STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Pamięci Lucyny Koprowskiej

W styczniu br. Rada Gminy Grodziczno powoła pomnikiem przyrody okaz szakłaka pospolitego Rhamnus cathartica rosnący na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, który ma rzadko spotykaną formę drzewiastą, i nadała mu imię Lucyny Koprowskiej.

Uroczyste oznakowanie krzewu, odbyło się w pierwszych dniach lipca w obecności pracowników Welskiego Parku Krajobrazowego oraz członków Studenckiego Koła Naukowego OIKOS, którego założycielką była dr inż. Lucyna Koprowska.  

Lucyna Koprowska – bentolog, nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, długoletnia przewodnicząca Rady Naukowej Welskiego Parku Krajobrazowego, koleżanka. Osoba wrażliwa na piękno przyrody, która pokochała Welski Park Krajobrazowy i pozostanie związana z nim na zawsze!