STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Sąsiedzka współpraca w zakresie rybactwa

W dniu 5 października br. odbyło się od dawna oczekiwane spotkanie władz Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie z dyrekcją Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Ze strony UWM w spotkaniu udział wziął Dziekan prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski oraz Prodziekani - dr hab. inż. Ewa Paturej, prof UWM, dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM i dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. UWM. Instytut Rybactwa Śródlądowego reprezentował Dyrektor dr inż. Grzegorz Dietrich oraz zastępcy Dyrektora - prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz oraz dr inż. Marek Bogacki. Spotkanie poświęcone było głównie rozszerzeniu współpracy między jednostkami. W czasie spotkania ustalono listę wspólnych działań mających na celu popularyzację rybactwa i akwakultury. Sporo czasu poświęcono rozwinięciu współpracy w zakresie realizacji projektów badawczych oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktury badawczej obydwu jednostek.

Uzgodniono również, że jednym z podstawowych elementów warunkujących rozwój rybactwa w Polsce jest zapewnienie odpowiednio wykształconych kadr, dlatego też zdecydowano się na podjęcie wspólnych działań mających na celu promocję edukacji na poziomie akademickim.Zarówno Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie jak i Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie są głównymi krajowymi, jednostkami prowadzącymi badania w zakresie rybactwa śródlądowego i akwakultury, dlatego też rozszerzenie współpracy może mieć istotny wpływ na rozwój sektora rybackiego nie tylko na terenie województwa, ale i całego kraju.

Foto: dr inż. Sławomir Krejszeff