STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Badanie ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych, w Uniwersytecie realizowana jest kolejna edycja badania ankietowego "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w roku akademickim 2018/2019.

Procedurą zostaną objęte zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 - planowany termin badania: 11 czerwca 2019 r. - 23 września 2019 r.

Badanie realizowane jest z wykorzystaniem ogólnouczelnanego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb. Zakresem badania objęci są nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów oraz doktoranci.

Zachęcamy do wypełniania ankiet.