Studiuj Rybactwo

DROGI MATURZYSTO,
DROGI INŻYNIERZE,

Studiuj Rybactwo, kierunek z tradycjami, kierunek z przyszłością, kierunek dla Ciebie!

 

DLACZEGO RYBACTWO I DLACZEGO U NAS ?

Powód pierwszy
Nieprzerwanie, od 1951 r. kształcimy fachowców ichtiologów
dla gospodarki rybackiej, dziedziny ważnej nie tylko dla produkcji zdrowej żywności, ale też dla ochrony środowiska i turystyki.
Rybactwo uznane jest za strategiczny sektor w Polsce i Unii Europejskiej
; objęte jest wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych UE, budżetu RP i innych źródeł.
Obecnie w Europie istnieje zaledwie kilkanaście fakultetów rybackich
- w ramach wymiany studentów w Programie Erasmus możesz część studiów odbyć na jednym z nich.
Oferujemy atrakcyjny, unikatowy program studiów wzbogacony o praktyki
(krajowe i zagraniczne) oraz zajęcia o charakterze terenowym.
Dla wielu naszych Absolwentów rybactwo stało się nie tylko zawodem, ale również pasją i przygodą na całe życie.

Powód drugi
Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie ma
, według surowych kryteriów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  najwyższą kategorię naukową, a także pełne prawa akademickie.
Mamy znakomitą, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną
o uznanym dorobku międzynarodowym.

U nas bezpośredni kontakt studenta z nauczycielem akademickim to
nie (jak to niestety często bywa) pusta deklaracja, lecz codzienność.
Dysponujemy świetną bazą dydaktyczną i badawczą
w postaci doskonale wyposażonych laboratoriów, szczególnie w nowo wybudowanym i oddanym do użytku w lutym 2012 roku, unikatowym w skali europejskiej Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, zbudowanym z funduszy UE.
Prowadzimy studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), a dla osób ambitnych i o zacięciu naukowym oferujemy również studia III stopnia (doktoranckie). Zatem, nasz Drogi Maturzysto możesz przyjść do nas ze świadectwem dojrzałości a wyjść ze stopniem doktora, nie opuszczając Kortowa (chyba, że poszczególne semestry studiów chciałbyś odbyć zagranicą).

Powód trzeci
Kortowo jest najpiękniejszym kampusem uniwersyteckim w Polsce
, położonym na obrzeżach miasta, nad jeziorem, w sąsiedztwie rozciągającego się na kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych naturalnego lasu, którego zazdroszczą nam wszyscy w Polsce. Również goście zagraniczni są zawsze pod wrażeniem naszego miasteczka akademickiego.
Na terenie Kortowa znajdują się:
akademiki(wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu), budynki dydaktyczne, nowoczesna i świetnie wyposażona Biblioteka UWM, sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, poczta, bankomaty, księgarnie, bary szybkiej obsługi, stołówka, kluby studenckie.
Wspaniała lokalizacja
miasteczka studenckiego a także rozbudowane zaplecze sportowe stwarzają bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki i wielu dyscyplin sportowych, takich jak: tenis, żeglarstwo i inne sporty wodne, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, jazda konna. W 2012 r. została oddana do użytku wielofunkcyjna akademicka pływalnia.
Studenci
pragnący pogłębiać swoją wiedzę i połączyć ją z praktyką, mogą brać udział w pracach licznych kół naukowych.
Nasze tradycyjne juwenalia - Kortowiada, uchodzą za najatrakcyjniejsze w Polsce
- przyjeżdżają nań tłumnie od lat studenci z innych ośrodków akademickich w Polsce.
Kortowo jest wspaniałym miejscem nauki i relaksu, wspominanym przez ogromną rzeszę Absolwentów z wielkim sentymentem, zarówno przez prymusów, jak i tych, których kariera studencka była bardziej „wyboista", najeżona egzaminami poprawkowymi, warunkami, powtarzaniem roku. Naprawdę: Kortowo - to jest to!!!

A teraz nieco konkretów
Kierunek Rybactwo
obejmuje studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), pozwalające na uzyskanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, organizmach wodnych, warunkach i sposobach eksploatacji ichtiofauny, metodach chowu i hodowli ryb, przetwórstwa oraz ochrony i rekultywacji środowiska wodnego. Program studiów umożliwia także nabycie umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem rybackim, stosowania nowoczesnego marketingu oraz biegłego posługiwania się środkami informatycznymi, zwłaszcza w zakresie kontroli i sterowania procesami technologicznymi w produkcji rybackiej.

Nabór na studia I stopnia prowadzony jest w systemie jednolitym, bez podziału na specjalności. Studia trwają 7 semestrów. Absolwenci studiów inżynierskich posiadają umiejętności i kompetencje umożliwiające im podjęcie pracy na terenie UE jako właściciele gospodarstw rybackich, ichtiolodzy nadzorujący pracę farm, ośrodków zarybieniowych i wylęgarni, kierujący gospodarką na jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach, jako przedstawiciele firm produkujących i sprzedających pasze, sprzęt do odłowu i przerobu ryb, specjaliści z zakresu produkcji i obrotu rybami akwariowymi, ichtiolodzy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz pracownicy administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla.

Studia II stopnia trwają 3 semestry. Adresowane są do absolwentów studiów inżynierskich z zakresu rybactwa lub kierunków pokrewnych. Studia realizowane są w specjalności: akwakultura i akwarystyka. W ofercie kształcenia znajdują się również studia II stopnia o specjalności: akwakultura i rybactwo "Aquaculture and Fisheries" realizowane w języku angielskim o profilu kształcenia ogólnoakademickim prowadzonym w wymiarze 3 semestrów w formie studiów stacjonarnych. Absolwenci studiów magisterskich posiadają szeroką wiedzę z zakresu rybactwa i studiowanych specjalności, wzbogaconą o aspekty techniczne, ekonomiczne i prawne. Zdobyte umiejętności i kompetencje pozwalają im na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu rybactwa w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach branżowych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach ochrony środowiska, administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach zintegrowanego zarządzania. Odpowiednio skonstruowany program nauczania daje możliwość podjęcia pracy na terenie UE i poza jej granicami. Absolwenci są też odpowiednio przygotowani do podjęcia studiów III stopnia - doktoranckich.