dr hab inż. Renata Augustyniak

Telefon: 
89 523 48 67
Profil badawczy: 

Limnologia, hydrochemia, eutrofizacji zbiorników wodnych, zanieczyszczenia wód i metody ich oczyszczania (chemiczne, biologiczne) oraz ochrona i rekultywacja środowiska. Moje prace dotyczą ochrony i oczyszczania wód, doskonalenia metod rekultywacji zbiorników wodnych, zastosowania metod biologicznych (biofiltracji) w oczyszczaniu wód.

Limnology, hydrochemistry, eutrophication of water bodies, pollution of water and its treatment methods (chemical, biological) and environment protection and restoration. My work concerns the water protection and treatment, the development of lake ecosystem restoration methods, the usage of biological methods (as biofiltration) for natural water treatment.

Dydaktyka: 

"Ochrona środowiska w przemyśle", "Ochrona wód", "Ścieki bytowo-gospodarcze i produkcyjne", "Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych", "Wody powierzchniowe jako źródło wody wodociągowej i odbiorniki ścieków", "Inżynieria ochrony i rekultywacji wód", "Język angielski w inżynierii środowiska", "Biofiltracja w oczyszczaniu wód", "Umiejętności komunikacyjne", "Systemy zarządzania środowiskowego"

Publikacje: 
 • Łopata M., Tandyrak R., Parszuto K., Augustyniak R., Grochowska J.K., Płachta A., External loading of phosphorus in deep, stratified lake affected with drainage water, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, s. 273, 2018
 • Grochowska J., Tandyrak R., Łopata M., Augustyniak R., Parszuto K., Influence of anthropopressure on the change of hydrological parameters of the river for example of upper Pasłęka, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Vol 18, s. 423-430, 2018
 • Augustyniak R., Łopata M., Grochowska J.K., Tandyrak R., Parszuto K., Multiannual changes in sediment phosphorus of Wolsztyński Lake (Wielkopolskie Lake District, western Poland), 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Vol 18, s. 515-521, 2018
 • Parszuto K., Tandyrak R., Augustyniak R., Grochowska J.K., Łopata M., Płachta A., Neugebauer M., Optical properties of dissolved organic matter in urban fountains, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, s. 267, 2018
 • Grochowska J.K., Płachta A., Łopata M., Gołaś I., Augustyniak R., Tandyrak R., Parszuto K., Tur M., Preliminary characteristics of the water chemistry of Lake Czarne located in catchment of Drwęca River, Vydavnyctvo Lvivs'koji politehniky, s. 62, 2018
 • Grochowska J.K., Tandyrak R., Augustyniak R., Parszuto K., Łopata M., The factors influencing on the phosphorus and nitrogen retention in flow lakes, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Vol 18, s. 717-724, 2018
 • Tandyrak R., Parszuto K., Grochowska J.K., Augustyniak R., Łopata M., Płachta A., The pilot study on water chemistry in municipal fountains in Olsztyn (ne Poland), World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, s. 272, 2018
 • Augustyniak R., Grochowska J.K., Parszuto K., The role of bottom deposit in the effect of phosphorus inactivation method as a part of the complex restoration of degraded lake, Vydavnyctvo Lvivs'koji politehniky, s. 144, 2018
 • Augustyniak R., Neugebauer M., Grochowska J.K., Parszuto K., Sołowiej P., The use of a fuzzy model of phosphorus concentration distribution in a statified lake water for prediction of water quality, 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Vol 18, s. 759-765, 2018
 • Płachta A., Grochowska J.K., Augustyniak R., Łopata M., Parszuto K., Tandyrak R., Vertical and horizontal changeability of chemical features of bottom sediment in riverine and lacustrine sections in lake-river system, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, s. 274, 2018
 • Łopata M., Czerniawski R., Augustyniak R., Sługocki Ł, Goździk I., Krepski T., Kompowska A., Kowalska-Góralska M., Grochowska J., Parszuto K., Uwarunkowania ochrony i rekultywacji jeziora usytuowanego w przestrzeni miejskiej na przykładzie zbiornika Rakowo Duże w Złocieńcu, [W]: Ochrona i rekultywacja jezior. Wiśniewski R. (red), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. s. 39-54., 2017
 • Parszuto K., Głażewski R., Łopata M., Grochowska J., Augustyniak R., Wiśniewski G., Tandyrak R., Sikorski Ł., Woronko M., Powroźnik S., Wykorzystanie właściwości optycznych rozpuszczonej materii organicznej do oceny skutków rekultywacji, [W]: Ochrona i rekultywacja jezior. Wiśniewski R. (red), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. s. 99-116, 2017
