dr hab. inż. Jolanta Grochowska prof. UWM, Kierownik Katedry

Telefon: 
89 523 37 68
Profil badawczy: 

Procesy i zjawiska kształtujące obieg makroelementów w systemie rzeczno - jeziornym. Badania hydrologiczne cieków Pojezierza Olsztyńskiego. Badania przyczyn postępującej eutrofizacji jezior i roli zlewni w tym procesie. Hydrochemia jezior. Doskonalenie metod rekultywacji jezior.

Processes and phenomena forming the circulation of macroelements in river - lake system. Hydrological studies courses Olsztyn Lakeland. Investigations into the causes of progressive eutrophication of lakes and catchment's role in this process. Hydrochemistry of lakes. Improving methods of restoration of lakes.

Dydaktyka: 

"Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych", "Chemia ścieków", "Ochrona wód", "Ścieki bytowo - gospodarcze","Analiza wody i ścieków", "Hydrochemia", "Limnologia", "Hydrologia oraz nauki o Ziemi", "Hydrologia i hydraulika","Modelowanie w hydrologii i hydrogeologii", "Podstawy hydrogeochemii", "Elementy hydrologii w turystyce"

Publikacje: 
 • Grochowska J.K., Tandyrak R., Augustyniak R., Parszuto K., Łopata M., The factors influencing on the phosphorus and nitrogen retention in flow lakes, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Vol 18, s. 717-724, 2018
 • Tandyrak R., Parszuto K., Grochowska J.K., Augustyniak R., Łopata M., Płachta A., The pilot study on water chemistry in municipal fountains in Olsztyn (ne Poland), World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, s. 272, 2018
 • Augustyniak R., Grochowska J.K., Parszuto K., The role of bottom deposit in the effect of phosphorus inactivation method as a part of the complex restoration of degraded lake, Vydavnyctvo Lvivs'koji politehniky, s. 144, 2018
 • Augustyniak R., Neugebauer M., Grochowska J.K., Parszuto K., Sołowiej P., The use of a fuzzy model of phosphorus concentration distribution in a statified lake water for prediction of water quality, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Vol 18, s. 759-765, 2018
 • Płachta A., Grochowska J.K., Augustyniak R., Łopata M., Parszuto K., Tandyrak R., Vertical and horizontal changeability of chemical features of bottom sediment in riverine and lacustrine sections in lake-river system, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, s. 274, 2018
 • Parszuto K., Tandyrak R., Grochowska J.K., Deleżuch U., The validity of reserve protection of the seepage spring areas of Łyna river for tourism development and preservation of the quality of its water, Folia Turistica, in press, 2018
 • Tandyrak R., Grochowska J., Łopata M., Płachta A., Environmental conditions of the group of lakes near Ostróda, (Poland) used for fish farming, Vydavnyctvo Lvivs'koji politehniky, s.63, 2018
 • Łopata M., Tandyrak R., Parszuto K., Augustyniak R., Grochowska J.K., Płachta A., External loading of phosphorus in deep, stratified lake affected with drainage water, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, s. 273, 2018
 • Grochowska J., Tandyrak R., Łopata M., Augustyniak R., Parszuto K., Influence of anthropopressure on the change of hydrological parameters of the river for example of upper Pasłęka, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Vol 18, s. 423-430, 2018
 • Augustyniak R., Łopata M., Grochowska J.K., Tandyrak R., Parszuto K., Multiannual changes in sediment phosphorus of Wolsztyński Lake (Wielkopolskie Lake District, western Poland), 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Vol 18, s. 515-521, 2018
 • Parszuto K., Tandyrak R., Augustyniak R., Grochowska J.K., Łopata M., Płachta A., Neugebauer M., Optical properties of dissolved organic matter in urban fountains, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, s. 267, 2018
 • Grochowska J.K., Płachta A., Łopata M., Gołaś I., Augustyniak R., Tandyrak R., Parszuto K., Tur M., Preliminary characteristics of the water chemistry of Lake Czarne located in catchment of Drwęca River, Vydavnyctvo Lvivs'koji politehniky, s. 62, 2018
 • Parszuto K., Tandyrak R., Grochowska J., Łopata M., Augustyniak R., Deleżuch U., Ramowski J., Właściwości optyczne rozpuszczonej materii organicznej w monitoringu wód płynących, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 175-192., 2017
 • Augustyniak R., Grochowska J., Łopata M., Parszuto K., Tandyrak R., Karpienia M., Wiśniewski G., Rola zlewni w kształtowaniu chemizmu wód rzeki Giłwy, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 355-363, 2017
 • Tandyrak R., Parszuto K., Sawicki M., Grochowska J., Augustyniak R., Łopata M., Wiśniewski G., Samooczyszczanie rzeki Ełk na terenie Grajewa, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 365-375, 2017
