nr 3. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 23. Obwód rybacki Jeziora Pieczysko w zlewni rzeki Czarna Hańcza. Zleceniodawca: Robert Janczewski: Pozytywnie
 24. Obwód rybacki Rzeki Tążyna. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 25. Obwód rybacki rzeki Skrwa Lewa Nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 26. Obwód rybacki rzeki Skrwa Prawa Nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 27. Obwód rybacki Rzeki Motława nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 28. Obwód rybacki Zbiornika Słup na rzece Nysa Szalona nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 29. Obwód rybacki Rzeki Bug nr 2. Zleceniodawca: Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Chełmie: Pozytywnie
 30. Obwód rybacki Rzeki Bug nr 3. Zleceniodawca: Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Białej Podlaskiej: Pozytywnie
 31. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca: mgr inż. Jacek Kaczmarek: Pozytywnie
 32. Obwód rybacki Jeziora Czarno - Czerskie w zlewni rzeki Chełmiczka nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 33. Obwód rybacki Rzeki Zgłowiączka nr 2. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

 • dr hab. Paweł Poczyczyński, prof. UWM - Przewodniczący Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
 • dr hab. Jacek Kozłowski, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego
 • dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego
 • dr hab. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM - Członek Zespołu
 • dr inż. Joanna Szymanowicz - Sekretarz Zespołu
 • Hubert Szymański - Przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Anna Hornatkiewicz-Żbik - Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Agnieszka Karczmarz-Ignatowicz - Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Katarzyna Kuderska - Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Jacek Kaczmarek - Autor operatu
 • Dominik Krzywoszyński - Autor operatu