Studia doktoranckie z POWEREM - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza absolwentów II stopnia studiów do udziału w interdyscyplinarnych studiach doktoranckich z zakresu Biogospodarki.

Korzyści wynikające z podjęcia nauki w ramach ww. studiach doktoranckich:

  • rozszerzenie wiedzy z kluczowych dziedzin naukowych,
  • zwiększenie możliwości na podjęcie pracy po studiach,
  • możliwość prowadzenia badań w przedsiębiorstwie z równoległym rozwojem naukowym,
  • gwarancja uzyskania stypendium na przybliżonym poziomie 2000 zł miesięcznie,
  • udział w krajowych i zagranicznych stażach i w dwóch szkołach letnich
  • elastyczny program studiów.

Program studiów będzie realizowany w języku angielskim, a doktorant będzie miał możliwość wyboru "ścieżki" naukowej lub aplikacyjnej. Umiejscowienie studiów w obszarze biogospodarki, daje ogromną szansę późniejszym doktorom na znalezienie dobrze płatnej pracy po doktoracie, szczególnie na terenie naszego województwa.

Rekrutacja będzie skierowana do absolwentów studiów II stopnia, a szczególnie studiów następujących dyscyplin: biologia, biotechnologia, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia, rybactwo, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika oraz w naukach weterynaryjnych. Dodatkowo, do studiów będą mogli przystąpić beneficjenci "Diamentowego Grantu".

Kryteria przyjęcia na Biogospodarkę są zgodne z kryteriami określonymi w ustawie o szkolnictwie wyższym, które obejmują m.in. uzgodnienie tematu pracy doktorskiej z przyszłym promotorem, złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i zdanie egzaminu z zakresu dyscypliny wiodącej w języku angielskim.

Liczba miejsc jest ograniczona. Jedynie 25 magistrantów, którzy zdobędą najwięcej punktów podczas rekrutacji wezmą udział w projekcie.

Celem studiów jest edukacja i wsparcie najlepszych studentów, co mają ma zapewnić unikalny program studiów, opracowany dzięki współpraca następujących wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Nauk o Środowisku oraz Medycyny Weterynaryjnej.

Informacje o programie studiów, projekcie i dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej https://bioeconomy.uwm.edu.pl.

 

Studia doktoranckie z zakresu Biogospodarki są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).