STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

mgr Emil Karpiński pomysłodawcą nazwy kortowskiego Centrum Popularyzacji Nauki

KortoSfera, taką nazwę będzie nosiło nowopowstające kortowskie Centrum Popularyzacji Nauki. 

W konkursie na wymyślenie nazwy obiektu, spośród 54 zgłoszonych propozycji jury wybrało tą zaproponowaną przez dwóch uczestników: pracownika naszego Wydziału, mgr Emila Andrzeja Karpińskiego oraz   prof. Urszulę Doliwę z Wydziału Humanistycznego).

Serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji w poniższuch linkach:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/kortosfera-czyli-centrum-popularyzacji-nauki-innowacji-0 

http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/5303/znamy-nazwe-kortowskiego-centrum-popularyzacji-nauki.html?fbclid=IwAR3YdBsE-keVJqVNRuXs-DBHZH3KQDMjja-vJ2BG1qjjoqlBS3R6EWOLzWI