Przydział dyplomantów dla studentów II roku kierunku Turystyka i Rekreacja

Studenci II roku!
Przydział dyplomantów (prace licencjackie) do promotorów.

Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii 47 osób
Katedra Biologii i Hodowli Ryb 8 osób
Katedra Ichtiologii 5 osób
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego 1 osoba

Studenci powinni porozumieć się z potencjalnymi promotorami, a następnie podpisać umowy i złożyć je w sekretariacie odpowiedniej Katedry w dniach 04-11.06.2018