Rada Wydziału

Rada Wydziału Nauk o Środowisku:

 • ogólna liczba członków - 74
  w tym:
 • profesorowie i doktorzy habilitowani - 44
 • przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich - 12
 • pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi - 2
 • doktoranci i studenci - 14
 • przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym - 2

Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Środowisku

Kompetencje Rady Wydziału określa Statut UWM w Olsztynie, zgodnie z:

Uprawnienia Rady Wydziału do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo
  doktor nauk technicznych, dyscyplina inżyniera środowiska
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo

Proponowany terminarz zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Środowisku w roku akademickim 2017/2018

 • Wrzesień - 25.09.2017 r.
 • Październik - 20.10.2017 r.
 • Listopad - 17.11.2017 r.
 • Grudzień - 15.12.2017 r.
 • Styczeń - 19.01.2018 r.
 • Luty - 16.02.2018 r.
 • Marzec - 16.03.2018 r.
 • Kwiecień - 20.04.2018 r.
 • Maj - 18.05.2018 r.
 • Czerwiec - 15.06.2018 r.
 • Czerwiec - 22.06.2018 r.
 • Lipiec - 06.07.2018 r.
 • Wrzesień - 28.09.2018 r.