Oferta praktyk dla studentów turystyki w ramach programu Erasmus+

Proszę o kontakt osoby zainteresowane realizacją praktyk zawodowych w hotelu w Grecji.

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+
Magdalena Zielińska
magdalena.zielinska@uwm.edu.pl