 • Łopata M., Wiśniewski G., Grochowska J., Parszuto K., Augustyniak R., Tandyrak R., Dawidczyk K., Płachta A. , Określanie ładunków substancji biogennych transportowanych siecią rzeczną w zlewni pojeziernej – podejście metodyczne, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 273-286, 2017
 • Grochowska J., Augustyniak R., Łopata M., Tandyrak R., Parszuto K., Wiśniewski G., Karpienia M., Rola różnych typów jezior w modyfikacji przepływu wody rzecznej w systemie rzeczno-jeziornym, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 321-332., 2017
 • Augustyniak R., Neugebauer M., Grochowska J.K., Sołowiej P., Artificial neuron network modeling as a prediction models of water quality in the lakes subjected to the technical treatments, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Vol 17, s. 51-58, 2017
 • Wiśniewski G., Łopata M., Dunalska J., Augustyniak R., Grochowska J., Parszuto K., Tandyrak R., Wpływ jeziora Wierzyska na parametry chemiczne rzeki Wierzycy, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 307-320, 2017
 • Grochowska J.K., Łopata M., Augustyniak R., Parszuto K., Tandyrak R., Warunki środowiskowe w Jeziorze Długim w Olsztynie po 13 latach od zakończenia procesu rekultywacji, [W]: Ochrona i rekultywacja jezior. Wiśniewski R. (red), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. s. 195-204, 2017
 • Łopata M., Czerniawski R., Augustyniak R., Sługocki Ł, Goździk I., Krepski T., Kompowska A., Kowalska-Góralska M., Grochowska J., Parszuto K., Uwarunkowania ochrony i rekultywacji jeziora usytuowanego w przestrzeni miejskiej na przykładzie zbiornika Rakowo Duże w Złocieńcu, [W]: Ochrona i rekultywacja jezior. Wiśniewski R. (red), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. s. 39-54., 2017
 • Parszuto K., Głażewski R., Łopata M., Grochowska J., Augustyniak R., Wiśniewski G., Tandyrak R., Sikorski Ł., Woronko M., Powroźnik S., Wykorzystanie właściwości optycznych rozpuszczonej materii organicznej do oceny skutków rekultywacji, [W]: Ochrona i rekultywacja jezior. Wiśniewski R. (red), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. s. 99-116, 2017
 • Parszuto K., Tandyrak R., Łopata M., Mikulewicz S., Grochowska J., Dunalska J, Development of Drwęckie Lake in Ostróda for tourist and recreational purposes, and its impact on the burden to the natural environment in the shoreline zone, Polish Journal of Natural Sciences, 1: 105-121, 2017
 • Augustyniak R., Neugebauer M., Kowalska J., Szymański D., Wiśniewski G., Filipkowska Z., Grochowska J., Łopata M., Parszuto K., Tandyrak R., Bottom deposits of stratified, seepage, urban lake (on the example of Tyrsko lake, Poland) as a factor potentially shaping lake water quality, Journal of Ecological Engineering 18(5):55-62, 2017
 • Grochowska J.K., Brzozowska R, Parszuto K., Tandyrak R. , Modifications in the trophic state of urban lake, restored by different methods, Journal of Elementology 22(1): 43-53, 2017
 • Grochowska J.K., Tandyrak R., Parszuto K., Brzozowska R., A proposal of protection techniques in the catchment of a lake in the context of improving its recreational value, Limnological Review 16(1): 33-39, 2016
 • Tandyrak R., Parszuto K, Grochowska J.K, Water quality of Lake Ełk as a factor connected with tourism, leisure and recreation on an urban area, Quaestiones Geographicae 35(3): 51-59, 2016
 • Dunalska J., Grochowska J., Wiśniewski G., Napiórkowska-Krzebietke A, Can we restored badly degraded urban lakes? , Ecological Engineering, doi: 10.1016/j.ecoleng.2015.05.037, 2015
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J., Grochowska J., Łopata M., Brzozowska R, Intensity and thresholds of cyanobacterial blooms – an approach to determine the necessity to restore urban lakes, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10(2): 123-132, 2015
 • Grochowska J., R. Brzozowska, Influence of different recultivation methods on durability of nitrogen compounds changes in the waters of an urban lake, Water and Environment Journal, doi: 10.1111/wej.12103., 2015
 • Tandyrak R., Łopata M., Grochowska J., Urban Lake renovation in the context of their use for recreation, Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie. Red. Durydiwka M, Duda – Gromada K., Warszawa. 2015. Zakład Graficzny UW. 515 – 524, 2015
 • Dunalska J., Grochowska J., Brzozowska R., Ciecierska H. , Dobre praktyki w rekultywacji jezior, Ławniczak A.E. (red.). Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 163-179, 2015
