Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Szanowni Studenci – Dyplomanci,

którzy zrealizowali lub realizują prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie na Wydziale Nauk o Środowisku, Uprzejmie informuję, iż Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki. Do wygrania są bardzo cenne nagrody, w tym główna w wysokości 5000 zł. Osoby zainteresowane niniejszą informacją proszę o zaznajomienie się z treścią pisma zamieszczonego poniżej i ewentualnie zgłoszenie swojego udziału w opisywanym konkursie.

 Prodziekan ds. studenckich 
Jarosław Jaszczur-Nowicki

Do pobrania