STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk o Środowisku

Dnia 4.10.2019r. odbyła się 68. Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego na Naszym Wydziale. 
Podczas uroczystości obecni byli Z Nami znamienici goście ze świata nauki, biznesu oraz polityki.

 Główną częścią inauguracji jak zwykle była immatrykulacja, czyli przyjęcie studentów pierwszego roku w poczet społeczności akademickiej.

 Nieco wcześniej dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM otrzymałą z rąk Prorektora ds. ekonomicznych i rozwoju, dr hab. Mirosława Gornowicza, prof. UWM nominacje na funkcje Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów.

 

Nie zabrakło również innych ważnych wydarzeń.
Nominacje na opiekunów lat otrzymali: dr inż Michał Łopata (Inżynieria Środowiska), dr Jarosław Klimczak (Turystyka i Rekreacja, II stopień) oraz mgr Emil Andrzej Karpiński (Turystyka i Rekreacja, I stopień).

 

Jak co roku odbyło się dyplomatorium, na którym absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów. Po nim najlepsi z nich otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce oraz najlepsze prace dyplomowe.

Kilka słów do nowych studentów skierował również przedstawiciel samorządu studenckiego - Maciej Sikorski.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu pieśni i tańca "Kortowo".

Później głos zabrali zaproszeni goście.

Na koniec wykładem pt.:  „Turystyka i rekreacja – czy warto być aktywnym?”  dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM podsumował inaugurację.

Mamy nadzieję, że ten rok będzie przynajmniej tak samo udany, jak poprzedni zarówno dla kadry Naszego Wydziału jak i oczywiście studentów.

 

Więcej zdjęć z uroczystości