Inżynieria Środowiska - kierunek wyróżniony przez PKA

Kierunek inżynieria środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku istnieje od 2008 r. Obecnie studiuje na nim ogółem 189 studentów oraz 6 doktorantów. Na wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej złożyło się wiele czynników, które pozwalają na prowadzenie kształcenia studentów na najwyższym poziomie. 

Najważniejszym elementem, bez którego sukces Wydziału byłby niemożliwy, jest kadra naukowo-dydaktyczna wyróżniająca się nie tylko wysokim poziomem naukowym, ale także wiedzą praktyczną oraz doświadczeniem ze współpracy z podmiotami gospodarczymi. Kadra naukowo-dydaktyczna prezentuje wyniki prowadzonych prac badawczych na łamach renomowanych czasopism o zasięgu międzynarodowym. Dodowem aplikacyjnego charakteru realizowanych projektów naukowych są wykonane przez pracowników Wydziału prace na rzecz sektora przemysłowego, w tym projekty techniczno-technologiczne, modernizacje, opracowania środowiskowe, nadzory technologiczne, sprzedane licencje, patenty i know-how, wdrożenia oraz realizowane wspólnie z wieloma podmiotami gospodarczymi projekty badawczo-wdrożeniowe. Z punktu widzenia studenta nauka w takim środowisku jest nieoceniona ze względu na fakt, iż słuchacze prócz niepodważalnych podstaw i kanonów inżynierii środowiska mają bezpośredni kontakt z innowacyjnymi i autorskimi rozwiązaniami, które są z sukcesem wrażane i eksploatowane w skali technicznej.

Ważna dla studenta kierunku inżynieria środowiska jest potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną, umiejętność pracowników Wydziału Nauk o Środowisku integracji wyników badań naukowych z praktyką inżynierską oraz zdolność przekazywania w ten sposób zdobytego doświadczenia w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych. Studenci zarówno na studiach I i II stopnia, jak również doktoranci są również aktywnie angażowani w realizacje projektów naukowych i badawczo-wdrożeniowych nadzorowanych przez pracowników Wydziału. W ciągu dziesięciu lat istnienia kierunku inżynieria środowiska do realizacji prac badawczych włączonych zostało kilkudziesięciu studentów. Inni działalność na pograniczu nauki i praktyki realizują poprzez prace w kołach naukowych skupiających studentów kierunku inżynieria środowiska, w tym  Studenckim Kole Naukowym Inżynierów Środowiska czy Naukowym Kole Olfaktometrycznym. 

Polska Komisja Akredytacyjna zwróciła uwagę na wysoki poziom umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku inżynieria środowiska. Studenci mają możliwość wyjazdu na do jednej ze współpracujących z Wydziałem uczelni w ramach wymiany studentów w Programie Erasmus. Absolwenci pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę w ramach międzynarodowych studiów drugiego stopnia, gdzie językiem wykładowym jest angielski  realizowanych wspólnie z Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu (Niemcy). Studenci mają również szansę na współpracę ze stażystami z innych krajów, którzy studiują i zdobywają umiejętności praktyczne na Wydziale Nauk o Środowisku w ramach programów wymiany międzynarodowej. W ostatnim roku w Katedrze Inżynierii Środowiska gościliśmy studentów z Włoch, Litwy, Mołdawii, Ukrainy czy Rumunii. Pracownicy Wydziału realizują również wiele międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych, do których angażowani są studenci kierunku inżynieria środowiska.

Ważnym elementem, na który zwróciła uwagę Polska Komisja Akredytacyjna jest infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia. Do dyspozycji studentów są laboratoria, które są bogato wyposażone w sprzęt analityczny, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz stanowiska badawcze z modelowymi układami technologicznymi i reaktorami. Studenci maja możliwość pracy w laboratoriach podczas realizacji prac dyplomowych oraz w czasie badań objętych zakresem projektów naukowych realizowanych przez pracowników Wydziału.  

Inżynieria środowiska prowadzona na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie to kierunek wyjątkowy. To studia, na których przyszli inżynierowie poznają nie tylko kanony wiedzy inżynierskiej, ale otrzymują również wiedzę i umiejętności pozwalające im na kreatywne myślenie, umiejętne rozwiązywanie problemów inżynierskich oraz odważne opracowywanie autorskich rozwiązań technologicznych. To elitarny kierunek studiów ze względu na program, profesjonalizm i wszechstronność absolwentów oraz stawiane przed nimi wymagania. Sposób realizacji studiów na kierunku inżynieria środowiska zaproponowany na Wydziale znalazł uznanie w oczach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co jest wielkim wyróżnieniem, ale jednocześnie zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy. 

