dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM

Telefon: 
89 523 42 59
Profil badawczy: 

Doskonalenie metod ochronnych i rekultywacyjnych zbiorników wodnych; badania zmian środowiskowych w jeziorach naturalnych i zmienionych antropogenicznie; przyczyn i mechanizmów postępującej degradacji zbiorników wodnych; monitorowania tempa metabolizmu jezior poprzez wykorzystanie nowoczesnych sond pomiarowych oraz danych wysokiej częstotliwości; transformacji materii organicznej w wodach powierzchniowych w warunkach zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli bakterii; charakterystyki metabolizmu jezior oraz oceny czynników kształtujących wielkość produkcji pierwotnej i respiracji w powiązaniu z dynamiką węgla organicznego.

Improving the protection and restoration methods of water reservoirs; the study of environmental changes in natural and anthropogenic changed lakes; the studies on the causes and the mechanisms of progressive degradation of water bodies; monitoring the metabolic rate of the lakes through the use of the modern probes and high frequency data; the transformation of organic matter in surface water in conditions of climate change, with particular emphasis on the role of bacteria; the metabolic characteristics of lakes and evaluation of factors influencing the size of primary production and respiration in relation to the dynamics of organic carbon.

 

Dydaktyka: 

 „Gospodarowanie wodą”, „Monitoring środowiska”, „Zagrożenia i ochrona przeciwpowodziowa”, „Inżynieria ochrony i rekultywacji wód”, "Gospodarka wodna"

