Strefa Przygody nowym partnerem Wydziału Nauk o Środowisku!

Dnia 20.02.2018r. zostało zawiązane porozumienie o współparacy między naszym Wydziałem a Firmą Strefa Przygody.
Do głównych zadań wspólnych mają należeć:

1.Wspólną organizację przedsięwzięć mających na celu promocję Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oraz inicjatyw organizowanych przez firmę Strefa Przygody.
2.Pomoc i współuczestnictwo w organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów naukowych organizowanych przez Wydział.
3.Organizację spotkań informacyjnych z zakresu możliwości odbycia staży i praktyk studenckich w firmie Strefa Przygody.
4.Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz zwiększenia promocji kierunku Turystyka i rekreacja.

Więcej informacji w załączniku