dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof UWM

Telefon: 
89 523 47 50
Profil badawczy: 

Badania związane głównie z charakterystyką zasięgu oddziaływań oczyszczalni ścieków pracujących w różnych układach technologicznych na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii wielolekoopornych emitowanych do wód powierzchniowych i powietrza. Równolegle prowadzone są badania dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz związane ze skuteczną oraz uzasadnioną z ekonomicznego punktu widzenia produkcją wysokoenergetycznego biogazu z odpadów organicznych.

 • Określenie przydatności antybiotykoopornych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae posiadających mechanizm ESBL jako bioindykatorów zanieczyszczenia różnych ekosystemów na terenie i wokół oczyszczalni ścieków,
 • Określenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków pracujących w różnych układach technologicznych,
 • Intensyfikacja procesów wytwarzania wysokoenergetycznego biogazu z  odpadów organicznych z wykorzystaniem drobnoustrojów psychrofilnych.

 

Publikacje: 
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Microbial evaluation of sandboxes located in urban area, Ecotoxicology and Environmental Safety, 113, 64-71. DOI:10.1016/j.ecoenv.2014.11.029.2015, 2020
 • Felis E, Kalka J., Sochacki A., Kowalska K., Bajkacz S., Harnisz M., Korzeniewska E., Antimicrobial pharmaceuticals in the aquatic environment - occurrence and environmental implications, European Journal of Pharmacology, 866: 172813. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2019.172813, 2020
 • Czatzkowska M., Harnisz M., Korzeniewska E., Koniuszewska I., Inhibitors of the methane fermentation process with particular emphasis on the microbiological aspect: A review, Energy Science & Engineering, 00:1–18. DOI: 10.1002/ese3.609, 2020
 • Koniuszewska I., Korzeniewska E., Harnisz M., Kiedrzyńska E., Kiedrzyński M., Czatzkowska M., Jarosiewicz P., Zalewski M., The occurrence of antibiotic-resistance genes in the Pilica River, Poland, Ecohydrology and Hydrobiology, 20(1):1-11. https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2019.09.002, 2020
 • Bajkacz S., Felis E., Kycia-Słocka E., Harnisz M., Korzeniewska E., Development of a new SLE-SPE-HPLC-MS/MS method for the determination of selected antibiotics and their transformation products in anthropogenically altered solid environmental matrices, Science of the Total Environment, 726, 138071. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138071, 2020
 • Czatzkowska M., Harnisz M., Kiedrzyńska E., Kiedrzyński M., Koniuszewska I., Korzeniewska E., Szklarek S., Zalewski M., Catchment scale analysis of occurrence of antibiotic resistance genes in treated wastewater, Ecohydrology & Hydrobiology, 20(1): 12-20. https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2019.06.002, 2020
 • Niestępski S., Harnisz M., Ciesielski S., Korzeniewska E., Osińska A., Environmental fate of Bacteroidetes, with particular emphasis on Bacteroides fragilis group bacteria and their specific antibiotic resistance genes, in activated sludge wastewater treatment plants, Journal of Hazardous Materials, 394, 122544. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122544, 2020
 • Rusanowska P., Harnisz M., Zieliński M., Dębowski M., Korzeniewska E., Kisielewska M., Amenda E., Individual and synergistic effects of metronidazole, amoxicillin and ciprofloxacin on methane fermentation with sewage sludge, CLEAN – Soil, Air, Water, 48, 1900281. DOI: 10.1002/clen.201900281, 2020
 • Giebułtowicz J., Nałęcz-Jawecki G., Harnisz M., Kucharski D., Korzeniewska E., Płaza G., Environmental Risk and Risk of Resistance Selection Due to Antibiotic Occurrence in Two Polish Wastewater Treatment Plants and Receiving Surface Water, Molecules, 25, 1470. DOI: 10.3390/molecules25061470 , 2020
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Sources, Occurrence, and Environmental Risk Assessment of Antibiotics and Antimicrobial-Resistant Bacteria in Aquatic Environments of Poland, The Handbook of Environmental Chemistry. Chapter No.9 in: Polish River Basins and Lakes – Part II: Biological Status of Water Management, Ed.: Korzeniewska E. and Harnisz M., Springer Nature Switzerland AG. 1867-979X, Springer, p-ISBN: 978-3-030-12138-9, 2020
 • Koniuszewska I., Korzeniewska E., Harnisz M., Czatzkowska M., Intensification of biogas production using various technologies – A review, International Journal of Energy Research, 1–19. https://doi.org/10.1002/er.5338, 2020
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Polish River Basins and Lakes - Part I, Biological Status and Water Management, Seria: The Handbook of Environmental Chemistry, 1867-979X, vol. 86, Springer (356 s.), p-ISBN 978-3-030-12122-8 – edytor monografii, 2020
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Felis E., Bajkacz S., Jachimowicz P., Niestępski S., Konopka I., Small-scale wastewater treatment plants as a source of the dissemination of antibiotic resistance genes in the aquatic environment, Journal of Hazardous Materials 381, 121221. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121221, 2020
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Polish River Basins and Lakes - Part II, Hydrology and Hydrochemistry, Seria: The Handbook of Environmental Chemistry, 1867-979X ; vol. 87, Springer (431 s.), p-ISBN: 978-3-030-12138-9 – edytor monografii, 2020
 • Niestępski S., Harnisz M., Korzeniewska E., Osińska A., Isolation of anaerobic bacteria of the Bacteroides fragilis group from environmental samples, E3S Web of Conferences 100 00061, 2019