Publikacje: 
 • Mantzouki E., Campbell J., Van Loon E., Dunalska J.A., Sieńska J., Szymański D., Kruk M., i 98 innych., A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins, Scientific Data, 2018 (5), s. 1-13, 2018
 • Dunalska J.A., Abiotic-biotic method of water treatment in a shore of the lake - A new strategy for protection of urban lakes, Ecohydrology & Hydrobiology, s.1-5, 2018
 • Dunalska J.A., Napiórkowska-Krzebietke A., Ławniczak-Malińska A., Bogacka-Kapusta E., Wiśniewski G. , Restoration of flow-through lakes – Theory and practice, Ecohydrology&Hydrobiology, s. 1-12, 2018
 • Mantzouki E, Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J.A., Sieńska J., Szymański D., Kruk M., i 186 innych., Temperature effects explain continental scale distribution of cyanobacterial toxins, Toxins, 10 (4), 1-24, 2018
 • Parszuto K., Tandyrak R., Łopata M., Mikulewicz S., Grochowska J., Dunalska J, Development of Drwęckie Lake in Ostróda for tourist and recreational purposes, and its impact on the burden to the natural environment in the shoreline zone, Polish Journal of Natural Sciences, 1: 105-121, 2017
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J. A., Zębek E. , Taxa-specific eco-sensitivity in relation to phytoplankton bloom stability and ecologically relevant lake state, Acta Oecologica, 81: 10-21. , 2017
 • Dunalska J., Ciecierska H., Napiórkowska-Krzebietke A., Ruszczyńska J., Sieńska J., Szymański D., Jeziora Olsztyna – najpiękniejszy dar natury. Stan troficzny i ekologiczny, Wyd. Mantis, Olsztyn, 2017
 • Wiśniewski G., Łopata M., Dunalska J., Augustyniak R., Grochowska J., Parszuto K., Tandyrak R., Wpływ jeziora Wierzyska na parametry chemiczne rzeki Wierzycy, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 307-320, 2017
 • Górniak D., Marszałek H., Jankowska K., Dunalska J., Bacterial community succession in an Arctic lake–stream system (Brattegg Valley, SW Spitsbergen), Boreal Environment Research, 21: 115-133, 2016
 • Dunalska J., Założenia “eksperymentu kortowskiego” – pierwszej na świecie metody rekultywacji jezior., Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 1: 9-11, 2016
 • Dunalska J.A., Wiśniewski G., Can we stop the degradation of lakes? Innovative approaches in lake restoration., Ecological Engineering, 95: 714-722, 2016
 • Marcé R., George G., Buscarinu P., Deidda M., Dunalska J., de Eyto E., Flaim G., Grossart H.P., Istvanovics V., Lenhardt M., Moreno-Ostos E., Obrador B., Ostrovsky I., Pierson D.C., Potužák J., Poikane S., Rinke K., Rodríguez-Mozaz S. et al., Automatic High Frequency Monitoring for Improved Lake and Reservoir Management., Environmental Science&Technology, 50(20):10780-10794. DOI: 10.1021/acs.est.6b01604, 2016
 • Dunalska J.A., Gusiatin Z.M., Zieliński R., Szymański D., Sieńska J., Comparison of selected methods used in the assessment of contamination with heavy metals in littoral sediments of lakes, Oceanological and Hydrobiological Studies 45(4): 493-504, 2016
 • Szymański D., Dunalska J.A., Augustyniak R., Sieńska J. , Seasonal variability of carbon forms in water and bottom sediment in lakes with a different type of mixing, Pol. J. Natur. Sc., 31(2): 199–211, 2016
 • Łopata M., Wiśniewski G., Parszuto K., Dunalska J., From restoration to revitalization: how to recover recreational values of urban lakes. A case study of lake Domowe Duże in Szczytno, Pol. J. Natur. Sc., 31(2): 199–211, 2016
 • Sieńska J., Dunalska J., Łopata M., Parszuto K., Tandyrak R. 2016, Trophic state and recreational value of Mikołajskie Lake, Limnological Review, 16(3): 147-153, 2016
 • Lew S., Glińska-Lewczuk K., Burandt P., Obolewski K., Goździejewska A., Lew M., Dunalska J., Impact of environmental factors on bacterial communities infloodplain lakes differed by hydrological connectivity., Limnologica, 58: 20–29, 2016
 • Glińska-Lewczuk K., Kujawa R., Burandt P., Kobus S., Obolewski K., Dunalska J., Grabowska M., Lew S., Chormański J. 2016., Environmental factors affecting structure of fish populations in floodplain lakes of the undisturbed river system., Water, 8, 146; doi:10.3390/w8040146, 2016
 • Dunalska J., Grochowska J., Wiśniewski G., Napiórkowska-Krzebietke A, Can we restored badly degraded urban lakes? , Ecological Engineering, doi: 10.1016/j.ecoleng.2015.05.037, 2015
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J., Grochowska J., Łopata M., Brzozowska R, Intensity and thresholds of cyanobacterial blooms – an approach to determine the necessity to restore urban lakes, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10(2): 123-132, 2015
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J., Phytoplankton-based recovery requirement of urban lakes in the implementation of the Water Framework Directive’s ecological targets, Oceanological and Hydrobiological Studies. Volume 44(1), s. 109-119. DOI:10.1515/ohs-2015-0011, 2015
 • Sieńska J., Dunalska J.A., Szymański D. , Hourly and daily variability in nitrogen and phosphorus in a lake restored by the hypolimnetic withdrawal method, Oceanological and Hydrobiological Studies, 44(3): 381-392. DOI: 10.1515/ohs-2015-0036, 2015
