I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rybactwo i bezpieczeństwo na wodach Warmii i Mazur”

 

17 listopada br. w Olsztynie odbyła się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rybactwo i bezpieczeństwo na wodach Warmii i Mazur” pod patronatem Wojewody Artura Chojewskiego. Organizatorami konferencji był Urząd Wojewódzki i Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Nauk o Środowisku, Wydziału Nauk Technicznych i Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Konferencję otworzył Wicewojewoda Jarosław Sadowski. W trakcie konferencji zaprezentowano 10 referatów, w których przedstawiono zagadnienia związane nie tylko z bezpieczeństwem i zadaniami Państwowej Straży Rybackiej, ale także omówiono problemy z jakimi zmierzają się polscy hodowcy ryb. Przedstawiono również znaczenie ryb jako żywności prozdrowotnej i   bezpiecznej, a także podkreślono ich znaczenie w tradycyjnej kuchni warmińsko-mazurskiej.

W obradach konferencji uczestniczyli przedstawiciele gospodarstw rybackich, Państwowej Straży Rybackiej, Związku Producentów Ryb oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. W konferencji wzięli również udział pracownicy emerytowani Wydział Nauk o Środowisku, którzy aktywnie pomagają w rozwiązywaniu wielu problemów dotykających współczesne rybactwo. Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie rybactwa i akwakultury. Ważny głos w dyskusji zabrał również Kamil Wojnar z-ca dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podkreślając znaczenie rybactwa w gospodarce Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz gospodarce narodowej.

Profesor Janusz Guziur jako przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji podsumowując bardzo merytoryczną i ciekawą dyskusję wyraził nadzieję, że konferencje omawiające bardzo ważne kwestie rybackie będą organizowane cyklicznie.

  Dr hab. Małgorzata Woźniak, prof. UWM

Fot. 1. Komitet Naukowy Konferencji (fot. K. Stańczak)

 Fot. 1. Komitet Naukowy Konferencji (fot. K. Stańczak)