STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Przebieg pracy zawodowej Lecha Kotowicza

Inż. Lech Kotowicz urodzony 24.01.1933r w Warszawie. Ojciec -Nadleśniczy Absolwent SGGW, Matka- pianistka Absolwentka Konserwatorium Muzycznego w Warszawie.  

Od 1945r mieszka na Mazurach. Pierwszą pracę w rybactwie podejmuje w wieku piętnastu lat zostając zawodowym rybakiem w Gospodarstwie Rybackim Augustów (1.07.1948-31.08.1948). Po ukończeniu Liceum Rybackiego w Giżycku (01.09.1949r-24.06.1952) i uzyskaniu tytułu technika rybackiego odbywa staż pracy w Zespole Zarybieniowym Słupsk: w Darłowie, Gardnie, Łebie, Słupsku (15.02.1951-01.11.1951).

W latach  1.07.1952-13.11.1953 otrzymuje nakaz pracy do Zespołu Rybackiego w Giżycku gdzie jest brygadzistą i ichtiologiem do spraw zarybieniowych. W tym czasie rozpoczyna studia zaoczne na W.S.R. w Olsztynie, na Wydziale Rolnym (Wydziału Rybackiego zaocznego nie było), kończąc trzy semestry tych studiów. W latach 1953-1955 odbywa czynną służbę wojskową w pierwszej dywizji im. Tadeusza Kościuszki (artylerzysta). W 1955 roku kontynuuje studia, drugi rok Wydziału Rybactwa na W.S.R. w Olsztynie. Dyplom Inżyniera uzyskuje w czerwcu 1958r i zostaje asystentem Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu- Wilga (01.08.1958-31.10.1958).

Jednak ciągnie go na jeziora i od 1958r (01.11.1958-28.02.1962) jest głównym ichtiologiem w Gospodarstwie Rybackim Szczytno w Pasymiu. Od 1962r otrzymuje przeniesienie służbowe, zostaje Dyrektorem Gospodarstwa Rybackiego Ruciane. Buduje baseny na żywą rybę, wylęgarnię, instalacje wodociągowe, podchów węgorza w montee, kończy batymetrię i inne prace związane z urządzaniem jezior na tym terenie. Potrzeba zmian kadrowych 1967r spowodowała przeniesienie Go na stanowisko Dyrektora do Gospodarstwa Rybackiego w Węgorzewie. (01.11.1967-01.07.1976). I znów buduje baseny na żywą rybę, 1500 mb rurociągu na dnie zanieczyszczonej rzeki Węgorapy by mogła pracować nadal wylęgarnia siei i sielawy w Węgorzewie. W tym czasie zaczyna brakować łodzi w rybactwie. Na dużych jeziorach mazurskich potrzeba dużych trwałych i mocnych łodzi.

W Gospodarstwie Rybackim w Węgorzewie w wyniku starań w 1970r powstaje przy brygadzie rybackiej w miejscowości Kal nad jeziorem Mamry wytwórnia łodzi z żywic poliestrowych. Wybudowano tam do 1977r ok. 1600 łodzi : żakowych, dużych niewodowych, i innych, oraz ponad 200 basenów do transportu ryb żywych. Łodzie te w większości zakładów rybackich pływają do dziś.

W 1976r Powstaje Gospodarstwo Rybackie Giżycko. Jeziora Wigierskie, Augustowskie, Ełckie i Wielkie Jeziora Mazurskie od Rucianego do Węgorzewa, i stawy w Knyszynie są jednym gospodarstwem. Pierwszym zastępca dyrektora naczelnego do spraw technicznych w tym przedsiębiorstwie zostaje Lech Kotowicz. Jest to okres intensywnej budowy stawów i zbiorników do hodowli ryb, budowy wylęgarni ryb w Rucianym i innych obiektów. W 1978r w drodze przeniesienia Lech Kotowicz zostaje dyrektorem Gospodarstwa Rybackiego Olsztyn z zakładami Pasym, Szwaderki i Olsztyn a w 1980r przechodzi do wyodrębnionego ponownie Samodzielnego Zakładu Szwaderki gdzie w 1993r zakłada spółkę, która od lipca 1994r podejmuje samodzielną działalność gospodarczą. Spółka do dziś kontynuuje działalność rybacką i rozwija produkcję materiału zarybieniowego, szczególnie ryb z rodzaju  Coregonus i pstrąga. Prowadził szkolenia studentów, pracowników przedsiębiorstw rybackich i kontroli weterynaryjnej.

Jednym z ważniejszych osiągnięć w rybactwie był pomysł położenia rurociągów pobierających wodę zimną (10-12 stopni C) z głębszych warstw jezior celem schłodzenia wody w ośrodkach pstrągowych- co wyeliminowało śnięcia ryb w lecie.

W 2003r Lech Kotowicz wspólnie z inż. Mieczysławem Borczochowskim zaprojektowali przetwórnię i chłodnię ryb w Szwaderkach sfinansowaną częściowo ze środków unijnych. Z jego inicjatywy zostały zakupione przez spółkę tereny zabudowane na przetwórnię, smażalnię, sprzedaż ryb żywych, wędzonych, przetworzonych oraz pomieszczenia socjalne i mieszkalne, sklep spożywczo-wędkarski.

Lech Kotowicz napisał wiele publikacji i opracowań dotyczących historii rybactwa na Warmii i Mazurach oraz w Polsce.

Na wszystkich wyżej wymienionych stanowiskach inż. Lech Kotowicz wykazał się pracowitością podpartą dużym zasobem wiedzy i zdolnościami organizacyjnymi. Obejmując coraz to trudniejsze i poważniejsze stanowiska pracy przyczynił się do wyraźnego wzrostu produkcji rybackiej i poprawy warunków socjalnych pracy załogi.

Doceniając Jego zasługi za swoją działalność został odznaczony:

  • W 1968r Srebrnym Krzyżem Zasługi
  • W 1973r Złotym Krzyżem Zasługi
  • W 1984r Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa
  • W 1984r Odznaką Honorowego Zasłużonego dla Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
  • W 2002r Kawalerskim Krzyżem Zasługi
  • W 2005r Odznaką Zasłużonego dla Polskiego Rolnictwa
  • W 2005r Medal im. Prof. Stanisława Sakowicza za wybitne zasługi dla Rybactwa Śródlądowego

Był wieloletnim członkiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów U.W.M.

Jest Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Był trzy kadencje Prezesem Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

Jest Członkiem Stowarzyszenia Hodowców Ryb Łososiowatych.

Z dniem 01.10.2006r w wieku 73l at przeszedł na emeryturę pełniąc nadal zaszczytne funkcje społeczne.

Mieszka w Szwaderkach, nadal Jego pasją jest wędkarstwo, grzybobranie, narciarstwo. Ma trzy córki, siedmioro wnucząt i siedmioro prawnucząt. Wnuczka i jej mąż absolwenci UWM  w Olsztynie są pracownikami Gospodarstwa Rybackiego w Szwaderkach.

ZDJĘCIA