Kierunek inżynieria środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku istnieje od 2008 r. Obecnie studiuje na nim ogółem 189 studentów oraz 6 doktorantów. Na wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej złożyło się wiele czynników, które pozwalają na prowadzenie kształcenia studentów na najwyższym poziomie. 

Najważniejszym elementem, bez którego sukces Wydziału byłby niemożliwy, jest kadra naukowo-dydaktyczna wyróżniająca się nie tylko wysokim poziomem naukowym, ale także wiedzą praktyczną oraz doświadczeniem ze współpracy z podmiotami gospodarczymi. Kadra naukowo-dydaktyczna prezentuje wyniki prowadzonych prac badawczych na łamach renomowanych czasopism o zasięgu międzynarodowym. Dodowem aplikacyjnego charakteru realizowanych projektów naukowych są wykonane przez pracowników Wydziału prace na rzecz sektora przemysłowego, w tym projekty techniczno-technologiczne, modernizacje, opracowania środowiskowe, nadzory technologiczne, sprzedane licencje, patenty i know-how, wdrożenia oraz realizowane wspólnie z wieloma podmiotami gospodarczymi projekty badawczo-wdrożeniowe. Z punktu widzenia studenta nauka w takim środowisku jest nieoceniona ze względu na fakt, iż słuchacze prócz niepodważalnych podstaw i kanonów inżynierii środowiska mają bezpośredni kontakt z innowacyjnymi i autorskimi rozwiązaniami, które są z sukcesem wrażane i eksploatowane w skali technicznej.

Ważna dla studenta kierunku inżynieria środowiska jest potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną, umiejętność pracowników Wydziału Nauk o Środowisku integracji wyników badań naukowych z praktyką inżynierską oraz zdolność przekazywania w ten sposób zdobytego doświadczenia w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych. Studenci zarówno na studiach I i II stopnia, jak również doktoranci są również aktywnie angażowani w realizacje projektów naukowych i badawczo-wdrożeniowych nadzorowanych przez pracowników Wydziału. W ciągu dziesięciu lat istnienia kierunku inżynieria środowiska do realizacji prac badawczych włączonych zostało kilkudziesięciu studentów. Inni działalność na pograniczu nauki i praktyki realizują poprzez prace w kołach naukowych skupiających studentów kierunku inżynieria środowiska, w tym  Studenckim Kole Naukowym Inżynierów Środowiska czy Naukowym Kole Olfaktometrycznym. 

Polska Komisja Akredytacyjna zwróciła uwagę na wysoki poziom umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku inżynieria środowiska. Studenci mają możliwość wyjazdu na do jednej ze współpracujących z Wydziałem uczelni w ramach wymiany studentów w Programie Erasmus. Absolwenci pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę w ramach międzynarodowych studiów drugiego stopnia, gdzie językiem wykładowym jest angielski  realizowanych wspólnie z Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu (Niemcy). Studenci mają również szansę na współpracę ze stażystami z innych krajów, którzy studiują i zdobywają umiejętności praktyczne na Wydziale Nauk o Środowisku w ramach programów wymiany międzynarodowej. W ostatnim roku w Katedrze Inżynierii Środowiska gościliśmy studentów z Włoch, Litwy, Mołdawii, Ukrainy czy Rumunii. Pracownicy Wydziału realizują również wiele międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych, do których angażowani są studenci kierunku inżynieria środowiska.

Ważnym elementem, na który zwróciła uwagę Polska Komisja Akredytacyjna jest infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia. Do dyspozycji studentów są laboratoria, które są bogato wyposażone w sprzęt analityczny, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz stanowiska badawcze z modelowymi układami technologicznymi i reaktorami. Studenci maja możliwość pracy w laboratoriach podczas realizacji prac dyplomowych oraz w czasie badań objętych zakresem projektów naukowych realizowanych przez pracowników Wydziału.  

Inżynieria środowiska prowadzona na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie to kierunek wyjątkowy. To studia, na których przyszli inżynierowie poznają nie tylko kanony wiedzy inżynierskiej, ale otrzymują również wiedzę i umiejętności pozwalające im na kreatywne myślenie, umiejętne rozwiązywanie problemów inżynierskich oraz odważne opracowywanie autorskich rozwiązań technologicznych. To elitarny kierunek studiów ze względu na program, profesjonalizm i wszechstronność absolwentów oraz stawiane przed nimi wymagania. Sposób realizacji studiów na kierunku inżynieria środowiska zaproponowany na Wydziale znalazł uznanie w oczach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co jest wielkim wyróżnieniem, ale jednocześnie zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy. 