 • Dunalska J., Grochowska J., Brzozowska R., Ciecierska H. , Dobre praktyki w rekultywacji jezior, Ławniczak A.E. (red.). Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 163-179, 2015
 • Dunalska J., Grochowska J., Brzozowska R., Wiśniewski G., Szymański D., Sieńska J., Napiórkowska-Krzebietke A. , Rekultywacja jezior miejskich – nowe wyzwania, Wiśniewski R. (red.). Ochrona i rekultywacja jezior. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 19-30, 2015
 • Sieńska J., Dunalska J.A., Ocena efektywności usuwania ortofosforanów za pomocą zmodyfikowanej gliny ekspandowanej, Logistyka 2015/4/9722-9729. ISSN 1231-5478, 2015
 • Dunalska J.A, Sieńska J., Szymański D., The use of biopreparations in lake restoration − experimental research, Oceanological and Hydrobiological Studies. Volume 44, Issue 4, Pages 500–507, 2015
 • Ameryk A., Hahnke R., Gromisz S., Kownacka J., Zalewski M., Szymanek L., Całkiewicz J., Dunalska J., Harder J. , Bacterial community structure influenced by Coscinodiscus sp. in the Vistula river plume, Oceanologia, 56(4): 1-32. doi:10.5697/oc.56-4.000, 2014
 • Szymański D., Dunalska J., Brzozowska R., Sieńska J., Zieliński R. , Ocena stanu troficznego jezior miejskich Olsztyna na podstawie indeksu Carlsona, T.M. Traczewska, B. Kaźmierczak (red.). Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 872-881, 2014
 • Dunalska J., Brzozowska R., Grochowska J, Projekt ochrony i rekultywacji Jeziora Suskiego, Pawłowski B. (red.). Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego. Oficyna Wydawnicza Turpress, 119-136, 2014
 • Dunalska J. A., Zagrożenia związane z rekultywacją jezior, Pawłowski B. (red.). Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego. Oficyna Wydawnicza Turpress, 137-148, 2014
 • Grochowska J., R. Brzozowska, M. Łopata, J. Dunalska, Influence of restoration methods on longevity of changes in the thermal and oxygen dynamics in degraded lake, Oceanological and Hydrobiological Studies, 44(1): 18 - 27, DOI: 1515/ohs-2015-0003, 2014
 • Dunalska J., Łopata M., Wiśniewski G. , Rekultywacja Jezior Domowych w Szczytnie jako przykład inicjatywy społecznej w rejonie warmińsko- mazurskim, Wyd. Stowarzyszenie UROCZYSKO, Białystok, ss.20-22, 2014
 • Brzozowska R., Dunalska J., Grochowska J., Filipkowska Z., Samul I. , Phosphorus fractions in the littoral and profundal sediment of an urban lake, World Journal of Environmental Research. 4(2): 74-78, 2014
 • Łopata, M., Popielarczyk, D., Templin, T., Dunalska, J., Wiśniewski, G., Bigaj, I., Szymański, D. , Spatial variability of nutrients (N, P) in a deep, temperate lake with a low trophic level supported by global navigation satellite systems, geographic information system and geostatistics, Water Science & Technology, 69 (9), 1834-1845., 2014
 • Dunalska J.A., Staehr P.A., Jaworska B., Górniak D., Gomułka P. , Ecosystem metabolism in a lake restored by hypolimnetic withdrawal, Ecological Engineering, 73: 616-623, 2014
 • Grabowska M., Glińska-Lewczuk K., Obolewski K., Burandt P., Kobus Sz., Dunalska J., Kujawa R., Goździejewska A., Skrzypczak A. , Effect of hydrological and hydrochemical factors on the qualitative and quantitative structure of phytoplankton communities in selected floodplain lakes in the Middle Basin of the Biebrza River, NE Poland, Polish Journal of Environmental Studies, 23(3): 713-725, 2014
 • Bowszys M., Dunalska J.A., Jaworska B. , Zooplankton response to organic carbon level in lakes of differing trophic states, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 412(10): 1-16, 2014
 • Jaworska B., Dunalska J., Górniak D., Bowszys M. , Phytoplankton dominance structure and abundance as indicators of the trophic and ecological status of Lake Kortowskie (northeast Poland) restored with selective hypolimnetic withdrawal, Archives of Polish Fisheries, 22: 7-15, 2014
 • Zieliński R., J. Dunalska, J. Grochowska, I. Bigaj, D. Szymański, Variation of nitrogen forms in lakes with different intensity of anthropogenic pressure, Limnological Review, 13, 3: 181-188, 2013
 • Zieliński R., J. Dunalska, J. Grochowska, I. Bigaj, D. Szymański, Variation of phosphorus forms in lakes with different basin land use, AWER Procedia Advences in Applied Sciences, 1: 730-735, 2013
 • Dunalska J.A., Zieliński R.A., Bigaj I., Szymański D., Indicators of changes in the phytoplankton metabolism in the litoral and pelegial zones of eutrophic lake, Annual Set The Environment Protection, 15:621-636, 2013
 • Wiśniewski G., Dunalska J. , Rekultywacja Jeziora Kortowskiego, Ciecierska H., Hołdyński C. (red.) Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla. Wyd. Mantis, Olsztyn 2013, s. 81-90., 2013
 • Szymański D., Dunalska J.A., Jaworska B., Bigaj I., Zieliński R., Nowosad E. , Sezonowa zmienność produkcji pierwotnej i respiracji fitoplanktonu w litoralu jeziora eutroficznego, Rocznik Ochrony Środowiska, 15: 2573–2590, 2013
 • Brzozowska R., Wiśniewski G., Dunalska J., Filipkowska Z., Sediment phosphorus fractions in an urban lake and its usability for predicting of the internal loading phenomenonthe, Int. J. Environmental and Health, Vol. 6 (4): 340-349, 2013
