Rekrutacja śródroczna

Drogi absolwencie studiów I stopnia!

ZOSTAŃ STUDENTEM II STOPNIA WYDZIAŁU NAUK O śRODOWISKU!

Nasza tegoroczna oferta obejmuje m.in.:
- studia magisterskie (3-semestralne) na kierunkach

Więcej informacji, w tym m.in.: Programy studiów, Baza dydaktyczna, Dlaczego warto studiować na WNoŚ - w zakładce Kandydaci na studia.

Zajrzyj także do zakładki KSZTAŁCENIE - studia stacjonarne.

Wtedy już będziesz wiedział o nas prawie wszystko.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela:

Dziekanat Wydziału Nauk o Środowisku
ul. Oczapowskiego 5
10-719 Olsztyn
tel.: 89 523 43 21; 89 523 33 82
e-mail: wnos-dziekanat@uwm.edu.pl