 • Niestępski S., Harnisz M., Korzeniewska E., Aguilera-Arreola M.G., Contreras-Rodríguez A., Filipkowska Z., Osińska A., The emergence of antimicrobial resistance in environmental strains of the Bacteroides fragilis group, Environment International 124, 408-419. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.12.056, 2019
 • Hubeny J., Buta M., Zieliński W., Harnisz M., Korzeniewska E., Nowrotek M., Płaza G., The prevalence of tet(A) and tet(M) tetracycline resistance genes in municipal wastewater, Journal of Ecological Engineering, 20(10): 1–6. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/112714, 2019
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S., Quantitative Occurrence of Antibiotic Resistance Genes among Bacterial Populations from Wastewater Treatment Plants Using Activated Sludge, Applied Sciences, 9, 387, 2019
 • Zieliński W., Buta M., Hubeny J., Korzeniewska E., Harnisz M., Nowrotek M., Płaza G., Prevalence of beta-lactamases genes in sewage and sludge treated in mechanical-biological wastewater treatment plants, Journal of Ecological Engineering, 20(10): 80–86. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/112506, 2019
 • Buta M., Hubeny J., Zieliński W., Korzeniewska E., Harnisz M., Nowrotek M., Płaza G., The occurrence of integrase genes in different stages of wastewater treatment, Journal of Ecological Engineering, 20(10): 39–45. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/112797, 2019
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S., Jachimowicz P., The occurrence of antibiotic-resistant bacteria, including Escherichia coli, in municipal wastewater and river water , E3S Web of Conferences 100 00061, 2019
 • Harnisz M., Korzeniewska E., The prevalence of multidrug-resistant Aeromonas spp. in the municipal wastewater system and their dissemination in the environment, Sci. Total Environ. 626C: 377-383, 2018
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Relationship between modification of activated sludge wastewater treatment and changes in antibiotic resistance of bacteria, Sci. Total Environ. 639: 304-315, 2018
 • Rusanowska P., Zieliński M., Dębowski M., Harnisz M., Korzeniewska E., Amenda E., Inhibition of methane fermentation by antibiotics introduced to municipal anaerobic sludge, Proceedings, 2, 1274, 2018
 • Piekarska K., Korzeniewska E., Preface Special Issue: ASEE17 – Wroclaw - POLAND , Sci. Total Environ. 636, 596, 2018
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S., The prevalence of virulence genes specific for Escherichia coli in wastewater samples from wastewater treatment plants with the activated sludge process, E3S Web of Conferences. 44: 00133 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018; Polanica-Zdroj; Poland; Code 138214., 16 April 2018 through 18 April, 2018
 • Niestępski S., Harnisz M., Korzeniewska E., Osińska A., The occurrence of specific markers of Bacteroides fragilis group, B. dorei and antibiotic-resistance genes in the wastewater treatment plants, E3S Web of Conferences. 44: 00124. 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018; Polanica-Zdroj; Poland; Code 138214, 16 April 2018 through 18 April, 2018
 • Zieliński M., Korzeniewska E., Filipkowska Z., Dębowski M., Harnisz M., Kwiatkowski R., , Biohydrogen production at low load of organic matter by psychrophilic bacteria, Energy, 134, 1132-1139, 2017
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S., The prevalence and characterization of antibiotic-resistant and virulent Escherichia coli strains in the municipal wastewater system and their environmental fate, Science of the Total Environment, 577, 367-375, 2017
 • Wachowska U., Konopka I., Tańska M., Korzeniewska E., Biochemical features of winter wheat grain affected by biological and chemical control treatments, Journal of Elementology, 22(4): 1453-1461, 2017
 • Niestępski S., Harnisz M., Korzeniewska E., Osińska A., Dziuba B., Niestępski S., Harnisz M., Korzeniewska E., Osińska A., Dziuba B., 2017. Bacteroides spp. – znaczenie kliniczne, lekooporność i metody jej oznaczania, Postępy Mikrobiologii, 56(1): 67-76 , 2017
 • Harnisz M., Korzeniewska E., Niestępski S., Osińska A., Nalepa B., Monitoring of Drug Resistance Amplification and Attenuation with the Use of Tetracycline-Resistant Bacteria During Wastewater Treatment, E3S Web of Conferences, ISSN: 2267-1242, 2017
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S, Impact of type of wastewater treatment process on the antibiotic resistance of bacterial populations, ISBN: 978-2-7598-9016-3. EKO-DOK 2017, E3S Web of Conferences 17, 00070, 2017
 • Gotkowska-Płachta A., Gołaś I., Korzeniewska E., Koc J., Rochwerger A., Solarski K., Evaluation of the distribution of fecal indicator bacteria in a river system depending on different types of land use in the southern watershed of the Baltic Sea, Environmental Science and Pollution Research 23(5):4073-85. DOI: 10.1007/s11356-015-4442-6, 2016
 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Dixon B., Gołaś I., Szwalgin D., Airborne microorganisms emitted from wastewater treatment plant treating domestic wastewater and meat processing industry wastes, Clean-Soil Air Water, 41(5): 429-436, DOI: 10.1002/clen.201100466, 2013
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W., Dixon B., Czułowska M., Determination of emitted airborne microorganisms from a BIO – PAK , Determination of emitted airborne microorganisms from a BIO – PAK Wastewater Treatment Plant. Water Research, 43: 2841-2851. DOI: 10.1016/j.watres.2009.03.050, 2009
Kursy, szkolenia, staże: 