 • Dunalska J., Grochowska J., Brzozowska R., Wiśniewski G., Szymański D., Sieńska J., Napiórkowska-Krzebietke A. , Rekultywacja jezior miejskich – nowe wyzwania, Wiśniewski R. (red.). Ochrona i rekultywacja jezior. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 19-30, 2015
 • Grochowska J., R. Brzozowska, M. Łopata, J. Dunalska, Influence of restoration methods on longevity of changes in the thermal and oxygen dynamics in degraded lake, Oceanological and Hydrobiological Studies, 44(1): 18 - 27, DOI: 1515/ohs-2015-0003, 2014
 • Grochowska J., R. Tandyrak, G. Wiśniewski, Long-term hydrochemical changes in a lake after the application of several protection measures in the catchment, Polish Journal of Natural Sciences, 29(3): 251 - 263., 2014
 • Nowak A., Kil J., Łopata M., Brzozowska R., Grochowska J. , Przestrzeń przywodna jako obszar szczególnego użytkowania na przykładzie wybranego jeziora, Nowak M., Pawlewicz K., Szczepańska A. (eds): Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich. UWM w Olsztynie, TROW Olsztyn: 31-43., 2014
 • Grochowska J., R. Brzozowska, K. Parszuto, The influence of different recultivation techniques on primary production processes in a degraded urban lake, Oceanological and Hydrobiological Studies, 43(3), 211-218, 2014
 • Dunalska J., Brzozowska R., Grochowska J, Projekt ochrony i rekultywacji Jeziora Suskiego, Pawłowski B. (red.). Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego. Oficyna Wydawnicza Turpress, 119-136, 2014
 • Brzozowska R., Dunalska J., Grochowska J., Filipkowska Z., Samul I. , Phosphorus fractions in the littoral and profundal sediment of an urban lake, World Journal of Environmental Research. 4(2): 74-78, 2014
 • Zieliński R., J. Dunalska, J. Grochowska, I. Bigaj, D. Szymański, Variation of nitrogen forms in lakes with different intensity of anthropogenic pressure, Limnological Review, 13, 3: 181-188, 2013
 • Zieliński R., J. Dunalska, J. Grochowska, I. Bigaj, D. Szymański, Variation of phosphorus forms in lakes with different basin land use, AWER Procedia Advences in Applied Sciences, 1: 730-735, 2013
 • Grochowska J., R. Brzozowska, R. Tandyrak, Durability of environmental condition changes in the water of lake recultivated by different methods, AWER Procedia Advences in Applied Sciences, 1: 637-641, 2013
 • Grochowska J., R. Brzozowska, The influence of different recultivation methods on the water buffer capacity in degraded urban lake, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 410, 01: 2-13, 2013
 • Grochowska J., R. Brzozowska, M. Łopata, Durability of changes in phosphorus compounds in water of an urban lake after application of two reclamation methods, Water Science and Technology, 68.1: 234-239, 2013
 • Grochowska J., Dunalska J. , Transport wapnia w systemie rzeczno-jeziornym, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rozdział w monografii pt. „Problematyka Zrównoważonego Rozwoju w Systemach Zlewni Rzecznych”, 1: 20-30, 2012
 • Dunalska J.A., Niepłoch G., Grochowska J. , Wpływ siedliskowych typów lasu na zawartość form węgla organicznego w wodach rzecznych, Rozdział w monografii pt. „Problematyka Zrównoważonego Rozwoju w Systemach Zlewni Rzecznych”. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (1): 31-40, 2012
 • Tandyrak R., J. Grochowska, M. Łopata, The bottom sediments of the urban lake in the context of the need and possibility of its restoration, Bioscience Discovery, 3(3): 279 – 283., 2012
 • Tandyrak R., J. Grochowska, M. Jendraszek, Wskaźniki materii organicznej holomiktycznego jeziora Wulpińskiego, Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 11(3): 37-46., 2012
 • Grochowska J., M. Karpienia, R. Tandyrak, Chemizm wód i koncepcja ochrony jeziora poddanego presji rolniczej, Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 10(3): 21 – 30, 2012
 • Grochowska J., Łopata M., Parszuto K., Tandyrak R., Wiśniewski G., Wstępna charakterystyka hydrochemiczna jezior barczewskich, Anthropogenical and Natural Transformations of Lakes Vol. 5, s. 104 – 112, 2011
 • Grochowska J., Wiśniewski G., Tandyrak R, Productivity of lakes varying in water mass dynamics, Limnological Review, 11(1): 7 – 13, 2011
 • Grochowska J., R. Tandyrak , Water chemistry of Lake Giłwa, Journal of Elementology, 15(1): 19 – 29, 2010
 • Grochowska J., R. Tandyrak, Preliminary characteristics of the trophic condition of lakes located in the Nature Reserve "Beaver Sanctuary on the Pasłęka River", Polish Journal of Natural Sciences, 25, 1: 47 – 62, 2010
 • Tandyrak R., M. Teodorowicz, J. Grochowska, Observations of selected chemical components of meromictic Lake Zapadłe waters in 1990-1993, 2000-2001 and 2005-2006, Archives of Environmental Protection, 36/3: 75 – 82, 2010