 • Bigaj I.M., Dunalska J.A., Szymański D., Zieliński R. , Comparison of removal phosphorus (TP and SRP) by polyaluminium chlorides (PAX 18 and ALCAT- modified by polyelectrolytes)- laboratory experiment, Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences (AWERProcedia Advances in Applied Sciences), 1:675-680, 2013
 • Bigaj I. M., Brzozowska R., Łopata M., Wiśniewski G., Dunalska J. A., Szymański D., Zieliński R. , Comparison of coagulation behaviour and floc characteristics of polyaluminium chloride (PAX 18, PAX XL19H, ALCAT) with surface water treatment, Limnological Review, Vol. 13 (2), 73-78., 2013
 • Brzozowska R., Dunalska J., Filipkowska Z. , Seasonal changes of total carbon, nitrogen and phosphorus concentration in the near-bottom and interstitial water of three deep, stratified urban lakes, Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences (AWERProcedia Advances in Applied Sciences), 1: 736-740, 2013
 • Dunalska J.A., Oszczak B., Tanajewski D., Gomułka P. , Effect of increased hypolimnion water temperature on stability of thermal profiles in stratified lakes, AWERProcedia Advences in Applied Sciences, 1: 632-636, 2013
 • Dunalska J.A., Górniak D., Jaworska B., Evelyn E. Gaiser E.E. , Effect of temperature on organic matter transformation in a different ambient nutrient availability, Ecological Engineering, 49: 27-34, 2012
 • Obolewski K., Glińska-Lewczuk K., Strzelczak A., Kobus S., Dunalska J.A. , Structure of macroinvertebrates in oxbow lakes differed by connectivity with the lowland Łyna river (Central Europe), Lowland Technology International Journal, Civil Engineering Department, Hasanuddin University: 394-406, 2012
 • Dunalska J.A., Wiśniewski G., Glińska-Lewczuk K., Obolewski K. , The Impact of the Climate Change on the Effectiveness of the Lake Restoration by the Hypolimnetic Withdrawal Method, Lowland Technology International Journal, Civil Engineering Department, Hasanuddin University: 406-412., 2012
 • Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Grabowska M., Karpowicz M., Owsianny P.M., Ozimek T., Piotrowicz R., Paczuska B., Walusiak E., Joniak T. , Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 150-169, 2012
 • Brzozowska R., Wiśniewski G., Dunalska J., Filipkowska Z., Phosphorus fractions in the bottom sediment of an urban lake (Sukiel Lake, Poland) and its usability for predicting of the internal loading phenomenon in lake, Maria dos Santos Afonso y Rosa M. Torrez sanchez (1a ed.): Ciencia y tecnologia ambiental: un efoque integrador, Asociacio Argentina para el Progreso de las Ciencias, Buenos Aires, Argentina, 108-113, 2012
 • Grochowska J., Dunalska J. , Transport wapnia w systemie rzeczno-jeziornym, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rozdział w monografii pt. „Problematyka Zrównoważonego Rozwoju w Systemach Zlewni Rzecznych”, 1: 20-30, 2012
 • Dunalska J.A., Niepłoch G., Grochowska J. , Wpływ siedliskowych typów lasu na zawartość form węgla organicznego w wodach rzecznych, Rozdział w monografii pt. „Problematyka Zrównoważonego Rozwoju w Systemach Zlewni Rzecznych”. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (1): 31-40, 2012
 • Bigaj I., Łopata M., Dunalska J. Szymański D., Zieliński R. , Bottom sediments as a potential source of phosphorus in the riverine-lacustrine system of the Kośna River (Northeastern Poland), Limnological Review 12(3): 115-124, 2012
 • Szymański D., Dunalska J., Łopata M., Bigaj I., Zieliński R., Characteristics of bottom sediments of Lake Widryńskie, Limnological Review 12(4): 207-212, 2012
 • Dunalska J.A. , Total organic carbon as a new index for monitoring trophic states in lakes, Oceanological and Hydrobiological Studies, 40(2): 112-115, 2011
 • Dunalska J.A., Impact of morphometric and catchment variables on summer organic carbon richness in deep temperate lakes, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 403(03): 1-11, 2011
 • Brzozowska R., J. Dunalska J., Grzybowski M., Piórkowska I., Fosfor biodostępny w litoralowych osadach w zróżnicowanych środowiskowo jeziorach Puszczy Boreckiej, rozdział w monografii pt. „Anthropogenic and natural transformation of lakes”, 25-30, 2011
 • Piórkowska I., Dunalska J., Łopata M, Brzozowska R. , Wpływ sposobu zagospodarowania zlewni na skład chemiczny osadów dennych Jeziora Łajskiego, rozdział w monografii pt. „Anthropogenic and natural transformation of lakes”, 129-136, 2011
 • Piórkowska I., Łopata M., Dunalska J., Brzozowska R, The effect of the watershed management on the bottom sediments chemical composition of Łajskie lake, Anthropogenical and Natural Transformations of Lakes. Vol. 5, Polish Limnological Society, Toruń: 129-137, 2011
 • Dunalska J.A, Morfometria i zlewnia jezior Kuc, Majcz Wielki i Mikołajskiego., Warunki środowiskowe i stan troficzny jezior Kuc, Majcz Wielki i Mikołajskiego (Pojezierze Mazurskie). Red. J. Julita Dunalska. Wyd. UWM w Olsztynie, 9-19, 2010
 • Dunalska J. A, Hydrochemia i stan troficzny jezior Kuc, Majcz Wielki i Mikołajskiego, Warunki środowiskowe i stan troficzny jezior Kuc, Majcz Wielki i Mikołajskiego (Pojezierze Mazurskie). Red. J. Julita Dunalska. Wyd. UWM w Olsztynie, 19-37, 2010
Kursy, szkolenia, staże: 

