„Coccus” ze Studenckim Grantem Rektorskim!

Działające na naszym Wydziale Studenckie Koło Mikrobiologów Molekularnych „Coccus” otrzymało największe dofinansowanie - 15 tys. zł na dwuletni program badawczy w ramach Studenckiego Grantu Rektorskiego. Komisja przeznaczyła dofinansowanie na 11 projektów spośród 58 złożonych wniosków. Koło naukowe, którym opiekuje się dr inż. Monika Harnisz, prof. UWM z Katedry Mikrobiologii Środowiskowej WNoŚ zajmować się ma izolowaniem bakterii występujących w powietrzu w olsztyńskiej oczyszczalni ścieków oraz w sortowni odpadów.

Będziemy też izolować bezpośrednio z powietrza DNA bakterii. Pobierzemy w tym celu próbki powietrza osiadającego na filtrach. Nasze badania pomogą np. określić stopień zagrożenia dla pracowników przebywających w tych pomieszczeniach. W sortowni np. jest bardzo duże zapylenie powietrza i liczba bakterii także jest duża. Podobne zagrożenie występuje w oczyszczalni ścieków; gdzie są komory osadu czynnego, jest duże stężenie bioareozolu w powietrzu i pracownicy wdychają albo bakterie lekooporne albo same geny lekooporności. Oczywiście udostępnimy wyniki naszych badań i mamy nadzieję, że skorzystają z nich i pracownicy oczyszczalni i sortowni – wyjaśnia prof. M. Harnisz. Badania już się rozpoczęły.

Więcej informacji