STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko studenta – stypendysty

Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko studenta – stypendysty w  ramach projektu Narodowego Centrum Nauki  OPUS 14, pt.  Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX - nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków(Nr 2017/27/B/NZ9/01039). Komisja rekrutacyjna wybrała na to stanowisko Panią Martynę Godzieba.