Turystyka i Rekreacja

We współczesnym świecie turystyka i rekreacja to jedne z najpopularniejszych sposobów na zagospodarowanie czasu wolnego. Z tego powodu zapotrzebowanie na specjalistów, którzy fachowo potrafią zaplanować i zrealizować podróż turystyczną czy przygotować i przeprowadzić zajęcia rekreacyjne, stale rośnie. Nie bez przesady można stwierdzić, że zawody powiązane bezpośrednio z animacją czasu wolnego, to przyszłość. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie już od sześciu lat daje możliwość dołączenia do grona specjalistów w tym zakresie, kształcąc studentów na Kierunku Turystyka i rekreacja. Oczywiście można powiedzieć, że i inne uczelnie mają podobne kierunki, ale olsztyński TiR odróżnia to, że poza przedmiotami „standardowo” umieszczanymi w programie, realizowanych jest wiele zajęć szczególnie nawiązujących to turystyki wodnej (tak charakterystycznej dla naszego regionu) i zrównoważonej, uwzględniającej potrzeby środowiska przyrodniczego i kulturowego. Poza tym program studiów jest interdyscyplinarny. Poprzez swoją różnorodność, a nie koncentrowanie się na jednej konkretnej specjalizacji, daje naszym absolwentom szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Kompetencje uzyskane w trakcie studiów pozwalają na pracę w szeroko rozumianej branży czasu wolnego. W obszarze turystyki studenci kształceni są w zakresie i.im.: obsługi ruchu turystycznego (nabywają umiejętności przygotowania imprezy turystycznej, jej promocji i sprzedaży - praca w biurze podróży, ale również jej realizacji - pilotowanie grup turystycznych, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, kreowania różnorodnych produktów turystycznych (kulturowych, przyrodniczych itd.), pracy na różnych szczeblach administracji, w jednostkach odpowiedzialnych za rozwój turystyki. W obrębie rekreacji również dostarczamy studentom wiele możliwości zawodowych. Przede wszystkim bogaty program zajęć sportowych to wymierna korzyść zdrowotna dla uczestników, ale również nabywanie konkretnych umiejętności np. z zakresu pływania, gier zespołowych czy plenerowych form rekreacji, które są przydatne w pracy instruktora rekreacji, ale również wychowawcy kolonijnego czy animatora w obiekcie noclegowym. Uzupełnieniem ich kompetencji są umiejętności prowadzenia gier i zabaw rekreacyjnych, znajomość tańców ludowych i towarzyskich, a także wiedza z zakresu odnowy biologicznej. Należy podkreślić, że zajęcia teoretyczne, realizowane na terenie Uczelni, są uzupełniane wieloma zajęciami praktycznymi, ćwiczeniami terenowymi oraz praktykami w najbardziej renomowanych instytucjach związanych z turystyką, w tym: hotelach, obiektach dużej i małej gastronomii, biurach podróży i innych.


Fot. 1. "Rzeka w miejskim krajobrazie" czyli Łyną przez Olsztyn czyli kolejne ćwiczenia z przedmiotu Plenerowe formy rekreacji -   autor fot. dr Aneta Omelan


Fot. 2. Studenci w trakcie zajęć - " Gry i zabawy rekreacyjne"-  autor fot. dr Aneta Omelan

Zachęcamy również naszych studentów do angażowania się w różne działania naukowe, organizacyjne i społeczne. Na naszym wydziale prężnie działa Samorząd Studencki i Koła Naukowe. Studenci biorą również udział w akcjach charytatywnych, wspierając najbardziej potrzebujących. To rozwija ich kompetencje społeczne, a te przecież są niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. To wszystko sprawia, że studiowanie Turystyki i Rekreacji w Kortowie, to opłacalna inwestycja we własną przyszłość, ale również duża przyjemność.

Turystyka, rekreacja w UWM-ie: rewelacja!
Maturzystów zapraszamy, świetne studia dla Was mamy!

                                                                                                                                   dr Aneta Omelan