Dr inż. Daniel Żarski w gronie najzdolniejszych w Polsce!

Dr inż. Daniel Żarski znalazł się w gronie 209 najzdolniejszych polskich młodych naukowców nagrodzonych stypendiami MNiSW.

Komisja oceniająca brała pod uwagę przede wszystkim dorobek naukowy, liczbę publikacji, uczestnictwo w stażach naukowych i konferencjach. Przyznane stypendium to nagroda za dotychczasową pracę. Kwota wynosi 5390 zł i będzie wypłacana przez 36 miesięcy.

Dr inż. Daniel Żarski to wychowanek Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM (obecnie Nauk o Środowisku). Pracuje w Katedrze Ichtiologii na macierzystym wydziale. Na swoim koncie ma także stypendium prestiżowego programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Do swoich najważniejszych osiągnięć zalicza opracowanie nowego systemu oceny dojrzałości oocytów u ryb okoniowatych (okonia oraz sandacza) pozwalający na wyższą przewidywalność momentu owulacji podczas hormonalnie stymulowanego rozrodu tych ryb. System ten został z sukcesem wdrożony oraz przetestowany w kilkunastu gospodarstwach rybackich w Polsce, jak również w kilku krajach europejskich. Jako pierwszy opracował systemy oceny jakości jaj ryb okoniowatych możliwy do zastosowania przed zapłodnieniem w warunkach regularnej pracy wylęgarniczej.

Wiecej informacji