STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Specjalistyczne grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami narządu wzroku i słuchu wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych.

Osoby zainteresowane udziałem w lektoratach specjalistycznych w roku akademickim 2015/2016 proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105) w celu złożenia odpowiedniego wniosku.

Termin składania wniosków - do dn. 15.10.2015 roku.

Uwaga

Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy specjalistycznej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip
Tel.: (89) 523 38 66
Mail: dorota.filip@uwm.edu.pl