Certyfikowane szkolenia

 

 • “Real-Time PCR Tools for Biomarker Discovery and Analysis of Epigenetic Variation. Projektowanie i wykorzystanie testów multiplex qPCR. Reakcja HRM. Weryfikacja wyników mikromacierzowych metodą ilościowego PCR” – konferencja i szkolenie w zakresie  Real-Time PCR, ROCHE DIAGNOSTICS, Józefów, 2011
 • “Real-Time PCR – oznaczanie profilu ekspresji genów z zastosowaniem sond typu TaqMan, przeprowadzenie oraz analiza reakcji typu High Resolution Melting (HRM)” – warsztaty ROCHE DIAGNOSTICS i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2010
 • Real-Time PCR – wdrażanie metody, projektowanie reakcji i analiza wyników” – seminarium i warsztaty organizowane przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., Warszawa, 2010
 • „Genotypowanie II - nowoczesne metody typowania genetycznego” – szkolenie i warsztaty z zakresu detekcji genów oporności, DNA Gdańsk, 2010
 • Warsztaty - Mikrobiologiczne „Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej” – warsztaty mikrobiologiczne organizowane przez PTM, PIS, KORUN, KORLD, BINET – Stare Jabłonki, 2009
 • „Techniki analizy i detekcji kwasów nukleinowych i białek” – jedno-tygodniowe seminaria i warsztaty zorganizowane przez Pilotową Stację Biotechnologii Akademii Rolniczej w Poznaniu, MERCK i MILLIPORE, Poznań, 2005
 • „Workshop on Mathematical model ling of biological processes” –Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Poznań, 2005
 • “Diagnostyka Mikrobiologiczna PCR” – szkolenie i warsztaty organizowane przez Politechnikę Gdańską, A&A Biotechnology i DNA Gdańsk, 1997

 

Merytoryczno-praktyczne certyfikowane szkolenia z zakresu:

 • „Zapewnienie jakości wyników badań mikrobiologicznych”, MERCK, UWM w Olsztynie, 2009
 • „Ekspresja i oczyszczanie białek”, MERCK, UWM w Olsztynie, 2008
 • „Podstawy akwizycji i analizy obrazów mikroskopowych”, Olympus Polska sp. z o.o., 2008

Staże

 • Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” dwumiesięczny staż odbyty w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie k/Ostródy w ramach projektu nr POKL-08.02.01-28-001/08-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2011.  2 miesiące, 01.03.2011-31.05.2011 
 • “Eurofood Quality Management” - roczne studia z Zarządzania w Przemyśle Spożywczym w języku angielskim w ramach stażu naukowego University of Gent, Belgia1995-1996.