Szkolenia z Programu Rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Informuję, że został ogłoszony nabór na szkolenia dla pracowników Wydziału Nauk o Środowisku w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ Zadanie 14. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ.

Wszystkie informacje dotyczące szkoleń oraz terminu rekrutacji znajdują się pod linkiem:
https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-nauk-o-srodowisku/ogloszenia-o-naborze

Z poważaniem,
Katarzyna Bułkowska
Koordynator szkoleń WNoŚ