STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Konferencja „Gospodarowanie zasobami wód śródlądowych w regionie Warmii i Mazur”

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Wydział Nauk o Środowisku wraz Najwyższą Izbą Kontroli organizuje konferencję zatytułowaną „Gospodarowanie zasobami wód śródlądowych w regionie Warmii i Mazur”.

Współorganizatorami konferencji są również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie.

Konferencja odbędzie się 23 listopada br. w Bibliotece Uniwersyteckiej (sala nr 306). W ramach 3 sesji tematycznych zostaną przybliżone zagadnienia związane ze stanem ekosystemów wodnych w regionie Warmii i Mazur oraz rybackim, wędkarskim i turystyczno-rekreacyjnym wykorzystaniem wód śródlądowych.

Program konferencji:

900 – 1000

rejestracja uczestników konferencji

1000 - 1020

powitanie uczestników konferencji

1020 - 1140

I sesja tematyczna: Stan ekosystemów wodnych regionu Warmii i Mazur – zagrożenia i działania na rzecz ich ochrony:

  • Eutrofizacja - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie (M Łopata, UWM w Olsztynie)

  • Wpływ eutrofizacji na gospodarkę rybacką (T. czerwiński, IRŚ)

  • Kontrola P/16/080 „Funkcjonowanie gospodarki ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich” (A. Brewka, NIK)

1140 - 1200

przerwa na kawę

1200 - 1320

II sesja tematyczna: Rybackie i wędkarskie korzystanie z zasobów śródlądowych wód publicznych na Warmii i Mazurach – stan obecny
i prognozy na przyszłość:

  • Racjonalna gospodarka rybacka - czynniki ograniczające i stymulujące (M. Mickiewicz, IRŚ)

  • Ochrona gatunkowa zwierząt a zagospodarowanie i użytkowanie wód (B. Wziątek, UWM w Olsztynie)

  • Kontrola P/13/163 „Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w woj. warmińsko-mazurskim” (P. Górny, NIK)

1320 – 1440

III sesja tematyczna: Turystyczno-rekreacyjne korzystanie z wód publicznych jako element zrównoważonego rozwoju:

  • Zasoby i pożytki wód w regionalnym produkcie turystycznym (A. Skrzypczak, UWM w Olsztynie)

  • Wpływ obszarowych form ochrony przyrody na funkcję turystyczno-rekreacyjną wód w regionie Warmii i Mazur (A. Karczmarz-Ignatowicz, RDOŚ w Olsztynie)

  • Kontrola P/15/091 „Zapewnienie przez organy administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody publiczne” (A. Zyśk, NIK)

1440 – 1530

panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji

1530 - 1630

debaty kuluarowe i poczęstunek w formie bufetu szwedzkiego

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się do dnia 31 października 2016 r. pisemnie:
e-mail: k.czarniakowska@uwm.edu.pl lub julita.kalinowska@uwm.edu.pl,
lub telefonicznie: (89) 523-39-69 lub (89) 523-44-36

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.