 • Augustyniak R., Neugebauer M., Kowalska J., Szymański D., Wiśniewski G., Filipkowska Z., Grochowska J., Łopata M., Parszuto K., Tandyrak R., Bottom deposits of stratified, seepage, urban lake (on the example of Tyrsko lake, Poland) as a factor potentially shaping lake water quality, Journal of Ecological Engineering 18(5):55-62, 2017
 • Grochowska J.K., Brzozowska R, Parszuto K., Tandyrak R. , Modifications in the trophic state of urban lake, restored by different methods, Journal of Elementology 22(1): 43-53, 2017
 • Parszuto K., Tandyrak R., Grochowska J., Łopata M., Augustyniak R., Deleżuch U., Ramowski J., Właściwości optyczne rozpuszczonej materii organicznej w monitoringu wód płynących, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 175-192., 2017
 • Augustyniak R., Grochowska J., Łopata M., Parszuto K., Tandyrak R., Karpienia M., Wiśniewski G., Rola zlewni w kształtowaniu chemizmu wód rzeki Giłwy, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 355-363, 2017
 • Tandyrak R., Parszuto K., Sawicki M., Grochowska J., Augustyniak R., Łopata M., Wiśniewski G., Samooczyszczanie rzeki Ełk na terenie Grajewa, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 365-375, 2017
 • Łopata M., Wiśniewski G., Grochowska J., Parszuto K., Augustyniak R., Tandyrak R., Dawidczyk K., Płachta A. , Określanie ładunków substancji biogennych transportowanych siecią rzeczną w zlewni pojeziernej – podejście metodyczne, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 273-286, 2017
 • Augustyniak R., Neugebauer M., Grochowska J.K., Sołowiej P., Artificial neuron network modeling as a prediction models of water quality in the lakes subjected to the technical treatments, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Vol 17, s. 51-58, 2017
 • Grochowska J., Augustyniak R., Łopata M., Tandyrak R., Parszuto K., Wiśniewski G., Karpienia M., Rola różnych typów jezior w modyfikacji przepływu wody rzecznej w systemie rzeczno-jeziornym, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 321-332., 2017
 • Wiśniewski G., Łopata M., Dunalska J., Augustyniak R., Grochowska J., Parszuto K., Tandyrak R., Wpływ jeziora Wierzyska na parametry chemiczne rzeki Wierzycy, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Czerniawski R., Bilski P. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy. s. 307-320, 2017
 • Grochowska J.K., Łopata M., Augustyniak R., Parszuto K., Tandyrak R., Warunki środowiskowe w Jeziorze Długim w Olsztynie po 13 latach od zakończenia procesu rekultywacji, [W]: Ochrona i rekultywacja jezior. Wiśniewski R. (red), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. s. 195-204, 2017
 • Szymański D., Dunalska J.A., Augustyniak R., Sieńska J. , Seasonal variability of carbon forms in water and bottom sediment in lakes with a different type of mixing, Pol. J. Natur. Sc., 31(2): 199–211, 2016
 • Grochowska J.K., Tandyrak R., Parszuto K., Brzozowska R., A proposal of protection techniques in the catchment of a lake in the context of improving its recreational value, Limnological Review 16(1): 33-39, 2016
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J., Grochowska J., Łopata M., Brzozowska R, Intensity and thresholds of cyanobacterial blooms – an approach to determine the necessity to restore urban lakes, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10(2): 123-132, 2015
 • Grochowska J., R. Brzozowska, Influence of different recultivation methods on durability of nitrogen compounds changes in the waters of an urban lake, Water and Environment Journal, doi: 10.1111/wej.12103., 2015
 • Dunalska J., Grochowska J., Brzozowska R., Ciecierska H. , Dobre praktyki w rekultywacji jezior, Ławniczak A.E. (red.). Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 163-179, 2015
 • Dunalska J., Grochowska J., Brzozowska R., Wiśniewski G., Szymański D., Sieńska J., Napiórkowska-Krzebietke A. , Rekultywacja jezior miejskich – nowe wyzwania, Wiśniewski R. (red.). Ochrona i rekultywacja jezior. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 19-30, 2015
