Olsztyńska szkoła ichtiologów

Od 6 do 10 listopada 2017 na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  odbyło się szkolenie grupy 6 osób, pochodzących z Włoch, Boliwii, Azerbejdżanu, Algierii i Polski, finansowane przez Fundusz na Rzecz Nauki Polskiej. Goście (najczęściej będący doktorantami lub uczestnikami stażów post-doktorskich) odbyli intensywny kurs, dotyczący różnych aspektów nowoczesnej akwakultury. Kurs obejmował zagadnienia z dziedziny akwakultury (ryby karpiowate i łososiowate, jesiotry, gatunki ciepłolubne i tropikalne), w tym zagadnień z zakresu genetyki, rozrodu, chowu, znakowania, żywienia i anestezji ryb.


Fot. 1. Szkolenie z zakresu akwakultury ( fot. R. Kujawa)

Kurs miał, poza częścią wykładową, w dużej części charakter szkolenia z zakresu praktycznych zajęć w laboratoriach Centrum Akwakultury i Inżynierii Środowiska UWM oraz w Gospodarstwie Rybackim Szwaderki w Swaderkach.


Fot.2. Rozród pstrąga tęczowego - zajęcia praktyczne ( fot. R. Kujawa)

Bardzo intensywne zajęcia trwały codziennie od 8 do 18, uczestniczyło w nich aktywnie dwanaścioro pracowników katedr: Biologii i Hodowli Ryb, Ichtiologii oraz Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego. Pomimo bardzo napiętego programu szkolenia nasi kursanci, niekiedy przecież zaawansowani naukowo "post-doktoranci" byli pod wrażeniem wyposażenia naszych laboratoriów, poziomu zajęć i niezwykłej "urody" naszego kortowskiego kampusu i żałowali, że szkolenie trwało tylko tydzień.

Fot.3. Produkcja pasz (fot. M. Szmyt)

dr hab. Paweł Poczyczyński, prof. UWM