Rada Wydziału

Rada Wydziału Nauk o Środowisku:

 • ogólna liczba członków - 72
  w tym:
 • profesorowie i doktorzy habilitowani - 43
 • przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich - 11
 • pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi - 2
 • doktoranci i studenci - 14
 • przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym - 2

Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Środowisku

Kompetencje Rady Wydziału określa Statut UWM w Olsztynie, zgodnie z:

Uprawnienia Rady Wydziału do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo
  doktor nauk technicznych, dyscyplina inżyniera środowiska
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo

Proponowany terminarz zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Środowisku w roku akademickim 2018/2019

 • Wrzesień - 28.09.2018 r.
 • Październik - 19.10.2018 r.
 • Listopad - 23.11.2018 r.
 • Grudzień - 21.12.2018 r.
 • Styczeń - 18.01.2019 r.
 • Luty - 15.02.2019 r.
 • Marzec - 15.03.2019 r.
 • Kwiecień - 19.04.2019 r.
 • Maj - 17.05.2019 r.
 • Czerwiec - 24.06.2019 r.
 • Lipiec - 05.07.2019 r.