Kierunek inżynieria środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku istnieje od 2008 r. Obecnie studiuje na nim ogółem 189 studentów oraz 6 doktorantów. Na wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej złożyło się wiele czynników, które pozwalają na prowadzenie kształcenia studentów na najwyższym poziomie. 

Najważniejszym elementem, bez którego sukces Wydziału byłby niemożliwy, jest kadra naukowo-dydaktyczna wyróżniająca się nie tylko wysokim poziomem naukowym, ale także wiedzą praktyczną oraz doświadczeniem ze współpracy z podmiotami gospodarczymi. Kadra naukowo-dydaktyczna prezentuje wyniki prowadzonych prac badawczych na łamach renomowanych czasopism o zasięgu międzynarodowym. Dodowem aplikacyjnego charakteru realizowanych projektów naukowych są wykonane przez pracowników Wydziału prace na rzecz sektora przemysłowego, w tym projekty techniczno-technologiczne, modernizacje, opracowania środowiskowe, nadzory technologiczne, sprzedane licencje, patenty i know-how, wdrożenia oraz realizowane wspólnie z wieloma podmiotami gospodarczymi projekty badawczo-wdrożeniowe. Z punktu widzenia studenta nauka w takim środowisku jest nieoceniona ze względu na fakt, iż słuchacze prócz niepodważalnych podstaw i kanonów inżynierii środowiska mają bezpośredni kontakt z innowacyjnymi i autorskimi rozwiązaniami, które są z sukcesem wrażane i eksploatowane w skali technicznej.

Ważna dla studenta kierunku inżynieria środowiska jest potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną, umiejętność pracowników Wydziału Nauk o Środowisku integracji wyników badań naukowych z praktyką inżynierską oraz zdolność przekazywania w ten sposób zdobytego doświadczenia w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych. Studenci zarówno na studiach I i II stopnia, jak również doktoranci są również aktywnie angażowani w realizacje projektów naukowych i badawczo-wdrożeniowych nadzorowanych przez pracowników Wydziału. W ciągu dziesięciu lat istnienia kierunku inżynieria środowiska do realizacji prac badawczych włączonych zostało kilkudziesięciu studentów. Inni działalność na pograniczu nauki i praktyki realizują poprzez prace w kołach naukowych skupiających studentów kierunku inżynieria środowiska, w tym  Studenckim Kole Naukowym Inżynierów Środowiska czy Naukowym Kole Olfaktometrycznym. 

Polska Komisja Akredytacyjna zwróciła uwagę na wysoki poziom umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku inżynieria środowiska. Studenci mają możliwość wyjazdu na do jednej ze współpracujących z Wydziałem uczelni w ramach wymiany studentów w Programie Erasmus. Absolwenci pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę w ramach międzynarodowych studiów drugiego stopnia, gdzie językiem wykładowym jest angielski  realizowanych wspólnie z Wydziałem Mechaniki i Inżynierii Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu (Niemcy). Studenci mają również szansę na współpracę ze stażystami z innych krajów, którzy studiują i zdobywają umiejętności praktyczne na Wydziale Nauk o Środowisku w ramach programów wymiany międzynarodowej. W ostatnim roku w Katedrze Inżynierii Środowiska gościliśmy studentów z Włoch, Litwy, Mołdawii, Ukrainy czy Rumunii. Pracownicy Wydziału realizują również wiele międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych, do których angażowani są studenci kierunku inżynieria środowiska.

Ważnym elementem, na który zwróciła uwagę Polska Komisja Akredytacyjna jest infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia. Do dyspozycji studentów są laboratoria, które są bogato wyposażone w sprzęt analityczny, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz stanowiska badawcze z modelowymi układami technologicznymi i reaktorami. Studenci maja możliwość pracy w laboratoriach podczas realizacji prac dyplomowych oraz w czasie badań objętych zakresem projektów naukowych realizowanych przez pracowników Wydziału.  

Inżynieria środowiska prowadzona na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie to kierunek wyjątkowy. To studia, na których przyszli inżynierowie poznają nie tylko kanony wiedzy inżynierskiej, ale otrzymują również wiedzę i umiejętności pozwalające im na kreatywne myślenie, umiejętne rozwiązywanie problemów inżynierskich oraz odważne opracowywanie autorskich rozwiązań technologicznych. To elitarny kierunek studiów ze względu na program, profesjonalizm i wszechstronność absolwentów oraz stawiane przed nimi wymagania. Sposób realizacji studiów na kierunku inżynieria środowiska zaproponowany na Wydziale znalazł uznanie w oczach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co jest wielkim wyróżnieniem, ale jednocześnie zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy. 

Opracował dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM