STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Konferencja: Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi.

W dniach 17-18 września 2020r. w Krakowie odbędzie się konferencja naukowo-techniczna "Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi".

Wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo w komunikacie.