Turystyka i rekreacja z oceną pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku z radością informuje, że studia na kierunku turystyka i Rekreacja otrzymały Pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Więcej informacji poniżej.