Odszedł prof. Białuński

Po długiej i ciężkiej chorobie 16 października w wieku 51 lat odszedł prof. Grzegorz Białuński, prorektor ds. kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Straciliśmy wybitnego naukowca, nauczyciela akademickiego, lubianego i szanowanego przez studentów, człowieka wielce życzliwego ludziom.

Profesor Grzegorz Białuński urodził się 2 kwietnia 1967 r. w Giżycku. Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1990. Doktorat uzyskał w 1996 r., habilitację w 2002 r., także na UMK. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2012 r.

Po studiach pracował, jako nauczyciel historii. Po doktoracie został adiunktem w Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (do 2013 r.). Od 2004 r. profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym, kierownik Zakładu Historii Krajów Nadbałtyckich. Od 2014 r. kierownik Katedry Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2012 r. prorektor ds. kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Był historykiem, specjalizującym się w historii osadnictwa na ziemi mazurskiej oraz historii plemion pruskich, ze szczególnym uwzględnieniem osadnictwa, genealogii, prawa i ustroju.

Autor ponad 250 prac naukowych, w tym 12 monografii. Wypromował 5 doktorów. W jego dorobku piśmienniczym są m.in.: Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich (1999); Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich Prus Krzyżackich i Książęcych do 1568 r. (2001); Kolonizacja Wielkiej Puszczy (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie) (2002); Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich (2006).

Członek:Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, Berlin; Verein für Familienforschung für Ost- und Westpreussen, Hamburg; Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (członek zarządu); Towarzystwa Naukowego Pruthenia (członek zarządu).

Nagrody i odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, dwa razy pierwsze nagrody naukowe im. W. Kętrzyńskiego Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (1997 i 1999).

Prof. Grzegorz Białuński wykładał historię regionu, osadnictwo ziem pruskich, wstęp do prawa porównawczego. Cieszył się sympatią studentów, o czym świadczą wypowiedzi na internetowym forum historyków.

Sam egzamin u dr. Białuńskiego był bardzo przyjemny. Kulturalne 'dzień dobry', losowanie zestawu pytań i szczere 'szkoda', jeśli się nie umiało.

Fakt faktem, że prof. Białuński jest trochę wymagający, ale to człowiek kulturalny i nie szufladkujący ludzi np. po wyglądzie.

Wykłady były ciekawe, chyba najciekawsze ze wszystkich, które mieliśmy. Przynajmniej tematy takie nieoklepane.

Nigdy w życiu nie poznałam człowieka z taką KLASĄ, jaką ma prof. dr hab. Grzegorz Białuński, aktualnie prorektor ds. kadr. Egzaminy u niego ze średniowiecza i nowożytnej powszechnej to sama przyjemność. Nigdy nie ocenia ludzi po pozorach. Każdego traktuje tak samo, jest kulturalny i elegancki. Na egzaminie zawsze się wita, gdy nie zaliczysz mówi, że mu przykro i że następnym razem się uda, podaje rękę, zawsze w garniturze. Jako promotor bez zarzutu. Pomoże, doradzi, nie jedzie po tobie, gdy zrobisz jakąś głupotę. Obrona była taka, jak egzamin - przyjemna.

 

Źródło