 • University of Wisconsin, Center for Limnology, Madison, USA - Staż naukowy w ramach stypendium Fulbrighta – badania prowadzone na jeziorach: Wingra, Mendota i Devil's oraz North Temperate Lakes, Wisconsin, USA (01.04.-31.08.2008)
 • Campus Roslagen, Sweden - Szkolenie dotyczące wykorzystania sond pomiarowych w badaniach monitoringowych jezior (29.09.-01.10.2008)
 • University of Waikato, Hamilton, New Zaeland - Szkolenie dotyczące nowoczesnych metod badawczych jakości wód powierzchniowych oraz  sposobu opracowywania danych (01.02-20.02.2009)
 • Szkolenie - „ Kontrola i zarządzanie projektem w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Stare Sady (27-28.05.2009)
 • Universidad Federal Do Rio Grande Dosul, Torres, Brazil - Szkolenie dotyczące nowoczesnych metod badawczych metabolizmu jezior (8-16.05.2010)
 • „Inwestycje gospodarki wodnej a Ramowa Dyrektywa Wodna". Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Warszawa (8-9.07.2010)
 • Departament of Applied Sciences, Dundalk Institute of Technology, Ireland - Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń do pomiaru jakości wody w jeziorach i zlewniach. Analiza wysokiej częstotliwości danych (09.06. – 18.06.2011)
 • Staż „ Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej". Grontmij Polska Sp. z.o.o Biuro Regionalne Północ (03.01-28.02.2011)
 • Marine Institute and Dundalk Institute of Technology – Mulranny, Mayo, Ireland – Szkolenie dotyczące systemu zarządzania globalnym monitoringiem (14.10. – 20.10.2012)
 • „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami". Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa (28.11.2012)
 • Budapest University of Technology and Economics, Hungary – szkolenie "Citizen science programme to involve local communities in the protection of water resources" (02-04.08.2013 r.)
 • Amresfoort, Holandia – szkolenie „Lining lake observatories to management and policy" (14-15.10.2013 r.)
 • Catalan Institute for Water Research (ICRA) – szkolenie "Data analysis and modeling tools for lake management" (21-23.01.2014 r.)
 • Evolutionary Biology Centre (EBC), Uppsala University, Uppsala, Sweden – szkolenie "Informing policy and management using lake sensor data" (10-11.06.2014)
 • The University of Waikato, Hamilton, New Zealand – staż naukowo-dydaktyczny "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie" nt. „Nowoczesne techniki pomiarowe jakości wód oraz metod ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych" (12.02-09.03.2015r.)
 • Nanjing Normal University, Republic of China, “The freshwater management and fisheries” (30.05.2016-10.06.2016).
 • Griffith University, Australia, "Modelling and high frequency data in the water management and lake restoration" (01.09-01.12.2018)

  • University of Algarve, Portugalia, "Nature based solutions for nutrient reduction in a catchment, from freshwater to coastal ecosystems" (21.05-02.06.2018)