STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Studiowanie Turystyki i rekreacji na UWM to dobra inwestycja

Studiowanie na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie to właściwa inwestycja we własny rozwój. Dlaczego? Ponieważ region obejmujący Warmię i Mazury, to najbardziej dynamicznie rozwijające się zagłębie turystyczno-rekreacyjne w Polsce, stwarzające ogromne możliwości w zakresie rynku pracy dla absolwentów. Od roku akademickiego 2015/2016 studia realizowane są na dwóch poziomach kształcenia, zarówno licencjackim, jak i magisterskim, co pozwala na uzyskanie pełnego wykształcenia kierunkowego, bez konieczności migrowania studentów z rodzinnych stron. Nauczanie ma charakter unikatowy, gdyż swoim profilem obejmuje oprócz dotychczas znanego modelu studiowania w oparciu o obszary wiedzy: społeczno-ekonomiczny, przyrodniczy i nauk o kulturze fizycznej, również szeroko pojęty wymiar uwzględniający parametry środowiskowe. Program studiów stwarza wiele możliwości rozwoju zainteresowań studentów w oparciu o moduły kształcenia, uwzględniające aktualne trendy użytecznej strony wykonywania zawodu. To możliwość uczestniczenia w praktykach w najbardziej renomowanych instytucjach związanych z turystyką, w tym: hotelach, obiektach dużej i małej gastronomii, biurach podróży i innych. Dzięki studiom na naszym Wydziale istnieje również możliwość uczestnictwa w międzynarodowej wymianie studentów kierunku turystyka i rekreacja, która jest realizowana z wieloma uznanymi uczelniami zagranicznymi, w ramach programu Erasmus+, jak również w oparciu o współpracę z niemiecką firmą Hoffman, znanego touroperatora w Europie.


Studiowanie na kierunku turystyka i rekreacja może zaspokoić chęć zgłębiania wiedzy przez tych studentów, którzy pragną posiadać umiejętności w zakresie szeroko pojętej aktywności fizycznej człowieka uprawiającego rekreację oraz turystykę aktywną. Tak sformułowany program skierowany jest do osób o różnym stopniu sprawności z uwzględnieniem zróżnicowanego wieku. Wszystkie te formy działalności uzupełnione są  nabyciem wiedzy i umiejętności dotyczących, np. roli trenera personalnego, specjalisty żywienia człowieka, czy praktycznego wykorzystania możliwości Wellness and Spa. Wszystko to odbywa się m. in. w formie wielu wyjazdów studyjnych do ośrodków o bogatym wyposażeniu w urządzenia, których obsługa jest objęta nauczaniem.


Całość wymienionego programu kształcenia, prowadzona jest przez znakomitą i poszerzającą się kadrę naukowo-dydaktyczną, wśród których jest wielu profesorów i doktorów - wybitnych specjalistów w opisanych obszarach nauczania. Pozwala to także na prowadzenie przez studentów kierunku turystyka i rekreacja, najnowszej generacji badań naukowych, w których wykorzystuje się najnowocześniejszą aparaturę pomiarową. Sukcesywnie pojawiają się też urządzenia diagnozujące możliwości motoryczne człowieka w nowotworzonej pracowni Wydziału. Wszystko to decyduje o coraz wyższym poziomie aplikacyjnym powstających prac dyplomowych i magisterskich, a w przyszłości również prac doktorskich w obszarach wiedzy obejmujących turystykę i rekreację. Kierunek turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk o Środowisku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to pewność uzyskania gruntownej wiedzy oraz gwarancja zatrudnienia na rozszerzającym się regionalnym rynku turystycznym.

dr hab. J. Jaszczur-Nowicki, prof. UWM