Nasza doktorantka ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018/2019

Mgr inż. Joanna Nowosad (Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego), na piątkowym Senacie odebrała z rąk Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ryszarda Góreckiego gratulacje oraz zaświadczenie o przyznaniu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018/2019.

Serdecznie gratulujemy Pani Joannie życząc dalszego rozwoju oraz pomyślności w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Społeczność Wydziału jest dumna z wyróżnienia dla Naszej doktorantki.