STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Kandydaci na studia

DROGI KANDYDACIE NA STUDIA!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi rekrutację kandydatów na I rok studiów I stopnia i II stopnia stacjonarnych  i niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

 Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

06.06.2019 r. – 08.07.2019 r. 
do godz. 15:00

 

 Studia stacjonarne drugiego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

06.06.2019 r. – 23.07.2019 r. 
do godz. 15:00

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/-nabor-na-studia

Na Wydziale Nauk o Środowisku prowadzony jest w tym terminie nabór na:

 studia stacjonarne I stopnia:

- inżynieria środowiska zakresie: inżynieria komunalna,

inżynieria środowiska w zakresie: inżynieria środowiskowa - studia prowadzone w języku angielskim,

turystyka i rekreacja,

studia stacjonarne II stopnia:

turystyka i rekreacja,

 studia niestacjonarne II stopnia:

inżynieria środowiska w zakresie: inżynieria sanitarna i wodna.

 

Jeśli nie chcesz w przyszłości zasilać szeregów bezrobotnych, akceptujesz prozdrowotne, proekologiczne i nowatorskie rozwiązania,  które chronią środowisko i ułatwiają ludziom życie, chcesz studiować w komfortowych warunkach i przeżyć niezwykłą przygodę, interesuje Cię różnobarwne życie studenckie, które nie kończy się wraz z zachodem słońca - dołącz do naszej elitarnej drużyny!

ZOSTAŃ STUDENTEM
WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU!

 

Serdecznie zapraszamy!
Jesteśmy przekonani, że studia na Wydziale Nauk o Środowisku to doskonała propozycja właśnie dla CIEBIE!

                                  Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku
                      

Więcej informacji, w tym m.in.: Programy studiów, Baza dydaktyczna, Dlaczego warto studiować na WNOS
Zajrzyj także do: Nasi absolwenci i O Wydziale. Wtedy już będziesz wiedział o nas prawie wszystko.

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela
Dziekanat Wydziału Nauk o Środowisku
ul. Oczapowskiego 5
10-719 Olsztyn-Kortowo
tel.: 89 523 34 21; 523 33 82;
e-mail:
wnos-dziekanat@uwm.edu.pl