 • Łopata, M., Wiśniewski, G., Czerniawski, R., Czerniejewski, P., Brzozowska, R., Jaworska, B., Korzeniewska, E., Rekultywacja jeziora Klasztornego Górnego w Strzelcach Krajeńskich metodą inaktywacji fosforu i biomanipulacji, Wiśniewski R. (red.) Ochrona i rekultywacja jezior, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń 2015, s.85-92., 2015
 • Grochowska J., R. Brzozowska, M. Łopata, J. Dunalska, Influence of restoration methods on longevity of changes in the thermal and oxygen dynamics in degraded lake, Oceanological and Hydrobiological Studies, 44(1): 18 - 27, DOI: 1515/ohs-2015-0003, 2014
 • Dunalska J., Brzozowska R., Grochowska J, Projekt ochrony i rekultywacji Jeziora Suskiego, Pawłowski B. (red.). Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego. Oficyna Wydawnicza Turpress, 119-136, 2014
 • Grochowska J., R. Brzozowska, K. Parszuto, The influence of different recultivation techniques on primary production processes in a degraded urban lake, Oceanological and Hydrobiological Studies, 43(3), 211-218, 2014
 • Brzozowska R., Dunalska J., Grochowska J., Filipkowska Z., Samul I. , Phosphorus fractions in the littoral and profundal sediment of an urban lake, World Journal of Environmental Research. 4(2): 74-78, 2014
 • Nowak A., Kil J., Łopata M., Brzozowska R., Grochowska J. , Przestrzeń przywodna jako obszar szczególnego użytkowania na przykładzie wybranego jeziora, Nowak M., Pawlewicz K., Szczepańska A. (eds): Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich. UWM w Olsztynie, TROW Olsztyn: 31-43., 2014
 • Brzozowska R., Dunalska J., Filipkowska Z. , Seasonal changes of total carbon, nitrogen and phosphorus concentration in the near-bottom and interstitial water of three deep, stratified urban lakes, Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences (AWERProcedia Advances in Applied Sciences), 1: 736-740, 2013
 • Grochowska J., R. Brzozowska, R. Tandyrak, Durability of environmental condition changes in the water of lake recultivated by different methods, AWER Procedia Advences in Applied Sciences, 1: 637-641, 2013
 • Grochowska J., R. Brzozowska, The influence of different recultivation methods on the water buffer capacity in degraded urban lake, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 410, 01: 2-13, 2013
 • Grochowska J., R. Brzozowska, M. Łopata, Durability of changes in phosphorus compounds in water of an urban lake after application of two reclamation methods, Water Science and Technology, 68.1: 234-239, 2013
 • Łopata M., Brzozowska R., Wiśniewski G., Aluminum treatment of low alkaline lake waters buffered with calcium carbonate – laboratory investigations, Global Journal on Advances in Pure and Applied Sciences, Vol. 1, 704-709., 2013
 • Brzozowska R., Wiśniewski G., Dunalska J., Filipkowska Z., Sediment phosphorus fractions in an urban lake and its usability for predicting of the internal loading phenomenonthe, Int. J. Environmental and Health, Vol. 6 (4): 340-349, 2013
 • Bigaj I. M., Brzozowska R., Łopata M., Wiśniewski G., Dunalska J. A., Szymański D., Zieliński R. , Comparison of coagulation behaviour and floc characteristics of polyaluminium chloride (PAX 18, PAX XL19H, ALCAT) with surface water treatment, Limnological Review, Vol. 13 (2), 73-78., 2013
 • Brzozowska R., Wiśniewski G., Dunalska J., Filipkowska Z., Phosphorus fractions in the bottom sediment of an urban lake (Sukiel Lake, Poland) and its usability for predicting of the internal loading phenomenon in lake, Maria dos Santos Afonso y Rosa M. Torrez sanchez (1a ed.): Ciencia y tecnologia ambiental: un efoque integrador, Asociacio Argentina para el Progreso de las Ciencias, Buenos Aires, Argentina, 108-113, 2012
 • Piórkowska I., Łopata M., Dunalska J., Brzozowska R, The effect of the watershed management on the bottom sediments chemical composition of Łajskie lake, Anthropogenical and Natural Transformations of Lakes. Vol. 5, Polish Limnological Society, Toruń: 129-137, 2011
 • Brzozowska R., J. Dunalska J., Grzybowski M., Piórkowska I., Fosfor biodostępny w litoralowych osadach w zróżnicowanych środowiskowo jeziorach Puszczy Boreckiej, rozdział w monografii pt. „Anthropogenic and natural transformation of lakes”, 25-30, 2011
 • Piórkowska I., Dunalska J., Łopata M, Brzozowska R. , Wpływ sposobu zagospodarowania zlewni na skład chemiczny osadów dennych Jeziora Łajskiego, rozdział w monografii pt. „Anthropogenic and natural transformation of lakes”, 129-136, 2011