STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

"Świat w moich oczach" – wspomnienie z wystawy grafik dr hab. inż. Bogdana Wziątka

W dniach 26 lipca do 06 sierpnia 2019 W mieście Mikołajów (wschodnia Ukraina) odbyła się wystawa obrazów pracownika Wydziału Nauk o Środowisku dr hab. Bogdana Wziątka.

Organizatorami wystawy byli: Mer Miasta Mikołajów,  Aleksander F. Sienkiewicz oraz Wydział Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie

Patronat honorowy nad wystawą objęli: Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz a także Konsulat RP w Odessie

Otwarcia wystawy dokonał Mer Miasta Mikołajów Pan Aleksander F. Sienkiewicz. W uroczystości otwarcia wzięli również udział przedstawiciele władz miejskich Mikołajowa, Attache Konsulatu RP w Odessie pan Łukasz Winny, pani Anna Wiśniewska członek Senatu Senatu UWM, oraz przedstawiciele organizacji polonijnej Semper Fidelis.

Otwarcie wystawy przez Mera Miasta Mikołajów pana Aleksandra F. Sienkiewicza (od lewej: Kierownik Wydziału Kultury Rady Miasta Mikołajów, Mer Miasta Mikołajów A.F. Sienkiewicz, Daryna Bakaieva prowadząca uroczystość, attache Konsulatu RP w Odessie Łukasz Winny oraz autor wystawy dr hab. Bogdan Wziątek)

 

Uroczystość rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnów Polski i Ukrainy. Następnie Goście mieli okazję obejrzeć pokaz tańca regionalnego, po którym nastąpiły przemówienia Mera Miasta Mikołajów pana Aleksandra F. Sienkiewicza, autora wystawy oraz reprezentantki Wydziału i Senatu UWM Anny Wiśniewskiej.

Wystąpienie autora wystawy.
Z lewej attache Konsulatu RP w Odessie pan Łukasz Winny

Wystąpienie członka Senatu UWM pani Anny Wiśniewskiej

Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Mikołajowa, turystów i mediów. Łącznie obejrzało ją kilkaset osób, w tym duża grupa mieszkających w Mikołajowie Polaków.