Rada Wydziału

Rada Wydziału Nauk o Środowisku:

 • ogólna liczba członków - 75
  w tym:
 • profesorowie i doktorzy habilitowani - 44
 • przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich - 12
 • pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi - 2
 • doktoranci i studenci - 15
 • przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym - 2

Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Środowisku

Kompetencje Rady Wydziału określa Statut UWM w Olsztynie, zgodnie z:

Uprawnienia Rady Wydziału do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo
  doktor nauk technicznych, dyscyplina inżyniera środowiska
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina rybactwo

Proponowany terminarz zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Środowisku w roku akademickim 2016/2017

 • Wrzesień - 26.09.2016 r.
 • Październik - 21.10.2016 r.
 • Listopad - 18.11.2016 r.
 • Grudzień - 9.12.2016 r.
 • Styczeń - 20.01.2017 r.
 • Luty - 17.02.2017 r.
 • Marzec - 17.03.2017 r.
 • Kwiecień - 21.04.2017 r.
 • Maj - 19.05.2017 r.
 • Czerwiec - 22.06.2017 r.